Descripció del DTC P1568
Codis d'error OBD2

P1568 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Unitat de control de l'accelerador - fallada mecànica

P1568 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1568 indica una fallada mecànica de la unitat de control de l'accelerador als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1568?

El codi d'error P1568 indica possibles problemes mecànics amb la unitat de control de l'accelerador (també coneguda com a cos de l'accelerador o vàlvula de control) als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. La vàlvula d'acceleració regula la quantitat d'aire que entra al motor i juga un paper important en el control de la seva velocitat i eficiència. Aquest mal funcionament pot provocar un funcionament inadequat de la vàlvula de l'accelerador, com ara retards en la resposta al pedal del gas, funcionament inestable del motor o fins i tot inoperabilitat total.

Codi d'error P1568

Causes possibles

El codi d'error P1568 pot ser causat per diversos problemes relacionats amb els components mecànics del mòdul de control de l'accelerador, possibles causes:

 • Desgast o dany a les peces mecàniques: El desgast, la corrosió o els danys als mecanismes de l'accelerador intern poden fer que la vàlvula de l'accelerador no funcioni correctament.
 • Vàlvula d'acceleració enganxosa o bloquejada: La contaminació o objectes estranys al cos de l'accelerador poden fer que s'enganxi o bloquegi.
 • Actuador de l'accelerador elèctric defectuós: Els problemes amb l'actuador elèctric que controla la posició de l'accelerador poden provocar un ajust inadequat del flux d'aire.
 • Problemes amb el potenciòmetre o el sensor de posició de l'accelerador: La fallada dels sensors que controlen la posició de l'accelerador pot provocar senyals incorrectes, donant lloc a un mal funcionament de la vàlvula de l'accelerador.
 • Mal funcionament de la unitat de control del motor (ECU).: Els problemes amb el mòdul de control del motor poden afectar el funcionament de la vàlvula d'acceleració si els senyals que s'hi envien no s'interpreten o processen correctament.
 • Instal·lació o calibratge incorrectes de la vàlvula d'acceleració: Després de substituir o reparar el cos de l'accelerador, una instal·lació incorrecta o la falta de calibratge pot fer que el cos de l'accelerador no funcioni correctament.
 • Problemes elèctrics: Els cables trencats, les connexions deficients o la corrosió en el circuit elèctric associat a la vàlvula d'acceleració poden provocar mal funcionament.

Per determinar amb precisió la causa del codi P1568, es recomana realitzar un diagnòstic detallat, inclosa la comprovació de tots els components i sistemes associats.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1568?

Els símptomes del DTC P1568 poden incloure els següents:

 • Problemes d’acceleració: El motor pot respondre lentament al pedal de l'accelerador o respondre de manera irregular als canvis de velocitat de conducció.
 • Augment del consum de combustible: El funcionament inadequat de l'accelerador pot provocar un augment del consum de combustible a causa d'una barreja ineficaç d'aire i combustible.
 • Inactivitat inestable: El motor pot funcionar en ralentí de manera erràtica, cosa que pot provocar que les rpm flotant o fins i tot l'apagament del motor.
 • Sons o vibracions inusuals: Un cos defectuós de l'accelerador pot provocar sons o vibracions inusuals quan el motor funciona.
 • Falla de control de velocitat: La vàlvula d'acceleració regula la velocitat del motor, de manera que un mal funcionament pot provocar que no es pugui controlar la velocitat del vehicle.
 • Comproveu l'error del motor i altres indicadors al quadre d'instruments: Si es detecta un problema de l'accelerador, el sistema de control del vehicle pot activar la llum de comprovació del motor o altres llums d'advertència al quadre d'instruments.

Si observeu algun d'aquests símptomes, especialment quan la vostra llum de verificació del motor està activada, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P1568?

Es recomanen els passos següents per diagnosticar el DTC P1568:

 1. Llegint el codi d'error: Utilitzeu una eina de diagnòstic per llegir el codi d'error P1568 del mòdul de control del motor.
 2. Inspecció visual de la vàlvula d'acceleració: Comproveu l'aspecte i l'estat del cos de l'accelerador per veure si hi ha danys, enganxament o contaminació visibles.
 3. Comprovació de components mecànics: Comproveu l'estat i la funcionalitat dels components mecànics de la vàlvula d'acceleració, com ara els mecanismes de control i accionament.
 4. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques i els connectors associats amb el cos de l'accelerador per corrosió, danys o contactes deficients.
 5. Comprovació dels sensors: Comproveu el funcionament dels sensors relacionats amb l'accelerador, com ara el sensor de posició de l'accelerador (TPS) i el sensor Hall per detectar mal funcionament.
 6. Prova de circuits elèctrics: Utilitzeu un multímetre per comprovar la tensió i la resistència en diversos punts dels circuits elèctrics associats al cos de l'accelerador.
 7. Diagnòstic del mòdul de control: Comproveu la unitat de control del motor (ECU) per detectar errors o mal funcionament relacionats amb la vàlvula d'acceleració.
 8. Proves i proves addicionals: Realitzeu proves addicionals, com ara proves al banc del cos de l'accelerador o utilitzar modes de diagnòstic per verificar el funcionament del sistema.

Després de diagnosticar i identificar la causa de l'error P1568, realitzeu les reparacions necessàries o substituïu les peces. Després d'això, es recomana tornar a provar el sistema per assegurar-se que el problema s'ha resolt. Si no disposeu de l'equip o l'experiència necessaris per realitzar un diagnòstic, el millor és contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1568, es poden produir els errors següents:

 • Mala interpretació de les dades: La comprensió incorrecta de les dades de diagnòstic pot conduir a conclusions incorrectes sobre les causes de l'error. Per exemple, la lectura errònia dels sensors o la interpretació dels símptomes pot conduir a un diagnòstic incorrecte.
 • Proves de components insuficients: El problema no sempre estarà directament relacionat amb la vàlvula d'acceleració. Si no es revisen prou altres components, com ara sensors, connexions elèctriques o el mòdul de control, es pot perdre la causa de l'error.
 • Saltant els passos de diagnòstic: L'ordre incorrecte o l'omissió de passos importants de diagnòstic pot provocar que es perdin àrees problemàtiques i s'identifiqui incorrectament la causa de l'error.
 • Decisió errònia de substituir peces: Sense un diagnòstic i proves adequats, la simple substitució de components cars com el cos de l'accelerador pot no ser eficaç i només solucionarà temporalment els símptomes sense abordar el problema de l'arrel.
 • Formació i experiència insuficients: La manca de coneixements i experiència en el diagnòstic de sistemes electrònics de vehicles pot provocar errors en la interpretació de les dades i conclusions de diagnòstic incorrectes.

Per evitar aquests errors, és important seguir els procediments de diagnòstic estàndard, utilitzar equips de qualitat i inspeccionar tots els components associats.

Què tan greu és el codi d'error? P1568?

El codi d'error P1568 s'ha de considerar greu perquè indica problemes potencials amb el cos de l'accelerador, un component clau del sistema de gestió del motor. La vàlvula d'acceleració regula la quantitat d'aire que entra al motor, la qual cosa afecta la seva velocitat i eficiència. Una vàlvula d'acceleració defectuosa pot tenir una sèrie de conseqüències greus:

 • Deteriorament del rendiment del motor: Un funcionament inadequat de l'accelerador pot provocar un rendiment del motor dur, una acceleració deficient i un rendiment general deficient.
 • Augment del consum de combustible: Un cos defectuós de l'accelerador pot provocar una barreja inadequada d'aire i combustible, la qual cosa pot provocar un augment del consum de combustible.
 • Inactivitat inestable: El funcionament inadequat de l'accelerador pot provocar un ralentí brusc, que pot afectar el funcionament del motor al seu lloc.
 • Augment de les emissions de substàncies nocives: Un cos defectuós de l'accelerador pot provocar una barreja incorrecta d'aire i combustible, que pot augmentar les emissions de substàncies nocives a l'escapament.
 • Falla de control de velocitat: La mala funció de l'accelerador pot causar problemes amb el control de velocitat del vehicle, cosa que pot afectar la seguretat i el maneig.

Per les raons anteriors, és important prendre's seriosament el codi d'error P1568 i fer-lo diagnosticar i reparar tan aviat com sigui possible per evitar possibles efectes negatius sobre el rendiment del motor i la seguretat de la conducció.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1568?

Per resoldre el DTC P1568, les reparacions poden incloure els passos següents:

 1. Comprovació i substitució de la vàlvula d'acceleració: Si el cos de l'accelerador està defectuós o danyat, pot ser que calgui substituir-lo. Això pot incloure la substitució del propi amortidor o dels seus components interns.
 2. Neteja i lubricació dels mecanismes de l'accelerador: Si el problema és enganxar o bloquejar els mecanismes de l'accelerador, es poden netejar i lubricar per restablir el funcionament normal.
 3. Comprovació i substitució dels sensors de posició de l'accelerador: Els sensors que controlen la posició de l'accelerador poden estar danyats o defectuosos. S'han de revisar i substituir si cal.
 4. Comprovació i substitució del mòdul de control de l'accelerador (TCM): Si el problema és amb el mòdul de control que controla la vàlvula d'acceleració, pot ser que calgui substituir-lo.
 5. Comprovació i actualització de programari: De vegades els problemes poden estar relacionats amb el programari del mòdul de control. L'actualització del programari pot resoldre el problema.
 6. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques associades a la vàlvula d'acceleració per detectar trencaments o corrosió. Les connexions deficients poden causar problemes de funcionament de l'accelerador.
 7. Diagnòstics addicionals: Si la causa del mal funcionament no està clara, pot ser que sigui necessari un diagnòstic més profund amb equips especialitzats.

És important que un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei ho diagnostiqui per determinar amb precisió la causa del problema i fer les reparacions necessàries.

DTC Volkswagen P1568 Breu explicació

Afegeix comentari