Descripció del codi d'error P0258.
Codis d'error OBD2

P0258 Nivell de senyal baix al circuit de control de la bomba dosificadora de combustible "B" (lleva/rotor/injector)

P0258 - Descripció tècnica del codi d'error OBD-II

El codi d'error P0258 indica un senyal baix al circuit de control de la bomba dosificadora de combustible "B" (lleva/rotor/injector).

Què significa el codi d'error P0258?

El codi d'error P0258 indica que el mòdul de control del motor (ECM) ha detectat una tensió massa baixa o nul·la al circuit de la vàlvula de mesura de combustible. Aquest codi indica problemes amb el circuit elèctric que controla el lliurament de combustible al motor, cosa que pot provocar un subministrament insuficient de combustible i un mal funcionament del motor.

Codi d'error P0258.

Causes possibles

Alguns possibles motius del codi de problema P0258:

 • Mal funcionament de la vàlvula de mesura de combustible: Els problemes amb la pròpia vàlvula, com ara una vàlvula obstruïda, trencada o trencada, poden provocar un flux de combustible insuficient.
 • Cables o connectors danyats: Els cables danyats o trencats o els connectors defectuosos poden obrir el circuit elèctric i provocar P0258.
 • Corrosió o oxidació dels contactes: La corrosió o l'oxidació de les agulles o connectors del cable pot provocar un mal contacte i provocar una baixa tensió al circuit de la vàlvula de mesura de combustible.
 • Mal funcionament del mòdul de control del motor (ECM).: Els problemes amb el propi ECM poden provocar un mal control de la vàlvula de mesura de combustible i provocar el codi d'error P0258.
 • Problemes de nutrició: La tensió d'alimentació insuficient, com ara una bateria dèbil o esgotada, també pot provocar que aparegui aquest error.
 • Sensor de pressió de combustible: Un sensor de pressió de combustible defectuós pot proporcionar dades incorrectes a l'ECM, cosa que pot provocar un lliurament insuficient de combustible i un codi P0258.
 • Problemes del sistema de combustible: Els problemes amb el sistema de combustible, com ara un filtre de combustible obstruït o una bomba de combustible defectuosa, també poden causar aquest error.

Quins són els símptomes d'un codi d'error? P0258?

Alguns símptomes típics que es poden produir quan apareix el codi de problema P0258:

 • Pèrdua de poder: Un dels símptomes més comuns és la pèrdua de potència del motor. Això pot manifestar-se com una acceleració lenta o una disminució general del rendiment del motor.
 • Inactivitat inestable: El motor en ralentí pot ser inestable, inclosa la rugositat o fins i tot una fallada.
 • Sacsejades o sacsejades quan es mou: Si la vàlvula dosificadora de combustible està defectuosa, pot haver-hi una sensació de sacsejades o sacsejades quan el vehicle està en moviment.
 • Freqüents parades del motor: Si el subministrament de combustible és insuficient o la seva dosificació és incorrecta, el motor es pot aturar freqüentment o congelar-se.
 • Augment del consum de combustible: El consum de combustible pot augmentar a causa del funcionament inadequat del sistema de subministrament de combustible.
 • Salts freqüents en ralentí: Es poden produir fluctuacions irregulars en la velocitat de ralentí del motor.
 • L'aparició de fum del sistema d'escapament: La barreja inadequada de combustible i aire pot provocar fum negre o blanc del sistema d'escapament.
 • El cotxe pot no arrencar: En alguns casos, sobretot si el problema és greu, és possible que el cotxe no arrenqui del tot.

Si observeu algun d'aquests símptomes al vostre vehicle i apareix el codi de problema P0258, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat per diagnosticar i reparar el problema.

Com diagnosticar un codi d'error P0258?

Per diagnosticar el DTC P0258, es recomanen els passos següents:

 1. Comprovació del codi d'error: primer heu d'utilitzar un escàner de diagnòstic per llegir codis d'error, inclòs P0258. Això ajudarà a determinar quin error específic s'ha registrat al sistema.
 2. Comprovació de connexions elèctriques: Inspeccioneu tots els cables i connectors associats a la vàlvula de mesura de combustible per detectar danys, corrosió o trencaments. Assegureu-vos que totes les connexions siguin segures.
 3. Prova de tensió: Mitjançant un multímetre, mesura la tensió al circuit de la vàlvula de mesura de combustible. La tensió ha d'estar dins dels límits especificats a la documentació tècnica de la marca i model específics del cotxe.
 4. Comprovació de la vàlvula de mesura de combustible: Comproveu el funcionament de la pròpia vàlvula dosificadora de combustible per si hi ha obstruccions, trencaments o danys. També podeu comprovar la transmissió.
 5. Comprovació dels sensors: Comproveu la funcionalitat dels sensors relacionats amb el sistema de subministrament de combustible, com ara el sensor de pressió de combustible. Assegureu-vos que funcionin correctament i proporcioneu dades correctes.
 6. Comproveu l'ECM: Si totes les comprovacions anteriors no revelen el problema, és possible que hàgiu de comprovar el mateix Mòdul de control del motor (ECM). Poseu-vos en contacte amb un mecànic d'automòbils professional o un centre de servei per realitzar aquesta comprovació.
 7. Comprovació del sistema de combustible: Comproveu la presència de combustible, l'estat del filtre de combustible i la funcionalitat de la bomba de combustible. Els problemes amb el sistema de combustible també poden causar P0258.

Després de completar aquests passos, si no podeu determinar la causa de l'error o resoldre'l, us recomanem que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per a un diagnòstic i reparació addicionals.

Errors de diagnòstic

Quan es diagnostica el DTC P0258, es poden produir els errors següents:

 • Mala interpretació dels símptomes: Un error comú és malinterpretar els símptomes com un problema amb la vàlvula de mesura de combustible, quan de fet la causa pot ser un altre component del sistema.
 • Omet la comprovació de les connexions elèctriques: Atenció insuficient a la comprovació de l'estat de les connexions elèctriques, que pot provocar que no es detectin trencaments, corrosió o altres problemes amb els cables.
 • Eines de diagnòstic defectuoses: Ús d'eines de diagnòstic defectuoses o no calibrades, que poden provocar dades incorrectes i diagnòstics incorrectes.
 • Proves de components insuficients: prova incorrecta o insuficient dels components relacionats amb el sistema de combustible, com ara la vàlvula de mesura de combustible o el sensor de pressió de combustible.
 • S'està saltant la comprovació de l'ECM: Error de diagnòstic a causa d'una fallada en provar el mateix Mòdul de control del motor (ECM) per detectar errors.
 • Mala interpretació de les dades: Comprensió incorrecta de les dades de diagnòstic, que pot provocar una mala interpretació de la causa del mal funcionament.
 • Negligència de factors addicionals: Descuidant factors addicionals, com ara l'estat del sistema de combustible o el sistema elèctric del vehicle, que també poden ser la causa del codi P0258.

Per evitar aquests errors, és important realitzar acuradament un diagnòstic exhaustiu, tenint en compte totes les possibles causes del problema i revisant acuradament tots els components associats al sistema de subministrament de combustible. En cas de dubte o dificultat, es recomana contactar amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei.

Què tan greu és el codi d'error? P0258?

El codi d'error P0258 indica un problema en el sistema de subministrament de combustible, que pot tenir conseqüències greus per al rendiment del motor. Depenent del motiu específic d'aquest codi, la gravetat del problema pot variar.

Tant si la causa és una vàlvula de mesura de combustible defectuosa o un problema de connexió elèctrica, un subministrament insuficient de combustible pot provocar un rendiment deficient del motor, pèrdua de potència, ralentí brusc i altres símptomes desagradables. Si s'ignora el problema, pot haver-hi risc de danys al motor o als seus components.

Per tant, tot i que el codi P0258 en si no és de naturalesa crítica, és important prendre-ho seriosament i diagnosticar i reparar ràpidament l'error. Es recomana que us poseu en contacte amb un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per al diagnòstic i la reparació per evitar més problemes amb el motor i garantir un funcionament segur del vehicle.

Quina reparació ajudarà a eliminar el codi? P0258?

Les reparacions necessàries per resoldre el codi de problema P0258 depenen de la causa específica d'aquest error. Alguns passos possibles que poden ajudar a resoldre el problema:

 1. Substitució de la vàlvula de mesura de combustible: Si el problema és amb la pròpia vàlvula de mesura de combustible, s'ha de substituir. La nova vàlvula s'ha d'instal·lar segons les recomanacions del fabricant del vehicle.
 2. Reparació o substitució de connexions elèctriques: Comproveu totes les connexions elèctriques associades a la vàlvula de mesura de combustible per detectar danys, corrosió o trencaments. Els cables o connectors defectuosos s'han de substituir o reparar.
 3. Comprovació i substitució del sensor de pressió de combustible: Si el problema es deu a una pressió de combustible insuficient, hauríeu de comprovar el sensor de pressió de combustible i substituir-lo si cal.
 4. Diagnòstic i reparació d'ECM: Si tots els passos anteriors no resolen el problema, el problema pot ser degut a un problema amb el mateix Mòdul de control del motor (ECM). En aquest cas, és necessari el diagnòstic i possiblement la reparació o substitució de l'ECM.
 5. Comprovació i actualització del programari ECM: De vegades, actualitzar el programari ECM pot ajudar a corregir problemes de control de combustible.
 6. Comprovació del sistema de combustible: Comproveu l'estat del sistema de combustible, inclosos el filtre de combustible i la bomba de combustible. Els components obstruïts o que funcionen mal també poden causar P0258.

Les reparacions les ha de fer un mecànic d'automòbils qualificat o un centre de servei per assegurar-se que el problema es corregeix correctament i que el sistema de combustible es restableixi al funcionament normal.

P0258 Control de mesura de combustible de la bomba d'injecció B Baix 🟢 Codi d'error Símptomes Causes Solucions

Afegeix comentari