Descripció del codi d'error P0194.
Codis d'error OBD2

P0194 Senyal intermitent "A" del sensor de pressió del carril de combustible

P0194 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P0194 indica un contacte deficient al circuit "A" del sensor de pressió del carril de combustible.

Què significa el codi d'error P0194?

El codi d'error P0194 sovint es produeix als vehicles dièsel i indica un problema amb el sensor de pressió del carril de combustible. Aquest sensor permet al mòdul de control del motor (PCM) controlar la pressió de la barra de combustible i regular la barreja de combustible i aire.

Codi d'error P0194.

Causes possibles

Algunes possibles causes de P0194:

 • Sensor de pressió de combustible defectuós: El sensor de pressió de combustible pot estar danyat o fallar a causa del desgast o la corrosió.
 • Problemes elèctrics: El cablejat o els connectors que connecten el sensor de pressió de combustible al mòdul de control del motor (PCM) poden estar danyats, trencats o tenir connexions deficients.
 • Pressió de combustible incorrecta: Els problemes amb el sistema de subministrament de combustible, com ara filtres de combustible obstruïts o defectuosos, o problemes amb la bomba de combustible, poden provocar una pressió de combustible incorrecta i fer que aparegui aquest error.
 • Problemes amb el mòdul de control del motor (PCM): El mal funcionament o el mal funcionament del PCM poden fer que el sensor de pressió de combustible rebi senyals incorrectes.
 • Problemes del sistema de combustible: El mal funcionament dels components del sistema de combustible, com ara el regulador de pressió de combustible o les bombes de combustible d'alta pressió, poden provocar el codi P0194.
 • Problemes amb el filtre de partícules dièsel (DPF).: En el cas dels motors dièsel, els problemes amb el DPF poden provocar una pressió incorrecta en el sistema de combustible, cosa que pot provocar que aparegui aquest error.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P0194?

Els següents són possibles símptomes del DTC P0194:

 • Pèrdua de poder: El vehicle pot experimentar una pèrdua de potència a causa d'un funcionament inadequat del sistema de subministrament de combustible.
 • Funcionament del motor inestable: El motor pot funcionar o tremolar a causa d'una pressió incorrecta del combustible.
 • Tremolor en accelerar: En accelerar o prémer el pedal de l'accelerador, el vehicle pot sacsejar o sacsejar.
 • Problemes de llançament: Pot haver-hi dificultats o retards en arrencar el motor.
 • Inactivitat inestable: És possible que el vehicle no funcioni sense problemes a causa d'una pressió de combustible inadequada.
 • S'encén la llum Check Engine: Quan es detecta P0194, es pot encendre la llum de verificació del motor o MIL (llum indicadora de mal funcionament) al tauler d'instruments.

Com diagnosticar un codi d'error P0194?

Per diagnosticar el DTC P0194, seguiu aquests passos:

 1. Comprovació del codi d'error: Utilitzeu una eina d'escaneig de diagnòstic per llegir el codi d'error del sistema de gestió del motor.
 2. Comprovació del nivell de combustible: Assegureu-vos que el nivell de combustible al dipòsit és suficient per al funcionament normal.
 3. Comprovació del sensor de pressió de combustible: Comproveu el sensor de pressió de combustible per detectar danys, corrosió o fuites. Comproveu també les seves connexions elèctriques.
 4. Comprovació del sistema de combustible: Comproveu el sistema de combustible per detectar fuites, obstruccions o altres problemes que puguin provocar una pressió incorrecta del combustible.
 5. Comprovació de la pressió del combustible: Utilitzeu un manòmetre per mesurar la pressió del combustible a la barra de combustible. Compareu el valor mesurat amb el valor recomanat pel fabricant.
 6. Comprovació de circuits elèctrics: Comproveu que els circuits elèctrics que connecten el sensor de pressió de combustible al mòdul de control del motor no estiguin oberts, curts o danys.
 7. Comprovació del filtre de combustible: Comproveu l'estat i la neteja del filtre de combustible. Un filtre obstruït pot provocar una pressió de combustible insuficient.
 8. Comprovació de tubs i vàlvules de buit: Comproveu les línies de buit i les vàlvules de control de pressió de combustible per si hi ha fuites o danys.

Després de completar aquests passos, podreu determinar la causa i resoldre el codi de problema P0194. Si no es pot identificar o corregir el problema, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P0194, es poden produir els errors següents:

 • Mala interpretació de les dades: La comprensió o interpretació incorrecta de les dades del sensor de pressió de combustible pot provocar que el problema s'identifiqui incorrectament.
 • Sensor defectuós o les seves connexions elèctriques: Un mal funcionament del propi sensor de pressió de combustible o de les seves connexions elèctriques pot provocar un diagnòstic errònia.
 • Problemes del sistema de combustible: La pressió incorrecta del combustible del sistema causada per fuites, obstruccions o altres problemes al sistema de combustible pot provocar que el codi P0194 s'activi erròniament.
 • Mal funcionament del circuit elèctric: Les obertures, curtcircuits o danys en el circuit elèctric entre el sensor de pressió de combustible i el mòdul de control del motor poden provocar un error.
 • Mal funcionament d'altres components del sistema: El mal funcionament d'altres components del sistema de gestió de combustible, com ara reguladors de pressió de combustible, vàlvules o bombes, també poden causar P0194.

És important realitzar un diagnòstic exhaustiu per eliminar totes les causes possibles i resoldre el codi d'error P0194 amb alta qualitat.

Què tan greu és el codi d'error? P0194?

El codi d'error P0194 s'ha de considerar greu perquè indica un problema amb el sensor de pressió de combustible o la pressió del sistema de combustible. La pressió incorrecta del combustible pot provocar un mal funcionament del motor, un rendiment baix i un augment del consum de combustible. A més, una pressió de combustible inadequada pot causar possibles danys al motor o altres components del sistema de combustible. Per tant, es recomana resoldre aquest problema tan aviat com sigui possible després de detectar el codi P0194.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P0194?

Per resoldre el DTC P0194, seguiu aquests passos:

 1. Substitució del sensor de pressió de combustible: el primer pas és substituir el sensor de pressió de combustible. Si el sensor de pressió està defectuós o no funciona correctament, s'ha de substituir per un nou sensor original.
 2. Comprovació del sistema de combustible: pot ser que el problema no sigui amb el sensor en si, sinó amb altres components del sistema de combustible, com ara la bomba de combustible o els filtres de combustible. Comproveu-los per possibles errors de funcionament.
 3. Comproveu les connexions i el cablejat: de vegades el problema pot ser causat per un mal contacte o danys al cablejat, connexions o connectors. Comproveu-los per corrosió, danys o trencaments, i substituïu-los o repareu-los si cal.
 4. Diagnòstic d'altres sistemes: si el problema persisteix després de substituir el sensor, pot haver-hi problemes amb altres sistemes, com el sistema de gestió del motor o el sistema d'injecció de combustible. En aquest cas, caldrà un diagnòstic més detallat.

Després de completar aquests passos, hauríeu de fer proves i diagnòstics per assegurar-vos que el problema s'ha resolt i que el codi de problema P0194 ja no apareix.

P0194 Circuit del sensor de pressió del carril de combustible intermitent 🟢 Codi d'error Símptomes Causes Solucions

Afegeix comentari