Descripció del DTC P1475
Codis d'error OBD2

P1475 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Mal funcionament del sistema de control EVAP LDP: circuit de senyal obert

P1475 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1475 indica un circuit obert al circuit de senyal de la bomba de detecció de fuites (LDP) EVAP als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1475?

El codi d'error P1475 està relacionat amb el sistema de control d'emissions evaporatives (EVAP), que està dissenyat per controlar i evitar l'alliberament de vapors de combustible a l'atmosfera. Aquest codi indica un problema de detecció de fuites al sistema EVAP, és a dir, un circuit obert al circuit de senyal de la bomba de detecció de fuites (LDP). La bomba de detecció de fuites (LDP) s'encarrega de crear un buit al sistema EVAP i de controlar les fuites de vapor de combustible. Una obertura en el circuit de senyal LDP pot provocar un rendiment insuficient del sistema de control de fuites, que pot provocar un augment de les emissions de vapors de combustible a l'atmosfera i, en conseqüència, impactes negatius sobre el medi ambient.

Codi d'error P1475

Causes possibles

Possibles causes del DTC P1475:

 • Mal funcionament de la bomba de detecció de fuites (LDP).: La bomba LDP es pot danyar o fallar a causa del desgast o una fallada mecànica, provocant un funcionament incorrecte o una inoperabilitat total.
 • Circuit obert al circuit de senyal LDP: Un cable trencat o un curtcircuit entre la bomba LDP i la unitat de control del motor (ECU) pot interrompre el senyal d'estat de la bomba i provocar un error.
 • Mala connexió elèctrica: Les connexions soltes o oxidades entre cables, connectors o pins també poden impedir la transmissió del senyal de la bomba LDP a l'ECU.
 • Danys o fuites a les línies de buit: Els danys o les fuites a les línies de buit que connecten la bomba LDP amb altres components del sistema EVAP poden impedir que el sistema funcioni correctament i fer que aparegui un codi d'error.
 • Mal funcionament de la unitat de control del motor (ECU).: En casos rars, la pròpia ECU pot fallar o experimentar errors de programari, cosa que pot provocar que els senyals de la bomba LDP s'interpretin malament i que aparegui un error.

Cadascuna d'aquestes causes requereix un enfocament de diagnòstic i reparació diferent per resoldre el codi P1475.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1475?

Quan apareix el DTC P1475, podeu experimentar els símptomes següents:

 • Activació de l'indicador Check Engine: La llum "Check Engine" o "Service Engine Soon" del tauler d'instruments pot il·luminar-se, indicant un problema amb el sistema de control d'evaporació (EVAP).
 • Inactivitat inestable: El motor pot experimentar un funcionament inestable al ralentí, possiblement fins que s'aturi.
 • Augment del consum de combustible: El consum de combustible pot augmentar a causa del funcionament inadequat del sistema de control de l'evaporació del combustible.
 • Dificultat per arrencar el motor: Pot ser que el motor sigui difícil d'engegar o que no s'engegui del tot a causa d'un problema amb el sistema EVAP.
 • Funcionament inestable en moviment: El motor pot experimentar un funcionament brusc quan es condueix a gran velocitat, provocant vacil·lacions i acceleració desigual.
 • Sons o vibracions inusuals: En alguns casos, un mal funcionament del sistema de control de combustible evaporatiu pot manifestar-se com a sons o vibracions inusuals, especialment a la zona de la bomba de detecció de fuites (LDP).
 • Mal rendiment ambiental: El funcionament incorrecte del sistema EVAP pot provocar un augment de les emissions de substàncies nocives a l'atmosfera, que poden afectar negativament el rendiment ambiental del vehicle.

És important tenir en compte que els símptomes poden variar segons la causa específica del problema i les condicions de funcionament del vehicle.

Com diagnosticar un codi d'error P1475?

Es recomanen els passos següents per diagnosticar el DTC P1475:

 1. Lectura de codis d'error:
  • Utilitzeu l'escàner de diagnòstic OBD-II per llegir tots els codis d'error emmagatzemats, inclòs P1475, i anotar-los.
 2. Prova de la bomba de detecció de fuites (LDP).:
  • Inspeccioneu la bomba LDP per detectar danys físics.
  • Utilitzeu un escàner de diagnòstic per comprovar la funcionalitat de la bomba LDP i el seu circuit de senyal.
 3. Comprovació del circuit elèctric:
  • Inspeccioneu el circuit elèctric que connecta la bomba LDP a la unitat de control del motor (ECU) per si hi ha obertures, curtcircuits o danys.
  • Utilitzeu un multímetre per comprovar la resistència i la continuïtat dels cables.
 4. Comprovació de línies de buit:
  • Comproveu les línies de buit que connecten la bomba LDP amb altres components del sistema EVAP per detectar esquerdes, fuites o trencaments.
  • Substituïu les línies de buit danyades o amb fuites segons sigui necessari.
 5. Comprovació de la unitat de control del motor (ECU):
  • Comproveu el funcionament de l'ECU, inclosa la seva capacitat de comunicar-se amb la bomba LDP i interpretar senyals.
  • Si cal, reprogramar o substituir la unitat de control del motor.
 6. Comprovació de connexions i connectors:
  • Comproveu acuradament l'estat de totes les connexions elèctriques, connectors i contactes associats amb la bomba LDP i el sistema EVAP en conjunt.
  • Netegeu o substituïu les connexions oxidades o danyades.
 7. Realització de proves complementàries:
  • Realitzeu proves addicionals recomanades pel fabricant del vehicle per verificar la funcionalitat general del sistema EVAP.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1475, es poden produir els errors següents:

 • Saltant la prova de la bomba de detecció de fuites (LDP).: Inspecció insuficient de la pròpia bomba LDP, inclosa la seva funcionalitat i estat físic.
 • Ignorant l'estat del circuit elèctric: No prestar la deguda atenció a l'estat del circuit elèctric que connecta la bomba LDP a la unitat de control del motor (ECU).
 • Saltar la comprovació de la línia de buit: No considerar possibles fuites o danys a les línies de buit que connecten la bomba LDP amb altres components del sistema EVAP.
 • Atenció insuficient a la unitat de control del motor (ECU): Oblidació de comprovar el funcionament de la ECU i la seva interacció amb la bomba LDP.
 • Omet la comprovació de connexions i connectors: Ignorant possibles problemes amb connexions, connectors i contactes associats a la bomba LDP.

Per evitar aquests errors, s'ha de realitzar un diagnòstic sistemàtic i complet, incloent tots els components i aspectes associats al codi d'error P1475.

Què tan greu és el codi d'error? P1475?

El codi d'error P1475, que indica un problema amb el sistema de control d'emissions evaporatives (EVAP), concretament un circuit obert al circuit de senyal de la bomba de detecció de fuites (LDP), pot ser greu per les raons següents:

 1. Impacte ambiental: El sistema EVAP està dissenyat per evitar l'alliberament de vapor de combustible a l'atmosfera. Un mal funcionament d'aquest sistema pot provocar un augment de les emissions de substàncies nocives, la qual cosa afecta negativament el medi ambient i el compliment del vehicle amb les normes mediambientals.
 2. Superació d'una inspecció tècnica: Un codi P1475 pot provocar una fallada en la inspecció d'emissions, que pot provocar que el vehicle estigui temporalment prohibit de funcionar.
 3. Problemes operatius potencials: Un mal funcionament del sistema EVAP pot provocar un funcionament inestable del motor, un augment del consum de combustible, un arrencada difícil i altres problemes amb el funcionament del vehicle.
 4. Riscos de seguretat: Tot i que el codi P1475 no s'acostuma a associar amb problemes de seguretat immediats, en alguns casos un mal funcionament del sistema EVAP pot provocar fuites de vapor de combustible, que poden crear un risc d'incendi.
 5. Danys als components: Fer servir un vehicle amb un sistema EVAP defectuós durant un període de temps prolongat pot causar danys o desgast a altres components del sistema, la qual cosa requereix costos de reparació addicionals.

En general, el codi de problemes P1475 s'ha de prendre seriosament i diagnosticar i corregir amb cura per evitar possibles problemes amb el funcionament del vehicle, assegurar-se que compleix els estàndards ambientals i passa el manteniment.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1475?


La resolució del codi de problemes P1475 requereix reparar o substituir els components que causen el problema al circuit de senyal del sistema de control evaporatiu (EVAP) o al circuit de senyal de la bomba de detecció de fuites (LDP). Aquí hi ha possibles remeis per a aquest problema:

 • Substitució o reparació de la bomba de detecció de fuites (LDP).: Si la bomba LDP està defectuosa, s'ha de substituir o reparar. Això pot incloure la substitució de components desgastats o danyats dins de la bomba.
 • Reparació o substitució de circuits elèctrics: Després de descobrir trencaments, curtcircuits o altres danys en el circuit elèctric, reparar o substituir els cables, connectors o contactes corresponents.
 • Substitució de línies de buit: Si es troben esquerdes o fuites a les línies de buit que connecten la bomba LDP amb altres components del sistema EVAP, substituïu les línies de buit danyades o amb fuites.
 • Comprovació i substitució de la unitat de control del motor (ECU): En casos rars, el codi P1475 pot ser causat per problemes amb l'ECU. Si se sospita que l'ECU està defectuosa, és possible que s'hagi de reprogramar o substituir.
 • Reprogramació de la unitat de control del motor: De vegades, el codi P1475 pot ser causat per errors de programari a l'ECU. En aquest cas, pot ser necessari reprogramar la unitat de control del motor mitjançant programari oficial.
 • Restableix el codi d'error i prova de conducció: Un cop s'hagin completat totes les reparacions, restabliu el codi d'error mitjançant l'escàner de diagnòstic. A continuació, feu una prova de conducció per assegurar-vos que el codi P1475 ja no torna i que es resolguin tots els símptomes.

Les reparacions necessàries dependran de la causa específica del problema. Es recomana dur a terme diagnòstics per determinar amb precisió el problema i prendre les mesures correctores adequades.

DTC Volkswagen P1475 Breu explicació

Afegeix comentari