Descripció del DTC P1577
Codis d'error OBD2

P1577 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic dret - circuit obert

P1577 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P1577 indica un circuit obert a la vàlvula solenoide del suport del motor electrohidràulic dret als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat.

Què significa el codi d'error P1577?

El codi d'error P1577 acostuma a indicar un problema amb la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic correcta als vehicles Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Aquesta vàlvula controla la pressió de l'oli al sistema de muntatge hidràulic, que manté el motor al seu lloc i redueix la vibració i el soroll. Un circuit de vàlvula obert pot provocar una pèrdua de funcionalitat de la muntura, que pot provocar un funcionament inestable del motor, augment de la vibració i del soroll.

Descripció del DTC P1577

Causes possibles

Possibles raons per al DTC P1577:

 • Cablejat trencat: El cablejat que connecta la vàlvula solenoide al mòdul de control o a la font d'alimentació pot estar danyat o trencat.
 • Danys a la vàlvula: La pròpia vàlvula solenoide pot estar danyada o tenir una fallada mecànica, fent que no funcioni correctament.
 • Problemes amb components elèctrics: Un mal funcionament dels components elèctrics, com ara fusibles, relés o mòduls de control que subministren energia a la vàlvula solenoide pot provocar que aparegui aquest DTC.
 • Problemes amb els contactes: La corrosió o l'oxidació dels contactes dels connectors elèctrics pot provocar un mal contacte, que pot provocar un circuit obert.
 • Danys mecànics: En alguns casos, els danys mecànics, com ara cops forts o vibracions, poden danyar el cablejat o la vàlvula.

Per identificar amb precisió la causa, cal realitzar diagnòstics amb equips especialitzats i una anàlisi exhaustiva de l'estat del sistema elèctric del vehicle.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P1577?

Els símptomes del DTC P1577 poden incloure els següents:

 • Augment de la vibració del motor: Com que el suport del motor electrohidràulic ajuda a reduir la vibració, la fallada del suport del motor electrohidràulic pot provocar un augment de la vibració, especialment al ralentí o quan es canvia de marxa.
 • Nivell de soroll augmentat: Un muntatge defectuós pot provocar un augment dels nivells de soroll procedents del motor, ja que les vibracions no s'amortitzen correctament.
 • Inestabilitat del motor: El motor pot tornar-se inestable, sobretot en arrencar, accelerar o frenar, a causa del suport insuficient del suport.
 • Comproveu la indicació del motor: La llum "Comprova el motor" del tauler de comandament pot il·luminar-se, indicant un problema amb el sistema de gestió del motor.
 • Menor comoditat de conducció: El conductor i els passatgers poden notar una disminució de la comoditat a causa de l'augment de la vibració i el soroll.
 • Errors i codis de problemes a l'escàner de diagnòstic: En connectar una eina d'escaneig de diagnòstic, es poden detectar codis d'error relacionats amb el sistema de muntatge del motor, inclòs P1577.

Aquests símptomes poden variar en funció del model concret del vehicle i de les condicions de funcionament, però si es produeix algun d'ells, es recomana fer un diagnòstic i reparació per evitar més danys i garantir un funcionament segur del vehicle.

Com diagnosticar un codi d'error P1577?

Per diagnosticar el DTC P1577 i determinar la causa específica del problema, podeu seguir aquests passos:

 1. Lectura de codis d'error: Utilitzeu una eina d'escaneig de diagnòstic per llegir els codis d'error de la ECU (Unitat de control electrònic) del vehicle. Si es detecta un codi P1577, aquest serà el primer indicador d'un problema amb la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic correcta.
 2. Inspecció visual: Comproveu el cablejat que connecta la vàlvula solenoide a l'ECU i la font d'alimentació per detectar danys, trencaments o corrosió. Inspeccioneu acuradament la vàlvula per si hi ha danys visibles.
 3. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu la qualitat i la fiabilitat de les connexions elèctriques, incloses les agulles del connector, els fusibles, els relés i altres components elèctrics associats a la vàlvula solenoide.
 4. Prova de la vàlvula solenoide: Utilitzeu un multímetre per comprovar la resistència de la vàlvula solenoide. La resistència ha d'estar dins dels valors acceptables segons les especificacions del fabricant.
 5. Comprovació del circuit de potència: Comproveu la tensió de la font d'alimentació de l'electrovàlvula. Comproveu que els senyals d'alimentació compleixin les especificacions del fabricant.
 6. Ús de programes de diagnòstic i provadors: Algunes marques de cotxes ofereixen programes i provadors especialitzats per diagnosticar sistemes elèctrics. L'ús d'aquestes eines pot facilitar el procés de diagnòstic.

Si el problema no es pot trobar o resoldre pel vostre compte, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per a un diagnòstic professional.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P1577, es poden produir els errors següents i poden provocar que el problema s'identifiqui incorrectament:

 • Ignorant altres codis d'error: Alguns mecànics poden centrar-se només en el codi P1577 i no tenir en compte altres codis de problemes que poden estar relacionats o indicar un problema més ampli al sistema.
 • Ús incorrecte dels equips de diagnòstic: L'ús inadequat d'un escàner o un multímetre de diagnòstic pot provocar lectures inexactes, cosa que dificultarà el diagnòstic adequat.
 • Inspecció visual insuficient: Saltar una inspecció visual exhaustiva del cablejat, els connectors i la pròpia vàlvula pot provocar la pèrdua de danys o trencaments evidents.
 • Oblidació de comprovar les connexions elèctriques: No prestar prou atenció a l'estat dels connectors i grups de contactes pot deixar problemes ocults com ara corrosió o contactes solts.
 • Interpretació incorrecta dels resultats de la prova: La mala interpretació de les mesures de resistència o tensió pot conduir a conclusions incorrectes sobre l'estat de la vàlvula solenoide o el cablejat.
 • No tenir en compte les especificacions tècniques: Ignorar o no conèixer les especificacions tècniques i els valors acceptables per a un model de vehicle concret pot comportar un diagnòstic incorrecte.
 • Prova de càrrega insuficient: provar el sistema sense càrrega pot no revelar problemes que només es produeixen quan el motor està en marxa.
 • Oblidació de comprovar els mòduls de control: Es poden perdre errors en el mòdul de control, que controla el funcionament de la vàlvula solenoide, centrant-se només en la vàlvula i el cablejat.

Per diagnosticar i resoldre P1577 amb precisió, es recomana que seguiu un enfocament metòdic, utilitzeu les eines adequades i tingueu en compte tots els aspectes possibles del problema. En cas de dificultat, sempre podeu recórrer a fonts d'informació especialitzades o professionals per demanar ajuda.

Què tan greu és el codi d'error? P1577?

El codi d'error P1577 indica un problema amb la vàlvula solenoide de muntatge del motor electrohidràulic correcta. Depenent de la situació concreta i de la rapidesa amb què es detecta i es resol el problema, la gravetat d'aquest codi pot variar, diversos aspectes a tenir en compte:

 • Impacte en el rendiment i la comoditat: La fallada del suport del motor electrohidràulic pot provocar un augment de la vibració, el soroll i la inestabilitat del motor. Això pot afectar la comoditat i el maneig del vehicle, especialment en viatges llargs.
 • Безопасность: Algunes avaries relacionades amb el suport del motor electrohidràulic poden afectar la seguretat de la conducció. Per exemple, si la muntura no suporta correctament el motor, pot provocar que el vehicle es torni inestable en manipular-lo o fins i tot fer que perdi el control del vehicle.
 • Danys addicionals potencials: Si el problema no es resol a temps, pot causar danys addicionals a altres sistemes del vehicle. Per exemple, l'augment de les vibracions pot causar danys als components adjacents del motor o del sistema d'escapament.
 • Despeses de reparació: Depenent de la causa del problema i de les reparacions necessàries, el cost per solucionar el problema pot ser important, especialment si la pròpia vàlvula solenoide és defectuosa o cal substituir altres components.

En general, tot i que el codi de problemes P1577 no és el més crític ni perillós, encara requereix una atenció acurada i una resolució oportuna per evitar conseqüències negatives sobre la seguretat, el rendiment i la longevitat del vehicle.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P1577?

La resolució de problemes del DTC P1577 depèn de la causa específica d'aquest error. Aquests són alguns mètodes de reparació possibles:

 1. Substitució de la vàlvula solenoide: Si el problema es deu a un mal funcionament de la pròpia vàlvula solenoide, substituir-la per una de nova pot resoldre el problema. Després de la substitució, es recomana comprovar el sistema per garantir el seu bon funcionament.
 2. Reparació de cablejat: Si la causa és un cablejat trencat o danyat, cal reparar o substituir les seccions danyades del cablejat.
 3. Substitució o reparació del mòdul de control: En casos rars, el problema pot ser degut a un mal funcionament del mòdul de control que controla el funcionament de la vàlvula solenoide. En aquest cas, és possible que s'hagi de substituir o reparar el mòdul.
 4. Neteja i comprovació de contactes: De vegades, la causa de l'error pot ser un contacte deficient entre els connectors i els grups de contactes. Netejar i comprovar els contactes pot ajudar a restablir el funcionament normal.
 5. Diagnòstics addicionals: En alguns casos, pot ser necessari un diagnòstic més aprofundit del sistema per identificar problemes ocults o causes que no es poden identificar immediatament.

Després de realitzar les reparacions necessàries, es recomana provar el sistema i restablir el codi d'error mitjançant un escàner de diagnòstic. Si tot s'ha fet correctament, el codi P1577 ja no hauria d'aparèixer. Si el problema persisteix, és possible que sigui necessari un diagnòstic addicional o una reparació. En aquest cas, és millor contactar amb un mecànic d'automòbils experimentat o un centre de servei especialitzat.

Com llegir els codis d'error de Volkswagen: guia pas a pas

Afegeix comentari