Descripció del DTC P1575
Codis d'error OBD2

P1575 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic dret - curtcircuit a positiu

P1575 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1575 indica un curtcircuit a positiu al circuit de la vàlvula solenoide del suport del motor electrohidràulic dret als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1575?

El codi d'error P1575 indica un problema amb la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic correcta als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Aquesta vàlvula controla la pressió en el sistema hidràulic, que manté el motor en la posició correcta. Quan un sistema està en curtcircuit a positiu, vol dir que el cablejat o la pròpia vàlvula està obert o en curtcircuit a positiu, cosa que pot provocar que el sistema de muntatge del motor electrohidràulic funcioni malament o es torni completament inoperable. Això pot provocar que el motor no s'alinei, cosa que pot afectar negativament el rendiment i la fiabilitat del motor.

Codi d'error P1575

Causes possibles

Les possibles causes del DTC P1575 inclouen:

 • Cablatge danyat: El cablejat que connecta la vàlvula solenoide a la unitat central o al centre elèctric del vehicle pot estar danyat, trencat o corroït, provocant un curtcircuit a positiu.
 • Danys a la vàlvula solenoide: La pròpia vàlvula solenoide pot estar danyada o en curtcircuit intern, provocant que funcioni malament i estigui fora del rang de funcionament normal.
 • Problemes amb la unitat central: El mal funcionament o mal funcionament de la unitat central que controla el sistema de suspensió electrohidràulica o altres sistemes del vehicle poden provocar un curtcircuit a positiu.
 • Curtcircuit en altres components: Altres components elèctrics, com ara relés o fusibles, poden estar danyats o en curtcircuit, fent que el sistema funcioni malament i que aparegui el codi d'error P1575.
 • Danys mecànics: Els danys mecànics com ara xocs o vibracions poden danyar el cablejat o la pròpia vàlvula, provocant un curtcircuit a positiu.

Per identificar amb precisió la causa, és necessari realitzar un diagnòstic detallat del sistema elèctric i dels components associats a la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic correcta.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1575?

Els símptomes del DTC P1575 poden incloure els següents:

 • Comproveu l'indicador del motor: La llum Check Engine pot il·luminar-se al tauler d'instruments, indicant un problema amb el sistema de muntatge del motor electrohidràulic.
 • Funcionament desigual del motor: Si hi ha un curtcircuit a positiu al circuit de la vàlvula de solenoide de muntatge electrohidràulic dret, és possible que el sistema no mantingui el motor en la posició correcta, cosa que pot provocar que funcioni de manera desigual o fins i tot un sonall.
 • Funcionament de suspensió inestable: Si la vàlvula solenoide està en curtcircuit a positiu, és possible que el suport del motor del costat dret no funcioni correctament, provocant una suspensió inestable o una distribució desigual del pes a les rodes.
 • Sorolls o cops durant la conducció: La posició incorrecta del motor o el funcionament desigual de la suspensió poden provocar sorolls addicionals o sorolls de cops durant la conducció, especialment quan es condueix per desnivells o per carreteres irregulars.
 • Falla del sistema de control d'estabilització: En alguns vehicles, el sistema de control d'estabilitat pot estar vinculat al sistema de muntatge del motor electrohidràulic. Per tant, l'activació del codi P1575 pot provocar una fallada o un funcionament inadequat del sistema de control d'estabilitat.

Si observeu algun dels símptomes anteriors, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat per a més diagnòstic i resolució de problemes.

Com diagnosticar un codi d'error P1575?

Per diagnosticar el DTC P1575, seguiu aquests passos:

 1. Lectura de codis d'error: Utilitzant un escàner OBD-II, llegiu els codis d'error de l'ECU (unitat de control electrònica) del vehicle per assegurar-vos que P1575 està realment present i no un error aleatori.
 2. Inspecció visual: Inspeccioneu el cablejat, les connexions i els connectors associats a la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulica correcta per detectar danys, corrosió o trencaments. Preste atenció als llocs on el cablejat es pugui danyar mecànicament.
 3. Comprovació de la vàlvula solenoide: Mitjançant un multímetre, comproveu la resistència de la vàlvula solenoide. Normalment, les vàlvules solenoides han de tenir una certa resistència. Si la resistència és massa baixa o massa alta, pot indicar un problema amb la vàlvula.
 4. Comprovació de la unitat central: Comproveu la unitat central o unitat de control que controla el sistema de suport electrohidràulic del motor. Comproveu-lo per corrosió, danys o trencaments en el cablejat.
 5. Comprovació del senyal: Utilitzant un multímetre o un oscil·loscopi, comproveu el senyal d'alimentació a la vàlvula solenoide. Si no hi ha senyal, això pot indicar problemes al circuit o a la unitat de control.
 6. Comprovació d'altres components: Comproveu l'estat d'altres components del sistema, com ara relés, fusibles i sensors que es puguin connectar al sistema de muntatge del motor electrohidràulic.
 7. Programari: Comproveu el programari ECM per actualitzacions o errors que puguin causar problemes amb el sistema de muntatge del motor electrohidràulic.

Si no confieu en les vostres habilitats de diagnòstic o no disposeu de l'equip necessari, és millor contactar amb un mecànic d'automòbils professional o un centre de servei autoritzat per a un diagnòstic i reparació posterior.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1575, es poden produir els errors següents:

 • Mala interpretació dels símptomes: Pot ser un error malinterpretar els símptomes associats al mal funcionament. Per exemple, explicar incorrectament sorolls o vibracions a causa d'un mal funcionament pot conduir a un diagnòstic errònia.
 • Identificació incorrecta dels components: un error pot ser una identificació errònia o la substitució de components que no estan relacionats amb el problema. Per exemple, substituir el sensor de velocitat en lloc de la vàlvula electrohidràulica del motor de muntatge.
 • Diagnòstic insuficient: L'error pot ser degut a un diagnòstic insuficient dels components i sistemes associats al problema. Això pot provocar que es perdi la causa principal del problema i que es produeixin reparacions incorrectes.
 • Ús d'equips inadequats: L'ús d'equips de diagnòstic inadequats o inadequats pot donar lloc a resultats errònia o a una mala interpretació de les dades.
 • Solució incorrecta al problema: Un error pot ser l'elecció incorrecta del mètode de reparació o la substitució de components, que no elimina la causa principal del problema.

Per evitar aquests errors, cal dur a terme diagnòstics acuradament, seguint les recomanacions del fabricant, utilitzar l'equip adequat i, si cal, consultar amb un especialista experimentat.

Què tan greu és el codi d'error? P1575?

El codi d'error P1575 pot ser greu, especialment si afecta el funcionament del sistema de muntatge del motor electrohidràulic. Aquest sistema té un paper important per mantenir la posició correcta del motor i estabilitzar la suspensió del vehicle. Un mal funcionament d'aquest sistema pot provocar un rendiment dur del motor, inestabilitat de la carretera, mala manipulació i fins i tot condicions de conducció potencialment perilloses.

A més, si el problema és un curt a positiu al circuit de la vàlvula solenoide, això pot indicar un risc potencial d'incendi o altres danys greus al sistema elèctric del vehicle.

Per tant, es recomana que us poseu en contacte immediatament amb un tècnic qualificat per diagnosticar i reparar el problema per evitar més problemes i garantir la seguretat i fiabilitat del vostre vehicle.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1575?

La resolució del DTC P1575 pot requerir diversos passos en funció de la causa específica:

 1. Substitució de la vàlvula solenoide: Si el problema està relacionat amb una vàlvula solenoide defectuosa, és possible que sigui necessari substituir-la. La nova vàlvula s'ha d'instal·lar segons les instruccions del fabricant.
 2. Reparació o substitució de cablejat: Si la causa és el cablejat o els connectors danyats, repareu o substituïu les àrees danyades. Això pot incloure el cablejat o la reparació de connectors.
 3. Comprovació i reparació de la unitat central: Si el problema es deu a una unitat de control central defectuosa, és possible que s'hagi de reparar o substituir. Aquest és un procediment complex que sol requerir equips especialitzats i experiència.
 4. Actualització del programari: En alguns casos, el problema pot ser degut a errors en el programari de l'ECU. En aquests casos, el fabricant pot publicar una actualització de microprogramari que pot resoldre el problema.
 5. Comprovació i substitució d'altres components: El problema pot ser causat no només per la vàlvula solenoide, sinó també per altres components del sistema. Per tant, altres components com sensors, relés o fusibles poden haver de ser revisats i, si cal, substituir-los.

En qualsevol cas, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o amb un centre de servei autoritzat per diagnosticar i reparar el problema. Les reparacions inadequades poden provocar més problemes i danys al vehicle.

Com llegir els codis d'error de Volkswagen: guia pas a pas

Afegeix comentari