Descripció del DTC P1566
Codis d'error OBD2

P1566 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Senyal de càrrega del compressor d'aire condicionat: senyal poc fiable

P1566 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1566 indica un senyal de càrrega del compressor d'aire condicionat poc fiable als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1566?

El codi d'error P1566 indica que el sistema de gestió del motor ha detectat un senyal de càrrega del compressor A/C no vàlid. El compressor d'aire condicionat s'encarrega de comprimir i fer circular el refrigerant a través del sistema d'aire condicionat del vehicle, mantenint l'interior fresc. Aquest codi d'error pot fer que l'aire condicionat s'apagui, cosa que pot fer-lo inoperable quan fa calor i causar molèsties al conductor i als passatgers. A més, també pot afectar l'eficiència i la longevitat del sistema d'aire condicionat en conjunt.

Codi d'error P1566

Causes possibles

Alguns dels possibles motius del codi de problema P1566 són:

 • Mal funcionament del compressor d'aire condicionat: El dany o la fallada del compressor de l'aire condicionat pot provocar un senyal de càrrega poc fiable.
 • Problemes amb el mòdul de control del compressor: Els errors o defectes del mòdul de control del compressor de l'A/C poden fer que el senyal de càrrega es llegeixi incorrectament.
 • Problemes elèctrics en el circuit de control: Un problema elèctric curt, obert o d'un altre tipus al circuit de control del compressor de l'A/C pot provocar un senyal poc fiable.
 • Problemes amb les cèl·lules de càrrega: El mal funcionament dels sensors que controlen la càrrega del compressor d'aire condicionat poden fer que la càrrega es llegeixi incorrectament i que aparegui el codi P1566.
 • Problemes amb el programari del mòdul de control: El mal funcionament o errors en el programari del mòdul de control que controla el funcionament del compressor de l'aire condicionat poden provocar una interpretació incorrecta dels senyals de càrrega.
 • Problemes mecànics en el sistema de climatització: Les obstruccions o fallades en altres components del sistema d'aire condicionat, com ara el condensador o l'evaporador, poden provocar un senyal de càrrega del compressor poc fiable.

Per determinar amb precisió la causa del codi P1566, es recomana realitzar un diagnòstic detallat del sistema d'aire condicionat mitjançant equips especialitzats.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1566?

Els símptomes del DTC P1566 poden incloure els següents:

 • L'aire condicionat no funciona: Un dels principals símptomes pot ser que l'aire condicionat no funcioni. El compressor de l'aire condicionat es pot desactivar a causa d'un error, que provoca que no es refredi dins del vehicle.
 • Refrigeració desigual: Si el compressor de l'aire condicionat és inestable a causa d'un senyal de càrrega poc fiable, pot provocar una refrigeració desigual o insuficient de l'interior.
 • Sons inusuals: Els mecanismes del compressor que funcionen de manera intermitent o anormal poden produir sons inusuals, com ara sorolls de cops o triturats.
 • Canvis en el rendiment del motor: alguns vehicles poden canviar el mode de funcionament del motor en funció de l'activitat de l'aire condicionat. Un senyal de càrrega del compressor d'A/C inexacte pot provocar canvis en el rendiment del motor, com ara una velocitat de ralentí aproximada o un augment del consum de combustible.
 • Missatges d'error al quadre d'instruments: Si es detecta un problema amb l'aire condicionat, el sistema de control del vehicle pot mostrar un missatge d'error al tauler d'instruments o activar la llum de comprovació del motor.

Si experimenteu aquests símptomes, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P1566?

Es recomanen els passos següents per diagnosticar el DTC P1566:

 1. Llegint el codi d'error: Utilitzeu una eina de diagnòstic per llegir el codi d'error P1566 del mòdul de control del motor.
 2. Comprovació del funcionament de l'aire condicionat: Comproveu el funcionament de l'aire condicionat, assegurant-vos que s'encén i funciona sense problemes. Observeu qualsevol anomalia en el seu funcionament.
 3. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques i connectors associats al compressor d'aire condicionat i al seu mòdul de control. Assegureu-vos que totes les connexions estiguin intactes, netes i segures.
 4. Comprovació dels senyals dels sensors: Comproveu els sensors que controlen la càrrega del compressor d'aire condicionat per detectar senyals incorrectes o poc fiables.
 5. Comprovació del mòdul de control: Comproveu el funcionament del mòdul de control del compressor d'aire condicionat per detectar errors o mal funcionament.
 6. Comprovació de components mecànics: Comproveu l'estat mecànic del compressor de l'aire condicionat per si hi ha danys, grips o bloqueig.
 7. Proves addicionals: Si cal, realitzeu proves addicionals com ara mesurar la tensió i comprovar la resistència en diverses parts del circuit de control.
 8. Anàlisi de dades en un oscil·loscopi: Utilitzeu un oscil·loscopi per analitzar els senyals de càrrega del compressor A/C i identificar qualsevol anomalia.

Després de diagnosticar i identificar la causa de l'error P1566, cal dur a terme les mesures de reparació adequades o substituir peces. Després d'això, es recomana tornar a provar el sistema per assegurar-se que el problema s'ha resolt. Si no disposeu de l'equip o l'experiència necessaris per realitzar un diagnòstic, el millor és contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1566, es poden produir els errors següents:

 • Prova incompleta: Un error pot ser una prova incompleta o incorrecta del sistema d'aire condicionat, la qual cosa pot provocar que faltin problemes clau o falles.
 • Comprovació insuficient de les connexions elèctriques: Les connexions elèctriques defectuoses o connectades incorrectament poden provocar errors de diagnòstic. El cablejat o les connexions incorrectes dels connectors poden provocar senyals poc fiables o danys.
 • Interpretació de dades: La interpretació incorrecta de dades o senyals dels sensors i mòduls de control pot provocar errors en la determinació de la causa del mal funcionament.
 • Saltant passos importants de diagnòstic: Saltar-se passos importants en el procés de diagnòstic, com ara la comprovació de components mecànics o l'anàlisi de senyals en un oscil·loscopi, pot provocar problemes o conclusions errònies.
 • Instruments defectuosos o sense calibrar: L'ús d'eines de diagnòstic defectuoses o no calibrades pot donar lloc a resultats inexactes i conclusions errònies.
 • Manca d'experiència i coneixements: La manca d'experiència o coneixements en el diagnòstic del sistema d'aire condicionat pot provocar errors en el procés de diagnosi i reparació.

Per evitar errors en el diagnòstic del codi P1566, es recomana seguir les instruccions professionals i utilitzar equips d'alta qualitat.

Què tan greu és el codi d'error? P1566?

El codi d'error P1566 s'ha de prendre seriosament, ja que indica problemes amb el compressor d'aire condicionat del vehicle. Tot i que una fallada del compressor d'aire condicionat per si mateixa no és un problema crític de seguretat en la conducció, pot causar un ambient incòmode dins del vehicle, especialment en temps calorosos.

Un mal funcionament o mal funcionament de l'aire condicionat pot provocar una refrigeració insuficient de l'habitacle i un augment de la temperatura a l'interior del vehicle, fet que pot fer que la conducció sigui menys còmoda i fins i tot perillosa en algunes situacions, especialment a altes temperatures.

A més, els problemes d'aire condicionat també poden afectar l'eficiència i la longevitat del sistema d'aire condicionat en el seu conjunt, la qual cosa podria comportar la necessitat de reparacions més costoses en el futur.

Per tant, tot i que el codi P1566 no és extremadament crític, s'ha de prendre seriosament i començar immediatament a diagnosticar i reparar el problema per garantir una experiència de conducció còmoda i segura.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1566?

La reparació necessària per resoldre el DTC P1566 dependrà de la causa específica del problema, diverses accions possibles són:

 1. Substitució o reparació de compressors d'aire condicionat: Si el vostre compressor d'aire condicionat falla o està danyat, és possible que s'hagi de substituir o reparar.
 2. Substitució o reparació del mòdul de control del compressor: Si el problema és amb el mòdul de control, podeu provar de reparar-lo o substituir-lo per un de nou.
 3. Comprovació i substitució de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques i el cablejat associats al compressor i al seu mòdul de control. Substituïu o repareu els cables o connectors danyats.
 4. Comprovació i calibratge de sensors: Comproveu el funcionament i el calibratge dels sensors que controlen la càrrega del compressor de l'aire condicionat. Substituïu o recalibreu els sensors segons sigui necessari.
 5. Actualització de software: comproveu si hi ha actualitzacions de programari disponibles per a la unitat de control. En alguns casos, l'actualització del programari pot resoldre el problema.
 6. Proves i diagnòstics addicionals: Realitzeu proves i diagnòstics addicionals per assegurar-vos que el problema s'ha resolt completament i que no hi ha altres problemes ocults.

Es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per a un diagnòstic precís i les reparacions necessàries. Si cal, podran oferir la solució més adequada per resoldre el problema i evitar que es repeteixi.

Com llegir els codis d'error de Volkswagen: guia pas a pas

Afegeix comentari