Descripció del DTC P1567
Codis d'error OBD2

P1567 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Senyal de càrrega del compressor d'aire condicionat: sense senyal

P1567 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1567 indica una falta de senyal de càrrega del compressor d'aire condicionat als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1567?

El codi d'error P1567 indica que el sistema de gestió del motor del vehicle ha detectat que falta un senyal que normalment s'envia des del compressor d'aire condicionat. Aquest senyal informa al sistema que el compressor està activat i funciona per refredar l'aire de l'interior del vehicle. És important tenir en compte que una falta de senyal de càrrega del compressor d'A/C pot provocar que l'A/C no funcioni, cosa que pot causar molèsties al conductor i als passatgers, especialment en temps calorosos. A més, també pot afectar l'eficiència del sistema d'aire condicionat en el seu conjunt i comportar un augment del consum de combustible.

Codi d'error P1567

Causes possibles

Alguns dels possibles motius del codi de problema P1567 són:

 • Mal funcionament del compressor d'aire condicionat: Els danys, el desgast o l'avaria del mateix compressor poden provocar un senyal de no càrrega.
 • Problemes amb el mòdul de control del compressor: Els errors o defectes al mòdul de control del compressor de l'A/C poden provocar que no s'enviï cap senyal.
 • Problemes elèctrics en el circuit de control: Un problema elèctric curt, obert o d'un altre tipus al circuit de control del compressor de l'A/C pot provocar que no hi hagi cap senyal de càrrega.
 • Problemes amb les cèl·lules de càrrega: Els errors en els sensors que controlen la càrrega del compressor d'aire condicionat poden provocar que no s'enviï cap senyal.
 • Problemes mecànics en el sistema de climatització: Les obstruccions o fallades en altres components del sistema d'aire condicionat, com ara el condensador o l'evaporador, poden provocar un senyal de no càrrega al compressor.
 • Problemes amb el programari del mòdul de control: El mal funcionament o errors en el programari del mòdul de control que controla el funcionament del compressor d'aire condicionat poden provocar que no s'enviï cap senyal.
 • Danys mecànics: Els danys mecànics o físics als components del sistema d'aire condicionat poden causar problemes amb l'enviament del senyal de càrrega.

Per determinar amb precisió la causa de l'error P1567, es recomana realitzar un diagnòstic detallat del sistema d'aire condicionat mitjançant equips especialitzats.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1567?

Els símptomes del DTC P1567 poden incloure els següents:

 1. L'aire condicionat no funciona: El símptoma principal i més evident pot ser un aire condicionat que no funciona. És possible que el compressor de l'aire condicionat no s'encengui o no funcioni correctament a causa d'un senyal de càrrega que falta.
 2. Refrigeració insuficient a la cabina: Si l'aire condicionat no funciona, és possible que l'aire de l'interior del cotxe no sigui prou fresc o fins i tot prou calent, especialment quan fa calor.
 3. Funcionament incorrecte de l'aire condicionat: En alguns casos, l'aire condicionat pot encendre i apagar incorrectament o funcionar de manera inestable a causa de la manca de senyal de càrrega.
 4. Augment del consum de combustible: L'aire condicionat no operatiu o defectuós pot provocar un augment del consum de combustible perquè el sistema d'aire condicionat pot requerir una càrrega addicional al motor.
 5. Missatges d'error al quadre d'instruments: Si es detecta un problema amb l'aire condicionat, el sistema de control del vehicle pot mostrar un missatge d'error al tauler d'instruments o activar la llum de comprovació del motor.

Aquests símptomes indiquen possibles problemes amb l'aire condicionat del cotxe i, si es detecten, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P1567?

Es recomanen els passos següents per diagnosticar el DTC P1567:

 1. Llegint el codi d'error: Utilitzeu una eina de diagnòstic per llegir el codi d'error P1567 del mòdul de control del motor.
 2. Comprovació del funcionament de l'aire condicionat: Comproveu el funcionament de l'aire condicionat, assegurant-vos que s'encén i funciona sense problemes. Observeu qualsevol anomalia en el seu funcionament.
 3. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques i connectors associats al compressor d'aire condicionat i al seu mòdul de control. Assegureu-vos que totes les connexions estiguin intactes, netes i segures.
 4. Comprovació dels senyals dels sensors: Comproveu els sensors que controlen la càrrega del compressor d'aire condicionat per detectar senyals incorrectes o poc fiables.
 5. Comprovació del mòdul de control: Comproveu el funcionament del mòdul de control del compressor d'aire condicionat per detectar errors o mal funcionament.
 6. Comprovació de components mecànics: Comproveu l'estat mecànic del compressor de l'aire condicionat per si hi ha danys, grips o bloqueig.
 7. Proves addicionals: Si cal, realitzeu proves addicionals com ara mesurar la tensió i comprovar la resistència en diverses parts del circuit de control.
 8. Anàlisi de dades en un oscil·loscopi: Utilitzeu un oscil·loscopi per analitzar els senyals de càrrega del compressor A/C i identificar qualsevol anomalia.

Després de diagnosticar i identificar la causa de l'error P1567, cal dur a terme les mesures de reparació adequades o substituir peces. Després d'això, es recomana tornar a provar el sistema per assegurar-se que el problema s'ha resolt. Si no disposeu de l'equip o l'experiència necessaris per realitzar un diagnòstic, el millor és contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1567, es poden produir els errors següents:

 • Comprovació insuficient de les connexions elèctriques: Les connexions elèctriques defectuoses o connectades incorrectament poden provocar senyals poc fiables o mal funcionament. L'error és no comprovar prou o faltar problemes amb components elèctrics.
 • Mala interpretació de les dades: La interpretació incorrecta de dades o senyals dels sensors i mòduls de control pot conduir a conclusions incorrectes sobre les causes de l'error. Això pot provocar la substitució de components defectuosos que potser no estan causant el problema.
 • Saltant passos importants de diagnòstic: L'anàlisi incorrecta o incompleta del sistema d'aire condicionat pot comportar que es perdin passos importants en el procés de diagnòstic, cosa que pot dificultar la determinació de la causa del problema.
 • Instruments defectuosos o sense calibrar: L'ús d'eines de diagnòstic defectuoses o no calibrades pot donar lloc a resultats inexactes i conclusions incorrectes.
 • Manca d'experiència i coneixements: La manca d'experiència o coneixements en el diagnòstic del sistema d'aire condicionat pot provocar errors en el procés de diagnosi i reparació.

Per evitar aquests errors, es recomana que utilitzeu equips de qualitat i que seguiu les instruccions professionals en diagnosticar el DTC P1567.

Què tan greu és el codi d'error? P1567?

El codi d'error P1567 s'ha de prendre seriosament, ja que indica problemes potencials amb el funcionament del sistema d'aire condicionat del vehicle. Tot i que no és una condició crítica que afecti la seguretat de la conducció, un aire condicionat que no funcioni o que funcioni mal pot crear un entorn incòmode per al conductor i els passatgers, especialment en temps calent o humit.

L'aire condicionat té un paper important en la comoditat i seguretat del conductor, ja que garanteix que l'interior del vehicle mantingui la temperatura i la humitat òptimes. Si no es fa servir, pot provocar una refrigeració insuficient de l'interior, la qual cosa pot fer que la conducció sigui menys còmoda i més cansada, especialment en viatges llargs o a altes temperatures.

A més, el mal funcionament del sistema d'aire condicionat pot provocar un augment del consum de combustible i un augment del desgast d'altres components del sistema. Per tant, és important començar immediatament a diagnosticar i solucionar el problema per restablir el funcionament normal de l'aire condicionat i garantir una experiència de conducció còmoda.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1567?

Per resoldre el DTC P1567, seguiu aquests passos:

 1. Comprovació i substitució del compressor de l'aire condicionat: Si el compressor de l'aire condicionat falla o no funciona correctament, s'ha de revisar i, si cal, substituir-lo.
 2. Comprovació i substitució de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques, cables i connectors associats al compressor d'aire condicionat i al seu mòdul de control. Substituïu els components danyats o connectats incorrectament.
 3. Comprovació i substitució del mòdul de control: Comproveu el funcionament del mòdul de control del compressor d'aire condicionat per detectar errors o mal funcionament. Substituïu el mòdul de control si cal.
 4. Comprovació i substitució de cèl·lules de càrrega: Comproveu el funcionament dels sensors que controlen la càrrega del compressor de l'aire condicionat i substituïu-los si es detecta que estan defectuosos.
 5. Diagnosticar i reparar problemes mecànics: Comproveu l'estat mecànic del compressor i altres components mecànics del sistema d'aire condicionat i repareu o substituïu les peces defectuoses.
 6. Actualització de software: Comproveu si hi ha actualitzacions de programari disponibles per al mòdul de control del compressor. En alguns casos, l'actualització del programari pot resoldre el problema.
 7. Proves i diagnòstics addicionals: executeu proves i diagnòstics addicionals per assegurar-vos que el problema s'hagi resolt completament.

Es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per diagnosticar i realitzar les reparacions necessàries.

Com llegir els codis d'error de Volkswagen: guia pas a pas

Afegeix comentari