Descripció del codi d'error P0566.
Codis d'error OBD2

P0566 Error del senyal de desactivació del control de creuer

P0566 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P0566 indica que el PCM ha detectat un mal funcionament relacionat amb el senyal de desactivació del sistema de control de creuer.

Què significa el codi d'error P0566?

El codi d'error P0566 indica que el mòdul de control del motor (PCM) ha detectat un mal funcionament al senyal de desactivació del sistema de control de creuer. Això vol dir que el PCM no està rebent el senyal correcte o esperat per apagar el control de creuer, cosa que pot provocar que el control de creuer no funcioni o no funcioni correctament. El sistema de control de creuer ajusta automàticament la velocitat del vehicle d'acord amb les ordres, i si es produeix un problema amb el sistema de control de creuer, tot el sistema realitza un autodiagnòstic.

Codi d'error P0566.

Causes possibles

Alguns dels possibles motius del codi de problema P0566 són:

 • Mal funcionament de l'interruptor del control de creuer multifunció: Els danys mecànics o els problemes elèctrics a l'interruptor multifunció poden causar P0566.
 • Problemes amb el cablejat o les connexions: L'obertura, la corrosió o les connexions deficients en el cablejat que connecta l'interruptor multifunció al PCM poden provocar un error.
 • Mal funcionament del PCM: Els problemes amb el mòdul de control del motor, com ara errors de programari o problemes elèctrics, poden provocar el codi P0566.
 • Problemes amb altres components del sistema de control de creuer: El mal funcionament o el mal funcionament d'altres components del sistema de control de creuer, com els sensors de velocitat o l'actuador de l'accelerador, també poden causar aquest error.
 • Soroll elèctric o sobrecàrrega: Factors externs, com ara el soroll elèctric o la sobrecàrrega, poden alterar temporalment els senyals de l'interruptor multifunció i provocar un error.
 • Problemes de canvi dins del sistema de control de creuer: Els errors en els mecanismes de commutació dins del sistema de control de creuer poden provocar senyals incorrectes de desactivació del control de creuer.
 • Configuració o calibratge incorrectes del sistema de control de creuer: La configuració incorrecta o el calibratge dels components del sistema de control de creuer poden provocar P0566.

Per determinar amb precisió la causa de l'error P0566, es recomana realitzar diagnòstics detallats amb equips i eines especialitzades.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P0566?

Els símptomes del DTC P0566 poden incloure els següents:

 • El control de creuer no funciona: El símptoma principal és que el control de creuer deixa de funcionar o es nega a activar-se quan intenteu engegar-lo.
 • Botó de control de creuer inactiu: el botó del control de creuer al volant pot estar inactiu o no respondre.
 • Indicador de control de creuer inactiu: És possible que l'indicador del control de velocitat del tauler d'instruments no s'encengui quan intenteu activar el control de velocitat.
 • Error al tauler: Al tauler d'instruments poden aparèixer missatges d'error, com ara "Check Engine" o indicacions específiques relacionades amb el sistema de control de creuer.
 • Velocitat desigual: Quan utilitzeu el control de creuer, la velocitat del vehicle pot canviar de manera irregular o irregular.
 • Perdre el control de la velocitat: El conductor pot trobar que el vehicle no manté la velocitat establerta quan utilitza el control de creuer.

Aquests símptomes poden ocórrer en diferents graus en funció de la causa específica del codi P0566 i de les característiques del vehicle. Si observeu aquests símptomes, es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils professional per diagnosticar i solucionar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P0566?

Per diagnosticar el DTC P0566, podeu seguir aquests passos:

 1. Comprovació de codis d'error: Utilitzeu un escàner de diagnòstic per llegir els codis d'error del sistema de gestió del motor. Verifiqueu que el codi P0566 estigui realment present.
 2. Inspecció visual: Inspeccioneu l'interruptor del control de creuer multifunció i el seu entorn per detectar danys visibles, corrosió o altres problemes.
 3. Comprovació de connexions elèctriques: Comproveu les connexions elèctriques que connecten l'interruptor multifunció al PCM. Preste atenció a qualsevol trencament, corrosió o connexions deficients.
 4. Prova de commutació multifunció: Utilitzeu un multímetre per provar cadascun dels contactes de l'interruptor multifunció per comprovar la resistència o els curtcircuits correctes. Compareu els resultats amb els valors recomanats pel fabricant.
 5. Diagnòstic PCM: Si s'han descartat altres causes, pot haver-hi un problema amb el propi PCM. En aquest cas, es requeriran diagnòstics addicionals per determinar la seva utilitat.
 6. Comprovació d'altres components del sistema de control de creuer: Comproveu altres components del sistema de control de creuer, com ara sensors de velocitat o actuador de l'accelerador, per veure si contribueixen a P0566.
 7. Comprovació de programari: comproveu si hi ha actualitzacions o errors al programari PCM. Actualitzeu o reprograma el PCM segons sigui necessari.
 8. Consulta amb professionals: Si no esteu segur de les vostres habilitats de diagnòstic i reparació de vehicles, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils professional o un centre de servei per obtenir més ajuda.

Després de diagnosticar i determinar la causa del problema, podeu començar les accions de reparació necessàries.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P0566, es poden produir els errors següents:

 • Saltant una inspecció visual: Si no es realitza una inspecció visual exhaustiva de l'interruptor multifunció i el seu entorn, pot provocar problemes evidents, com ara la pèrdua de danys o corrosió.
 • Comprovació insuficient de les connexions elèctriques: Saltar una comprovació de les connexions elèctriques pot provocar una identificació errònia del problema, especialment si la causa de l'error es deu a connexions deficients o trencaments en el cablejat.
 • Multímetre defectuós: L'ús d'un multímetre defectuós o sense calibrar pot produir resultats incorrectes en provar la resistència o els curts en un interruptor multifunció.
 • Interpretació errònia de les dades de l'escàner: Els tècnics sense experiència poden malinterpretar les dades rebudes de l'escàner de diagnòstic, cosa que pot provocar un diagnòstic i reparacions incorrectes.
 • Ignorant altres causes potencials: Els errors de funcionament relacionats amb altres components del sistema de control de creuer o PCM poden donar lloc a un codi P0566, però es poden perdre fàcilment quan s'enfoca de prop en un component.
 • Diagnòstic PCM defectuós: Si no es consideren possibles problemes amb el propi PCM, això pot comportar la necessitat de tornar a diagnosticar després de substituir altres components.

Per evitar aquests errors, és important realitzar un diagnòstic integral seguint els procediments estàndard i utilitzant l'equip adequat. En cas de dubte o incertesa, el millor és contactar amb un mecànic d'automòbils experimentat o un especialista en diagnòstic.

Què tan greu és el codi d'error? P0566?

El codi d'error P0566 no és un codi crític de seguretat, però la seva gravetat depèn de la importància que tingui per a vostè la funció de control de creuer del vostre vehicle.

En la majoria dels casos, quan el control de creuer no funciona a causa del codi P0566, pot provocar molèsties convenients per al conductor, especialment durant els llargs viatges per carretera o quan es manté una velocitat constant.

Tanmateix, val la pena recordar que el codi P0566 podria ser un signe d'un problema més greu amb el sistema elèctric del vostre vehicle, inclosos problemes amb el PCM o altres components del sistema de control de creuer. Si aquest problema no es resol, pot generar inconvenients addicionals i costos de reparació en el futur.

Per tant, tot i que el codi P0566 no és una emergència, es recomana que prengueu mesures per diagnosticar i resoldre aquest error per tal de restablir la funcionalitat normal del control de creuer i evitar possibles conseqüències en el futur.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P0566?

La reparació per resoldre el codi P0566 dependrà de la causa específica d'aquest error, algunes de les possibles accions que poden ajudar són:

 1. Substitució de l'interruptor multifunció del control de creuer: Si la causa de l'error es deu a un mal funcionament o danys a l'interruptor multifunció, podeu substituir-lo per un de nou.
 2. Comprovació i reparació de connexions elèctriques: Diagnosticar els circuits elèctrics que connecten l'interruptor multifunció al PCM. Repareu o substituïu els cables danyats i les connexions soltes.
 3. Substitució de PCM: Si s'han descartat altres causes, pot haver-hi un problema amb el mateix mòdul de control del motor (PCM). En aquest cas, caldrà substituir o reprogramar el PCM.
 4. Actualització del programariNota: La reprogramació del PCM amb el programari més recent pot ajudar a resoldre el problema si l'error va ser causat per una fallada del programari.
 5. Diagnòstic i substitució d'altres components del sistema de control de creuer: Comproveu altres components del sistema de control de creuer, com ara sensors de velocitat o actuador de l'accelerador, i substituïu-los si cal.
 6. Consulta amb professionals: Si no esteu segur de les vostres habilitats de diagnòstic i reparació de vehicles, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils professional o un centre de servei per obtenir més ajuda.

La reparació exacta per resoldre el codi P0566 dependrà de la causa específica de l'error, que requereix un diagnòstic i anàlisi per part d'un especialista.

Com diagnosticar i arreglar el codi del motor P0566 - Explicació del codi de problemes OBD II

Afegeix comentari