Descripció del DTC P1302
Codis d'error OBD2

P1302 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Regulació de cop, cilindre 10: s'ha arribat al límit de regulació

P1302 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1302 indica que s'ha assolit el límit de control per a la detonació del cilindre 10 del motor als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1302?

El codi d'error P1302 indica un problema amb la detonació al cilindre 10 del motor dels cotxes Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. La detonació és un fenomen indesitjable en què la barreja aire-combustible del cilindre s'encén de manera incontrolada, cosa que pot provocar cops i danys al motor. Aquest codi significa que el sistema de gestió del motor ha detectat que la detonació al cilindre 10 ha superat els límits acceptables que el sistema pot corregir. La detonació es pot produir per diverses raons, com ara una barreja inadequada de combustible/aire, problemes del sistema d'encesa, altes temperatures o pressió del cilindre i altres.

Codi d'error P1301

Causes possibles

El codi d'error P1302 pot ser causat per diversos motius:

 • Problemes amb el sistema d'encesa: Els components defectuosos del sistema d'encesa, com ara bugies, cables, bobines d'encesa o sensors, poden provocar que la barreja d'aire/combustible del cilindre 10 no s'encengui correctament.
 • Problemes amb el sistema d'injecció de combustible: El mal funcionament del sistema d'injecció de combustible, com ara injectors defectuosos o problemes de pressió de combustible, poden fer que el combustible i l'aire no es barregin correctament, cosa que pot provocar una detonació.
 • Problemes amb sensors i sensors de posició del cigonyal: Els sensors defectuosos o defectuosos, com ara el sensor de posició del cigonyal o els sensors d'oxigen, poden provocar un mal control del sistema d'injecció de combustible i d'encesa.
 • Problemes de combustible: El combustible de mala qualitat o inadequat també pot provocar detonació, especialment amb càrregues elevades del motor.
 • Problemes del sistema de refrigeració: El sobreescalfament del motor o la refrigeració insuficient poden provocar temperatures elevades del cilindre, que també poden provocar una detonació.
 • Problemes amb l'ordinador de control del motor (ECU): El mal funcionament o errors del programari de l'ECU poden provocar un mal funcionament dels sistemes d'encesa i d'injecció de combustible.

Aquestes són només algunes de les possibles raons per al codi P1302 i, per determinar amb precisió el problema, es recomana realitzar un diagnòstic complet mitjançant un escàner de diagnòstic.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1302?

Els símptomes del DTC P1302 poden incloure els següents:

 • Pèrdua de poder: La detonació redueix l'eficiència del motor, la qual cosa pot provocar una pèrdua de potència en accelerar o sota càrrega.
 • Copeja el motor: La detonació pot aparèixer com un so de cop al motor, especialment quan s'accelera o s'executa amb càrrega.
 • Inactivitat inestable: Si es produeix una detonació, el motor pot funcionar en ralentí, presentant vibracions i un funcionament brusc.
 • Augment del consum de combustible: A causa de l'encesa incorrecta de la mescla aire-combustible, el consum de combustible pot augmentar.
 • Llum de verificació del motor intermitent: Quan es detecta un problema de detonació al cilindre 10, el sistema de gestió del motor activa la llum Check Engine al tauler d'instruments, que pot parpellejar o romandre il·luminada.

Aquests símptomes poden manifestar-se de manera diferent segons les condicions específiques de funcionament del vehicle i el grau de detonació. És important prendre nota de qualsevol so o comportament inusual del motor i contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P1302?

Es recomana el següent enfocament per diagnosticar el DTC P1302:

 1. Comprovació del codi d'error: Utilitzeu un escàner de diagnòstic per llegir els codis d'error al sistema de gestió del motor. Verifiqueu que el codi P1302 estigui realment present.
 2. Comprovació dels paràmetres del motor: Utilitzeu un escàner de diagnòstic per comprovar paràmetres del motor, com ara la temperatura del refrigerant, la pressió del col·lector d'admissió, la pressió del combustible i altres paràmetres per identificar anomalies.
 3. Comprovació del sistema d’encesa: Comproveu els components del sistema d'encesa com ara bugies, cables, bobines d'encesa i sensors per detectar defectes o danys.
 4. Comprovació del sistema d'injecció de combustible: Comproveu el funcionament del sistema d'injecció de combustible, inclosos els injectors, la pressió de combustible i els sensors, per assegurar-vos que la barreja aire-combustible s'està subministrant correctament al cilindre.
 5. Comprovació de sensors i sensors de posició del cigonyal: Comproveu el funcionament dels sensors de posició del cigonyal i altres sensors relacionats amb la gestió del motor per eliminar la seva possible influència en el codi P1302.
 6. Comprovació del combustible: Comproveu la qualitat i l'estat del combustible, ja que el combustible de mala qualitat o les seves impureses poden provocar detonació.
 7. Comprovació del sistema de refrigeració: Comproveu el funcionament del sistema de refrigeració, inclòs el termòstat, la bomba de refrigerant i el radiador, per assegurar-vos que el motor es refreda correctament.
 8. Anàlisi de dades: Analitzeu les dades del sensor i els paràmetres del motor per determinar la causa principal del codi P1302.

Si no confieu en les vostres habilitats de diagnòstic i reparació de vehicles, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un taller de reparació d'automòbils per diagnosticar i reparar el problema.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1302, es poden produir els errors següents:

 • Ignorant altres problemes potencials: El codi P1302 indica la detonació al cilindre 10, però això no vol dir que altres components del sistema d'encesa i injecció de combustible també no es puguin danyar ni provocar detonació en altres cilindres. L'error pot ser que el mecànic es centra únicament en el cilindre 10 sense tenir en compte altres possibles problemes.
 • Proves de sensors insuficients: De vegades el problema pot estar relacionat amb sensors, que no són la causa principal de la detonació, però encara poden contribuir. Si no es revisen a fons tots els sensors i la seva funcionalitat, es poden produir problemes no diagnosticats.
 • Mala interpretació de les dades: La lectura o interpretació incorrecta de les dades del sensor i de l'escàner pot portar a conclusions incorrectes sobre la causa de la detonació. Això pot ser degut a la inexperiència del mecànic o a la manca de preparació per al diagnòstic.
 • Ignorar les comprovacions del sistema de refrigeració i combustible: La causa de la detonació pot ser deguda a un combustible de mala qualitat o problemes en el sistema de refrigeració, com ara el sobreescalfament. Si no es revisen aquests aspectes, es pot produir un problema o un diagnòstic equivocat.
 • Factors ambientals no comptables: Les condicions ambientals, com ara el clima o les condicions de la carretera, poden afectar el rendiment del motor i provocar una detonació. Ignorar aquests factors durant el diagnòstic també pot conduir a un diagnòstic errònia.

Per evitar aquests errors, és important realitzar un diagnòstic exhaustiu, tenint en compte totes les possibles causes de detonació i analitzant acuradament les dades dels sensors i els paràmetres de funcionament del motor.

Què tan greu és el codi d'error? P1302?

El codi d'error P1302 és greu perquè indica un problema de detonació al cilindre 10 del motor. La detonació pot provocar una varietat de conseqüències negatives, com ara danys als pistons, vàlvules, culata i altres components del motor.

L'encesa incorrecta de la mescla aire-combustible també pot provocar pèrdua de potència, augment del consum de combustible, ralentí brusc i altres problemes de rendiment del motor. A més, si no es corregeix la causa de la detonació, pot provocar un deteriorament més gran del motor i augmentar el risc de danys greus. Per tant, es recomana que us poseu en contacte immediatament amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema quan aparegui el codi P1302.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1302?

Per resoldre el codi d'error P1302, s'han de realitzar diagnòstics per determinar la causa principal de la detonació al cilindre 10 i, a continuació, realitzar les reparacions adequades, possibles mesures de reparació:

 1. Substitució de components del sistema d'encesa: Comproveu i, si cal, substituïu els components del sistema d'encesa defectuosos com ara bugies, cables i bobines d'encesa.
 2. Comprovació i substitució de sensors: Comproveu el funcionament dels sensors de posició del cigonyal, sensors d'oxigen i altres sensors relacionats amb la gestió del motor. Si cal, substituïu els sensors defectuosos.
 3. Comprovació del sistema d'injecció de combustible: Comproveu el funcionament i la pressió del sistema d'injecció de combustible. Substituïu els injectors defectuosos o altres components del sistema d'injecció si cal.
 4. Comprovació del sistema de refrigeració: Comproveu el funcionament del sistema de refrigeració, inclòs el termòstat, la bomba de refrigerant i el radiador. Assegureu-vos que el motor es refredi correctament.
 5. Microprogramari ECU (ordinador de control del motor).: En alguns casos, la causa de la detonació pot estar relacionada amb el programari de l'ECU. Realitzeu el firmware de l'ECU per resoldre el problema.
 6. Comprovació de la qualitat del combustible: Comproveu que el combustible utilitzat compleix les recomanacions del fabricant. Si cal, utilitzeu combustible d'alta qualitat.
 7. Diagnòstic i proves integrals: Realitzar un diagnòstic integral per identificar totes les possibles causes de detonació i realitzar reparacions d'acord amb els resultats obtinguts.

És important recordar que per eliminar eficaçment el codi P1302, es recomana contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat o un servei d'automòbils, ja que la detonació pot tenir diverses causes que requereixen un enfocament professional per al diagnòstic i la reparació.

Com llegir els codis d'error de Volkswagen: guia pas a pas

Afegeix comentari