Descripció del codi d'error P0672.
Codis d'error OBD2

P0672 Mal funcionament del circuit de la bujía del cilindre 2

P0672 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P0672 és un codi d'error genèric que indica una fallada en el circuit de la bugia del cilindre 2.

Què significa el codi d'error P0672?

El codi d'error P0672 indica un problema amb el circuit de la bugia incandescente al cilindre núm. 2. La bugia incandescente s'utilitza en motors dièsel per escalfar els cilindres abans d'arrencar i durant el funcionament. Si apareix el codi P0672, vol dir que el mòdul de control del motor (PCM) ha detectat que la tensió del circuit de la bugia incandescent del cilindre número 2 no es troba dins del rang de tensió especificat pel fabricant.

Codi d'error P0672.

Causes possibles

Les possibles causes del DTC P0672 poden incloure les següents:

 • Bujía de precalentamiento defectuosa: La bugia incandescente del cilindre núm. 2 pot estar danyada o fallada, provocant un escalfament inadequat o sense escalfar abans que el motor engegui.
 • Cablejat i connexions: El cablejat que connecta la bugia incandescent al mòdul de control del motor (PCM) pot estar danyat, trencat o tenir un contacte deficient, causant problemes amb la transmissió del senyal elèctric.
 • Problemes amb el mòdul de control del motor (PCM): Un mal funcionament del mòdul de control del motor pot provocar que les dades de la bugia incandescent siguin mal interpretades i que aparegui P0672.
 • Problemes de voltatge del circuit: La tensió subministrada a la bugia pot ser insuficient a causa de problemes amb el sistema elèctric del vehicle, com ara una bateria esgotada, un regulador de tensió danyat o problemes amb l'alternador.
 • Problemes amb altres components del sistema de calefacció: Els errors en altres components del sistema de calefacció, com ara el preescalfador d'aire o el controlador de calefacció, també poden fer que aparegui P0672.

Per determinar amb precisió la causa de l'error P0672, es recomana diagnosticar el vehicle amb eines i equips especialitzats.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P0672?

Si el DTC P0672 està present, podeu experimentar els símptomes següents:

 • Dificultat per arrencar el motor: Un mal funcionament de la bugia del cilindre número 2 pot dificultar l'arrencada del motor, especialment a baixes temperatures o després d'un període prolongat d'inactivitat.
 • Augment del nivell de fum: Un mal funcionament de la bugia pot provocar una combustió incompleta del combustible al cilindre, la qual cosa pot provocar un augment de l'emissió de fum del tub d'escapament.
 • Funcionament brusc del motor: Es pot produir un funcionament desigual del motor o una vibració si el cilindre número 2 no s'escalfa prou abans de començar.
 • Augment del consum de combustible: El funcionament inadequat de la bugia pot provocar una combustió ineficient del combustible, que pot augmentar el consum de combustible.
 • Degradació del rendiment: L'escalfament insuficient del cilindre número 2 pot reduir el rendiment del motor, especialment durant les primeres etapes de funcionament després de l'arrencada.
 • Mode de funcionament del motor d'emergència (mode coixí): En alguns casos, el vehicle pot entrar en mode coix per evitar possibles danys als components del sistema de gestió del motor.

Aquests símptomes poden aparèixer en diferents graus segons el problema específic i l'estat del vehicle.

Com diagnosticar un codi d'error P0672?

Es recomanen els passos següents per diagnosticar el DTC P0672:

 1. Escaneig de codis d'error: Utilitzeu una eina d'escaneig de diagnòstic per llegir tots els codis d'error inclòs P0672. Això ajudarà a determinar si hi ha altres problemes que poden estar relacionats amb la fallada de la bugia incandescent.
 2. Inspecció visual de la bugia: Comproveu la bugia incandescente del cilindre núm. 2 per detectar danys visibles, corrosió o signes d'oxidació. Preste atenció al color de l'aïllant i dels elèctrodes, que pot indicar l'estat de la bugia.
 3. Comprovació de cablejats i connexions: Inspeccioneu el cablejat que connecta la bugia amb el mòdul de control del motor (PCM) per detectar danys, trencaments o contactes oxidats. Assegureu-vos que totes les connexions siguin segures.
 4. Prova de resistència a les bugies incandescents: Utilitzeu un multímetre per comprovar la resistència de la bugia. La resistència ha de complir les especificacions del fabricant. Les desviacions de la norma poden indicar una bugia defectuosa.
 5. Diagnòstic del mòdul de control del motor (PCM).: Proveu el PCM per identificar qualsevol mal funcionament o error en el seu funcionament que pugui estar relacionat amb el codi P0672.
 6. Proves addicionals: Si cal, es poden requerir proves addicionals, com ara comprovar la tensió al circuit de la bugia incandescente, analitzar el funcionament d'altres components del sistema d'encesa i del sistema de combustible.

Després de diagnosticar i identificar la causa de l'error P0672, cal prendre les mesures adequades per reparar o substituir els components defectuosos. Si no esteu segur o no teniu experiència, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P0672, es poden produir els errors següents:

 1. Saltant una inspecció visual: Si no s'inspecciona visualment la bugia o el cablejat, es poden produir problemes evidents com ara danys, corrosió o trencaments.
 2. Interpretació incorrecta dels resultats de la prova: La mala interpretació de la resistència de la bugia incandescente o dels resultats de les proves de tensió del circuit pot conduir a conclusions incorrectes sobre l'estat del component.
 3. Omet el diagnòstic d'altres components: Descartar altres possibles causes, com ara problemes amb el cablejat, les connexions, el mòdul de control del motor (PCM) o altres components del sistema d'encesa, pot provocar un diagnòstic incorrecte.
 4. Substitució incorrecta dels components: la substitució de la bugia sense diagnosticar-la prèviament o considerar altres possibles causes del codi P0672 pot no ser eficaç.
 5. Omet una actualització de programari: Alguns problemes amb el codi P0672 poden ser deguts a errors de programari al mòdul de control del motor. Ometre una actualització de programari PCM pot provocar que el problema continuï.
 6. Eliminació incorrecta del codi d'error: Heu d'assegurar-vos que després de reparar o substituir els components defectuosos, el codi d'error s'ha esborrat correctament de la memòria del PCM i s'han completat tots els procediments de restabliment adaptatiu necessaris.

Per evitar aquests errors, és important realitzar un diagnòstic complet, tenint en compte totes les possibles causes i comprovant acuradament tots els components associats al codi P0672.

Què tan greu és el codi d'error? P0672?

La gravetat del codi d'error P0672 depèn de diversos factors, inclòs el que el provoca, el tipus de motor i les condicions de funcionament del vehicle. En general, el codi P0672 s'ha de considerar greu, ja que indica un problema amb la bugia incandescent en un cilindre específic, diversos aspectes a tenir en compte:

 • Dificultat per arrencar el motor: Si la bugia no funciona correctament, pot provocar dificultats per engegar el motor, especialment durant els períodes de fred o quan el vehicle ha estat estacionat durant períodes prolongats de temps.
 • Danys al motor: Un mal funcionament de la bugia pot provocar que el combustible es cremi de manera incorrecta al cilindre, la qual cosa pot causar danys al motor o altres components del sistema.
 • Problemes potencials amb l'economia de combustible i el rendiment: El funcionament inadequat de la bujía pot provocar una combustió ineficient del combustible, que pot augmentar el consum de combustible i reduir el rendiment del motor.
 • Possible entrada en mode coix: En alguns casos, el vehicle pot passar al mode coix per evitar possibles danys o fallades a causa d'una bugia defectuosa.
 • Conseqüències imprevisibles: Una bugia defectuosa pot tenir efectes impredictibles en el rendiment del motor, que poden provocar altres problemes, com ara un augment del desgast o la fallada d'altres components.

Per tant, el codi d'error P0672 s'ha de prendre seriosament i s'ha de corregir tan aviat com sigui possible per evitar més problemes amb el vehicle i garantir-ne un funcionament segur i eficient.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P0672?

Per resoldre el DTC P0672, heu de seguir els passos següents, en funció de la causa del problema:

 1. Substitució de la bugia incandescent: Si la causa de l'error és un mal funcionament de la bugia, s'ha de substituir per una de nova. Es recomana utilitzar recanvis originals d'alta qualitat o anàlegs de fabricants fiables.
 2. Comprovació i restauració del cablejat: Comproveu el cablejat que connecta la bugia amb el mòdul de control del motor (PCM). Si es detecta danys, corrosió o cablejat trencat, s'ha de restaurar o substituir.
 3. Diagnòstic del mòdul de control del motor (PCM).: Si hi ha possibles avaries en el mòdul de control del motor, pot ser que calgui diagnòstic i, si cal, substitució o reparació.
 4. Comprovació i correcció de problemes del sistema elèctric: Comproveu l'estat de la bateria, el regulador de tensió, l'alternador i altres components del sistema elèctric que poden afectar el rendiment de la bugia.
 5. Actualització del programari: Si cal, actualitzeu el programari del mòdul de control del motor a la versió més recent per resoldre possibles problemes de programari.
 6. Activitats addicionals: En funció de la situació concreta, es poden requerir mesures addicionals, com ara comprovar el funcionament d'altres components del sistema d'encesa o del sistema de combustible.

És important tenir en compte que identificar i eliminar amb precisió la causa del codi P0672 pot requerir diagnòstics i habilitats professionals addicionals. Per tant, si no teniu experiència en reparacions d'automòbils, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Com arreglar el codi del motor P0672 en 3 minuts [2 mètodes de bricolatge / només 9.57 dòlars]

Afegeix comentari