Descodificació de codis d'error OBD 2 en el nostre idioma
Codis d'error OBD2,  Articles interessants

Descodificació de codis d'error OBD 2 en el nostre idioma

Des d’un cert moment, tots els fabricants van canviar a un estàndard de connector de diagnòstic comú en la producció dels seus vehicles, l’OBD 2 es va convertir en aquest estàndard.

En conseqüència, si els cotxes tenen el mateix connector de diagnòstic, els codis d'error seran els mateixos per a Toyota, així com per a Opel, Mitsubishi i altres marques. Per entendre quin element del cotxe és defectuós, n'hi ha prou amb tenir a mà la descodificació dels codis d'error OBD 2 en rus. A continuació trobareu una descodificació de cada símbol al codi d'error, així com una taula completa amb la descodificació de tots els codis d'error.

Interpretació símbol per símbol del codi de problemes OBD 2

El primer caràcter és una lletra i indica un bloc d'error:

 • B - cos;
 • C - suspensió;
 • P – motor (ECM, caixa de canvis);
 • U - Bus de dades.

El segon caràcter és un número, tipus de codi:

 • 0 - SAE (estàndard);
 • 1,2 - OEM (fàbrica);
 • 3 - reservat.

El tercer caràcter és un nombre, sistema:

 • 1, 2 - sistema de combustible;
 • 3 - sistema d'encesa;
 • 4 - reducció de la toxicitat dels gasos d'escapament;
 • 5 - ralentí;
 • 6 - ECU (ECU) o els seus circuits;
 • 7, 8 - transmissió (transmissió automàtica).

El quart i cinquè caràcters són números, directament el codi d'error.

Podeu veure l'aspecte del connector OBD 2 a la foto següent.

Descodificació de codis d'error OBD 2 en el nostre idioma

Taula de codis d'error OBD 2

P0SISTEMA, CODI D'ERRORCODI D'ERROR COMPLETDescripció en anglèsDescripció
P01XXP01XXMEDICIÓ DE COMBUSTIBLE I AIREMEDIDORS DE COMBUSTIBLE I AIRE
P0100P0100MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT MAF o VAFMal funcionament del circuit del sensor de cabal d’aire
P0101P0101GAMMA DE CIRCUITS MAF o VAF / PROBLEMA PERFSenyal fora de l'abast
P0102P0102CIRCUIT MAF o VAF BAIXA ENTRADANivell de sortida baix
P0103P0103MAF o VAF CIRCUIT ALTA ENTRADAAlt nivell de sortida
P0105P0105MAPA / MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT BAROMal funcionament del sensor de pressió d’aire
P0106P0106MAPA / GAMMA DEL CIRCUIT BARO / PROBLEMA PERFSenyal fora de l'abast
P0107P0107MAP / CIRCUIT BARO BAIXA ENTRADANivell de sortida baix
P0108P0108MAPA / CIRCUIT BARO ALTA ENTRADAAlt nivell de sortida
P0110P0110CIRCUIT DE MALFUNCIÓ IATMal funcionament del sensor de temperatura de l’aire d’admissió
P0111P0111GAMMA IAT / PROBLEMA PERFSenyal fora de l'abast
P0112P0112CIRCUIT IAT BAIXA ENTRADANivell de sortida baix
P0113P0113CIRCUIT IAT ALTA ENTRADAAlt nivell de sortida
P0114P0114Mal funcionament del circuit IATMal funcionament del circuit IAT
P0115P0115MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT ECTMal funcionament del sensor de temperatura del refrigerant
P0116P0116GAMMA ECT / PROBLEMA PERFSenyal fora de l'abast
P0117P0117CIRCUIT ECT BAIXA ENTRADANivell de sortida baix
P0118P0118CIRCUIT ECT ALTA ENTRADAAlt nivell de sortida
P0119P0119Mal funcionament del circuit del sensor de temperatura del refrigerant del motorMal funcionament del circuit del sensor de temperatura del refrigerant del motor
P0120P0120SENSOR TPS A MALFUNCIÓ DE CIRCUITMal funcionament del sensor de posició de l’accelerador
P0121P0121SENSOR TPS UN PROBLEMA DE GAMMA / PERFSenyal fora de l'abast
P0122P0122TPS SENSIBLA UN ENTRADA BAIXA DEL CIRCUITNivell de sortida baix
P0123P0123TPS SENS UN CIRCUIT D'ALTA ENTRADAAlt nivell de sortida
P0124P0124Sensor de posició de l'accelerador/interruptor A Circuit intermitentSensor de posició de l'accelerador/interruptor A Circuit intermitent
P0125P0125ECT BAIX PER A CONTROL DE COMBUSTIBLE TANCATBaixa temperatura del refrigerant per al control de bucle tancat
P0126P0126Temperatura del refrigerant insuficient per a un funcionament estableTemperatura del refrigerant insuficient per a un funcionament estable
P0127P0127Temperatura d'admissió massa altaLa temperatura de l’aire d’entrada és massa alta
P0128P0128Codi de mal funcionament del termòstatEn cas de mal funcionament del termòstat
P0129P0129Presió baromètrica massa baixaPressió atmosfèrica massa baixa
P0130P0130SENSOR O2 B1 S1 MALFUNCIÓEl sensor O2 B1 S1 està defectuós (banc 1)
P0131P0131SENSOR O2 B1 S1 BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B1 S1 té un nivell de senyal baix
P0132P0132SENSOR O2 B1 S1 ALTA TENSIÓEl sensor O2 B1 S1 té un nivell de senyal elevat
P0133P0133SENSOR O2 B1 S1 RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B1 S1 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0134P0134SENSOR O2 B1 S1 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B1 S1 passiu
P0135P0135SENSOR O2 B1 S1 MALFUNCIÓ DE L’ESCALFADOREscalfador del sensor O2 B1 S1 defectuós
P0136P0136SENSOR O2 B1 S2 MALFUNCIÓSensor O2 B1 S2 defectuós
P0137P0137SENSOR O2 B1 S2 BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B1 S2 té un nivell de senyal baix
P0138P0138SENSOR O2 B1 S2 ALTA TENSIÓEl sensor O2 B1 S2 té un nivell de senyal elevat
P0139P0139SENSOR O2 B1 S2 RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B1 S2 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0140P0140SENSOR O2 B1 S2 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B1 S2 passiu
P0141P0141SENSOR O2 B1 S2 MALFUNCIÓ DE L’ESCALFADOREscalfador del sensor O2 B1 S2 defectuós
P0142P0142SENSOR O2 B1 S3 MALFUNCIÓSensor O2 B1 S3 defectuós
P0143P0143SENSOR O2 B1 S3 BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B1 S3 té un nivell de senyal baix
P0144P0144SENSOR O2 B1 S3 ALTA TENSIÓEl sensor O2 B1 S3 té un nivell de senyal elevat
P0145P0145SENSOR O2 B1 S3 RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B1 S3 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0146P0146SENSOR O2 B1 S3 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B1 S3 passiu
P0147P0147SENSOR O2 B1 S3 MALFUNCIÓ DE L’ESCALFADOREscalfador del sensor O2 B1 S3 defectuós
P0148P0148Error de subministrament de combustibleError de subministrament de combustible
P0149P0149Error de temps de combustibleError de temps de combustible
P0150P0150SENSOR O2 B2 S1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl sensor O2 B2 S1 està defectuós (banc 2)
P0151P0151SENSOR O2 B2 S1 CKT BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B2 S1 té un nivell de senyal baix
P0152P0152SENSOR O2 B2 S1 CKT ALTA TENSIÓEl sensor O2 B2 S1 té un nivell de senyal elevat
P0153P0153SENSOR O2 B2 S1 CKT RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B2 S1 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0154P0154SENSOR O2 B2 S1 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B2 S1 passiu
P0155P0155SENSOR O2 B2 S1 HTR CKT MALFUNCIÓEscalfador del sensor O2 B2 S1 defectuós
P0156P0156SENSOR O2 B2 S2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITSensor O2 B2 S2 defectuós
P0157P0157SENSOR O2 B2 S2 CKT BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B2 S2 té un nivell de senyal baix
P0158P0158SENSOR O2 B2 S2 CKT ALTA TENSIÓEl sensor O2 B2 S2 té un nivell de senyal elevat
P0159P0159SENSOR O2 B2 S2 CKT RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B2 S2 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0160P0160SENSOR O2 B2 S2 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B2 S2 passiu
P0161P0161SENSOR O2 B2 S2 HTR CKT MALFUNCIÓEscalfador del sensor O2 B2 S2 defectuós
P0162P0162SENSOR O2 B2 S3 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITSensor O2 B2 S3 defectuós
P0163P0163SENSOR O2 B2 S3 CKT BAIXA TENSIÓEl sensor O2 B2 S3 té un nivell de senyal baix
P0164P0164SENSOR O2 B2 S3 CKT ALTA TENSIÓEl sensor O2 B2 S3 té un nivell de senyal elevat
P0165P0165SENSOR O2 B2 S3 CKT RESPOSTA LENTAEl sensor O2 B2 S3 té una resposta lenta a l’enriquiment / esgotament
P0166P0166SENSOR O2 B2 S3 CIRCUIT INACTIVCircuit sensor O2 B2 S3 passiu
P0167P0167SENSOR O2 B2 S3 HTR CKT MALFUNCIÓEscalfador del sensor O2 B2 S3 defectuós
P0170P0170BANCA 1 MALFUNCIÓ DE TRIM DE COMBUSTIBLEFuga de combustible del sistema de combustible del bloc 1
P0171P0171SISTEMA BANC 1 MOLT PRESTATEl bloc de cilindre número 1 és deficient (possiblement fuites d’aire)
P0172P0172EL SISTEMA BANC 1 MASSA RICEl bloc de cilindres núm. 1 és ric (és possible un tancament incomplet del broquet)
P0173P0173BANCA 2 MALFUNCIÓ DE TRIM DE COMBUSTIBLEFuga de combustible del sistema de combustible del bloc 2
P0174P0174SISTEMA BANC 2 MOLT PRESTATEl bloc de cilindre número 2 és deficient (possiblement fuites d’aire)
P0175P0175EL SISTEMA BANC 2 MASSA RICEl bloc de cilindres núm. 2 és ric (és possible un tancament incomplet del broquet)
P0176P0176MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE COMPOSICIÓ DE COMBUSTIBLESensor d'expulsió CHx defectuós
P0177P0177COMPOSICIÓ DE COMBUSTIBLE SENS CKT GAMMA / PERFSenyal del sensor fora del rang
P0178P0178COMPOSICIÓ DE COMBUSTIBLE BAIXA ENTRADANivell de senyal baix del sensor CHx
P0179P0179COMPOSICIÓ DE COMBUSTIBLE ALTA ENTRADAAlt nivell de senyal del sensor CHx
P0180P0180SENSOR DE TEMPORAL DE COMBUSTIBLE UNA MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit del sensor "A" de temperatura del combustible defectuós
P0181P0181SENSOR DE TEMPORAL DE COMBUSTIBLE UN GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl senyal del sensor "A" està fora de rang
P0182P0182SENSOR TEMP DE COMBUSTIBLE UNA ENTRADA BAIXASenyal del sensor de temperatura baixa del combustible "A"
P0183P0183SENSOR DE TEMPORAL DE COMBUSTIBLE UNA ALTA ENTRADASensor de temperatura del combustible "A" alt
P0184P0184Mal funcionament del circuit del sensor de temperatura del combustibleMal funcionament del circuit del sensor de temperatura del combustible
P0185P0185SENSOR TEMP DE COMBUSTIBLE MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT BCircuit del sensor de temperatura del combustible "B" defectuós
P0186P0186GAMMA SENSOR TEMP DE COMBUSTIBLE / PERFEl senyal del sensor "B" està fora de rang
P0187P0187SENSOR DE TEMPORAL DE COMBUSTIBLE B ENTRADA BAIXASenyal del sensor de temperatura baixa del combustible "B"
P0188P0188SENSOR DE TEMPORAL DE COMBUSTIBLE ALTA ENTRADASenyal alt del sensor de temperatura del combustible "B".
P0190P0190MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE PRESSIÓ DEL FERROVIAR DE COMBUSTIBLECircuit del sensor de pressió del carril de combustible defectuós
P0191P0191GAMMA DE CIRCUITS DE FERROCARRIL / PERFSenyal del sensor fora del rang
P0192P0192PRESSIÓ DEL FERROVIAR DE COMBUSTIBLE BAIXA ENTRADASenyal del sensor de baixa pressió de combustible
P0193P0193PRESSIÓ FERROVIÀRIA COMBUSTIBLE ALTA ENTRADASenyal del sensor d'alta pressió de combustible
P0194P0194INTERMITENT DE PRESSIÓ DE FERROCAMBRE COMBUSTIBLESenyal del sensor de pressió de combustible intermitent
P0195P0195MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE TEMP D'OLI DEL MOTORCircuit del sensor de temperatura de l'oli del motor defectuós
P0196P0196GAMMA DE SENSORS DE TEMP D'OLI DEL MOTOR / PERFSenyal del sensor fora del rang
P0197P0197SENSOR DE TEMP D'OLI DEL MOTOR BAIXSenyal del sensor de baixa temperatura de l'oli
P0198P0198SENSOR DE TEMP D'OLI DEL MOTOR ALTSenyal del sensor d'alta temperatura de l'oli
P0199P0199SENSOR DE TEMP D'OLI DE MOTOR INTERMITENTSenyal del sensor de temperatura de l'oli intermitent
P02XXP02XXMEDICIÓ DE COMBUSTIBLE I AIRECOMPTADORS DE COMBUSTIBLE I AIRE (CONTINUACIÓ)
P0200P0200MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT INJECTORCircuit de control dels injectors defectuós
P0201P0201CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 1Circuit de control de l’injector del cilindre 1 defectuós
P0202P0202CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 2Circuit de control de l’injector del cilindre 2 defectuós
P0203P0203CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 3Circuit de control de l’injector del cilindre 3 defectuós
P0204P0204CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 4Circuit de control de l’injector del cilindre 4 defectuós
P0205P0205CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 5Circuit de control de l’injector del cilindre 5 defectuós
P0206P0206CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 6Circuit de control de l’injector del cilindre 6 defectuós
P0207P0207CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 7Circuit de control de l’injector del cilindre 7 defectuós
P0208P0208CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 8Circuit de control de l’injector del cilindre 8 defectuós
P0209P0209CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 9Circuit de control de l’injector del cilindre 9 defectuós
P0210P0210CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 10Circuit de control de l’injector del cilindre 10 defectuós
P0211P0211CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 11Circuit de control de l’injector del cilindre 11 defectuós
P0212P0212CIRCUIT INJECTOR MALFUNCIÓ CICLE 12Circuit de control de l’injector del cilindre 12 defectuós
P0213P0213COLD START INJ N0.1 MALFUNCIÓEl circuit de control d’injectors d’arrencada en fred # 1 és defectuós
P0214P0214COLD START INJ N0.2 MALFUNCIÓEl circuit de control d’injectors d’arrencada en fred # 2 és defectuós
P0215P0215MALFUNCIÓ SOL DE TANCAMENT DEL MOTORSolenoide d’aturada del motor defectuós
P0216P0216MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE CONTROL DEL TEMPORITZACIÓ INJEl circuit de control de sincronització de la injecció és defectuós
P0217P0217CONDICIÓ DE SOBRETEMPAMENT DEL MOTOREl motor està sobreescalfat
P0218P0218CONDICIÓ DE SOBRETEMP DE TRANSMISSIÓTransmissió sobreescalfada
P0219P0219CONDICIÓ EXCESSIVA DEL MOTOREl motor està girat
P0220P0220MAL FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT DEL SENSOR B TPSMal funcionament del sensor de posició de l'accelerador "B".
P0221P0221TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE / PERFSenyal fora de l'abast
P0222P0222SENSOR TPS B ENTRADA BAIXASortida del sensor "B" baixa
P0223P0223SENSOR TPS B ALTA ENTRADASortida del sensor "B" alta
P0224P0224SENSOR TPS B CKT INTERMITENTSenyal del sensor “B” intermitent
P0225P0225MAL FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT DEL SENSOR C TPSMal funcionament del sensor de posició de l'accelerador "C".
P0226P0226TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE / PERFSenyal fora de l'abast
P0227P0227SENSOR TPS C BAIXA ENTRADASortida del sensor "C" baixa
P0228P0228SENSOR TPS C ALTA ENTRADASortida del sensor "C" alta
P0229P0229SENSOR TPS C CKT INTERMITENTSenyal del sensor “C” intermitent
P0230P0230MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT PRIMARI DE BOMBA DE COMBUSTIBLEEl circuit primari de la bomba de combustible (control del relé de la bomba de combustible) és defectuós
P0231P0231CIRCUIT SECUNDARI DE BOMBA DE COMBUSTIBLE BAIXEl circuit secundari de la bomba de combustible és constantment baix
P0232P0232CIRCUIT SECUNDARI DE BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTEl circuit secundari de la bomba de combustible té un nivell constantment alt
P0233P0233BOMBA DE COMBUSTIBLE SECUNDÀRIA CKT INTERMITENTEl circuit secundari de la bomba de combustible té un nivell intermitent
P0235P0235SENSOR TURBO BOOST UN MAL FUNCIONAMENT DEL CIRCUITCircuit defectuós del sensor de pressió de sobrealimentació turbo "A".
P0236P0236TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT GAMMA / PERFEl senyal del sensor de la turbina "A" està fora de rang
P0237P0237TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT BAIXSenyal "A" del sensor de turbina constantment baix
P0238P0238SENSOR TURBO BOOST A CIRCUIT ALTEl senyal del sensor de la turbina "A" és constantment alt
P0239P0239MAL FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT DEL TURBO BOOST SENSOR BCircuit del sensor de pressió de sobrealimentació turbo "B" defectuós
P0240P0240TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE / PERFEl senyal del sensor de la turbina "B" està fora de rang
P0241P0241TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT BAIXEl senyal del sensor de la turbina "B" és constantment baix
P0242P0242TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT ALTEl senyal del sensor de la turbina "B" és constantment alt
P0243P0243TURBO WASTEGATE UN MAL FUNCIONAMENT DEL SOLENOIDESolenoide "A" de la porta d'escapament de la turbina defectuós
P0244P0244TURBO WASTEGATE A SOLENOID GANGE / PERFSenyal "A" del solenoide de la turbina fora de rang
P0245P0245TURBO WASTEGATE A SOLENOID BAIXSolenoide d'escapament de la turbina “A” sempre tancat
P0246P0246TURBO WASTEGATE UN SOLENOID HIGHSolenoide d'escapament de la turbina "A" sempre obert
P0247P0247MAL FUNCIONAMENT DEL SOLENOIDE DEL TURBOSolenoide d'escapament de la turbina "B" defectuós
P0248P0248TURBO WASTEGATE B GAMMA SOLENOIDE / PERFSenyal "B" del solenoide de la turbina fora de rang
P0249P0249TURBO WASTEGATE B SOLENOIDE BAIXSolenoide d'escapament de la turbina “B” sempre tancat
P0250P0250TURBO WASTEGATE B SOLENOIDE ALTASolenoide d'escapament de la turbina “B” sempre obert
P0251P0251LA BOMBA D'INJECCIÓ A UN MALFUNCIÓ DE ROTOR / CAMBomba d'injecció de turbina “A” defectuosa
P0252P0252BOMBA D'INJECCIÓ A ROTOR / CAM CAM / PERFEl senyal "A" de la bomba d'injecció de la turbina surt del complement. rang
P0253P0253BOMBA D'INJECCIÓ A ROTOR / CAM BAIXABomba d'injecció de turbina "A" senyal baix
P0254P0254LA BOMBA D'INJECCIÓ UNA ROTOR / CAM ALTABomba d'injecció de turbina "A" Senyal alta
P0255P0255LA BOMBA D'INJECCIÓ UN INTERMITT ROTOR / CAMSenyal "A" de la bomba d'injecció de la turbina intermitent
P0256P0256MALFUNCIÓ DE LA BOMBA D'INJECCIÓ B ROTOR / CAMBomba d'injecció de turbina “B” defectuosa
P0257P0257BOMBA D'INJECCIÓ B ROTOR / CAM CAM / PERFEl senyal "B" de la bomba d'injecció de la turbina surt del complement. rang
P0258P0258BOMBA D'INJECCIÓ B ROTOR / CAM BAIXABomba d'injecció de turbina "B" Senyal baix
P0259P0259BOMBA D'INJECCIÓ B ROTOR / CAM HIGHBomba d'injecció de turbina "B" Senyal alta
P0260P0260BOMBA D'INJECCIÓ B ROTOR / CAM INTERMITSenyal de la bomba d'injecció de la turbina "B" intermitent
P0261P0261CILINDRE INJ 1 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0262P0262CILINDRE INJ 1 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 1V
P0263P0263CILINDRE 1 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0264P0264CILINDRE INJ 2 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0265P0265CILINDRE INJ 2 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 2V
P0266P0266CILINDRE 2 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0267P0267CILINDRE INJ 3 CIRCUIT BAIXEl broquet del tercer cilindre queda curt a terra
P0268P0268CILINDRE INJ 3 CIRCUIT ALTEl broquet del tercer cilindre s’interromp o s’acorta a + 3V
P0269P0269CILINDRE 3 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del 3r cilindre està defectuós
P0270P0270CILINDRE INJ 4 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0271P0271CILINDRE INJ 4 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 4V
P0272P0272CILINDRE 4 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0273P0273CILINDRE INJ 5 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0274P0274CILINDRE INJ 5 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 5V
P0275P0275CILINDRE 5 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0276P0276CILINDRE INJ 6 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0277P0277CILINDRE INJ 6 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 6V
P0278P0278CILINDRE 6 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0279P0279CILINDRE INJ 7 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0280P0280CILINDRE INJ 7 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 7V
P0281P0281CILINDRE 7 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0282P0282CILINDRE INJ 8 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0283P0283CILINDRE INJ 8 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 8V
P0284P0284CILINDRE 8 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0285P0285CILINDRE INJ 9 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0286P0286CILINDRE INJ 9 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 9V
P0287P0287CILINDRE 9 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0288P0288CILINDRE INJ 10 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0289P0289CILINDRE INJ 10 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 10V
P0290P0290CILINDRE 10 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0291P0291CILINDRE INJ 11 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0292P0292CILINDRE INJ 11 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 11V
P0293P0293CILINDRE 11 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0294P0294CILINDRE INJ 12 CIRCUIT BAIXEl broquet del primer cilindre és curt a terra
P0295P0295CILINDRE INJ 12 CIRCUIT ALTEl broquet del primer cilindre s’interromp o s’acorta a + 12V
P0296P0296CILINDRE 12 CONTRIB / FALTA BALEl conductor del broquet del primer cilindre és defectuós
P0297P0297Condició de sobrevelocitat del vehicleEstat de sobre velocitat del vehicle
P0298P0298Condició de sobreescalfament de l'oli del motorCondició de sobreescalfament de l’oli del motor
P0299P0299Turbocompressor / Supercharger A Condició de subboostAugment reduït del turbo/supercharger
P03XXP03XXSISTEMA D'ENCÈNCIA O MISFIRESISTEMA D'ENCÈNCIA I FALTA
P0300P0300S’HA DETECTAT UN ALFONS / MALTIPLE MISFIRES'ha detectat una fallada aleatòria / múltiple
P0301P0301CILINDRE 1 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0302P0302CILINDRE 2 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el 2n cilindre
P0303P0303CILINDRE 3 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el tercer cilindre
P0304P0304CILINDRE 4 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0305P0305CILINDRE 5 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0306P0306CILINDRE 6 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0307P0307CILINDRE 7 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0308P0308CILINDRE 8 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0309P0309CILINDRE 9 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0310P0310CILINDRE 10 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0311P0311CILINDRE 11 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0312P0312CILINDRE 12 MISFIRE DETECTATS'ha detectat un error en el primer cilindre
P0313P0313S'ha detectat una fallada en el nivell de combustible baixS'ha detectat un error de nivell de combustible baix
P0314P0314Fallada en un cilindre (cilindre no especificat)Incident en un cilindre (cilindre no especificat)
P0315P0315No s'ha detectat canvi en el sistema de posició del cigonyalCanvi del sistema de posició del cigonyal no definit
P0316P0316Error d'encesa del motor a l'arrencadaEl motor falla en arrencar
P0317P0317Falta equipament per carretera accidentadaNo hi ha equipament per carreteres accidentades
P0318P0318Circuit de senyal A del sensor de carretera accidentadaCircuit de senyal A del sensor de carretera accidentada
P0319P0319Circuit de senyal B del sensor de carretera accidentadaCircuit de senyal B del sensor de carretera accidentada
P0320P0320MALFUNCIÓ D'ENTRADA CKT IGN / DIST RPMCircuit distribuïdor d’encesa defectuós
P0321P0321IGN / DIST RPM CKT RANG / RENDIMENTEl senyal del circuit del distribuïdor d’encesa s’apaga per afegir. els límits
P0322P0322IGN / DIST RPM CKT SENSE SENYALFalta el senyal del circuit del distribuïdor d’encesa
P0323P0323IGN / DIST RPM CKT INTERMITENTSenyal del circuit distribuïdor d’encesa intermitent
P0324P0324Error del sistema de control de copsError del sistema de control de cops
P0325P0325MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR 1 KNOCKEl circuit núm. 1 del sensor de cop és defectuós
P0326P0326SENSOR 1 GAMA / RENDIMENTEl senyal del sensor de toc # 1 està fora de l'abast
P0327P0327SENSOR KNOCK 1 ENTRADA BAIXAEl senyal del sensor de toc # 1 és baix
P0328P0328SENSOR KNOCK 1 ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de toc # 1 és alt
P0329P0329SENSOR KNOCK 1 INTERMITENTSenyal del sensor de cop # 1 intermitent
P0330P0330MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR 2 KNOCKEl circuit núm. 2 del sensor de cop és defectuós
P0331P0331SENSOR 2 GAMA / RENDIMENTEl senyal del sensor de toc # 2 està fora de l'abast
P0332P0332SENSOR KNOCK 2 ENTRADA BAIXAEl senyal del sensor de toc # 2 és baix
P0333P0333SENSOR KNOCK 2 ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de toc # 2 és alt
P0334P0334SENSOR KNOCK 2 INTERMITENTSenyal del sensor de cop # 2 intermitent
P0335P0335LA POSICIÓ DEL CIGÜEÑAL SENS A MALFUNCSensor de posició del cigonyal “A” defectuós
P0336P0336POS CIGNAL D'ÀMBIT GAMMA / RENDIMENTSenyal del sensor "A" fora de rang
P0337P0337SENSOR DE POSICIÓ DEL CIGNAL UNA ENTRADA BAIXAEl senyal del sensor "A" és baix o en curtcircuit a terra
P0338P0338SENSOR DE POSICIÓ DEL CIGNAL UNA ENTRADA ALTAEl senyal "A" del sensor és alt o en curtcircuit a 12 V
P0339P0339POSITOR DE SENSOR INTERMITENT DE CIGONALSenyal del sensor "A" intermitent
P0340P0340MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE POSICIÓ DE L'ÀREA DE LEVESSensor de posició de l’eix de lleves defectuós
P0341P0341GAMMA / RENDIMENT DE POSICIÓ DE L’ÀREA DE LEVESSenyal del sensor fora del rang
P0342P0342SENSOR DE POSICIÓ DE L'ÀREA DE LEVES BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor és baix o és curt a terra
P0343P0343SENSOR DE POSICIÓ D'ARBRE DE CAMPS D'ALTA ENTRADAEl senyal del sensor és alt
P0344P0344SENSOR DE POSICIÓ DE L'ARBRE DE LEVES INTERMITENTSenyal del sensor intermitent
P0350P0350IGN COIL PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓEls circuits primaris / secundaris de la bobina d’encesa són defectuosos
P0351P0351IGN COIL A MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT PRI / SECCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "A" defectuosos
P0352P0352IGN COIL B PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "B" defectuosos
P0353P0353IGN COIL C PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa “C” defectuosos
P0354P0354IGN COIL D PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "D" defectuosos
P0355P0355IGN COIL E PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "E" defectuosos
P0356P0356IGN COIL F PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "F" defectuosos
P0357P0357IGN COIL G PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "G" defectuosos
P0358P0358IGN COIL H PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "H" defectuosos
P0359P0359IGN COIL I PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primari/secundari de la bobina d'encesa “I” defectuosos
P0360P0360IGN COIL J PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "J" defectuosos
P0361P0361IGN COIL K PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "K" defectuosos
P0362P0362IGN COIL L PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCIÓCircuits primaris/secundaris de la bobina d'encesa "L" defectuosos
P0363P0363S'ha detectat una fallada d'encesa: s'ha desactivat l'abastament de combustibleS'ha detectat una fallada d'encesa: tall de subministrament de combustible
P0364P0364Error de senyal del sensor de posició de l'arbre de lleves del cilindre númError de senyal del sensor de posició de l'arbre de lleves del cilindre núm.
P0365P0365Banc de circuits "B" del sensor de posició de l'arbre de lleves 1Banc de circuits "B" del sensor de posició de l'arbre de lleves 1
P0366P0366Sensor de posició de l'arbre de lleves Interval B / Banc de rendiment 1Sensor de posició de l'arbre de lleves B Banc de rang/rendiment 1
P0367P0367Sensor de posició de l'arbre de lleves B Banc de circuits 1 baixCircuit del sensor de posició de l'arbre de lleves B Banc 1 baix
P0368P0368Circuit "B" del sensor de posició de l'arbre de lleves baixCircuit "B" del sensor de posició de l'arbre de lleves baix
P0369P0369Circuit del sensor de posició de l'arbre de lleves "B" intermitentCircuit erràtic del sensor de posició de l'arbre de lleves "B".
P0370P0370TEMPORITZACIÓ REF (HRS) UNA MALFUNCIÓSincronització de referència, senyal d'alta resolució, falla
P0371P0371TEMPORITZACIÓ REF (HRS) MOLTES POLSOSReferència de temps, senyal d'alta resolució, massa polsos
P0372P0372TEMPORITZACIÓ REF (HRS) MOLTES POLSOSReferència de temps, senyal d'alta resolució, massa pocs polsos
P0373P0373TEMPORITZACIÓ REF (HRS) A PULSOS INTERMITENTSTemporització de referència d'alta resolució Polsos intermitents/inestables
P0374P0374TEMPORITZACIÓ REF (HRS) A SENSE POLSOSSincronització de referència, senyal A d'alta resolució, sense polsos
P0375P0375TEMPORITZACIÓ REF (HRS) B MALFUNCIÓSenyal d'alta resolució B. Mal funcionament
P0376P0376TEMPORITZACIÓ REF (HRS) B MOLTES POLSOSRelació de marxa enrere incorrecta
P0377P0377TEMPORITZACIÓ REF (HRS) B MOLTES POLSOSReferència de temps, senyal B d'alta resolució, massa pocs polsos
P0378P0378TEMPORITZACIÓ REF (HRS) B PULSOS INTERMITENTSReferència de temps, senyal B d'alta resolució, polsos intermitents/inestables
P0379P0379TEMPORITZACIÓ REF (HRS) B SENSE POLSOSMal funcionament del sensor de posició de l'arbre de lleves "B" fora de rang
P0380P0380MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT ESCALFADOR / ESCALFADORLa bufanda o el circuit de calefacció són defectuosos
P0381P0381INDICADOR DE PROGRAMA / ESCALFADOR MALFUNCLa bufanda o l’indicador de calor són defectuosos
P0382P0382Problemes amb el sensor de posició del cigonyal "B".Problemes amb el sensor de posició del cigonyal "B".
P0383P0383mal funcionament del sistema de llum del cotxemal funcionament del sistema de llum del cotxe
P0384P0384Circuit elevat del mòdul de control de la bugia DTCCircuit elevat del mòdul de control de la bugia incandescente
P0385P0385CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCIÓCircuit del sensor de posició del cigonyal "B" defectuós
P0386P0386CRANKSHFT POS SEN B GAMA / RENDIMENTSenyal del sensor "B" fora de rang
P0387P0387POSICIÓ DE CRANKSHFT SEN B CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit del sensor obert o en curtcircuit a terra
P0388P0388CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit del sensor està en curtcircuit a una de les sortides de potència
P0389P0389POSICIÓ DE CRANKSHFT SEN B CIRCUIT INTERMITSenyal del sensor “B” intermitent
P0390P0390Sensor de posició de l'arbre de lleves (CMP) B, banc 2: mal funcionament del circuitSensor de posició de l'arbre de lleves (CMP) Banc 2 - Mal funcionament del circuit
P04XXP04XXCONTROLS D’EMISSIONS AUXILIARSSISTEMA DE REDUCCIÓ DE TOXICITAT DE GASOS D'ESCAPAMENT
P0400P0400MALFUNCIÓ DEL FLUX EGRSistema de recirculació de gasos d’escapament defectuós
P0401P0401FLUX EGR INSUFICIENTEl sistema de recirculació de gasos d’escapament és ineficaç
P0402P0402FLUX EGR EXCESSIUEl sistema de recirculació de gasos d’escapament és excessiu
P0403P0403MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT EGRCircuit del sensor EGR defectuós
P0404P0404GAMMA / RENDIMENT EGRSenyal del sensor fora del rang
P0405P0405SENSOR EGR A CIRCUIT BAIXEl senyal "A" del sensor és baix
P0406P0406SENSOR EGR A CIRCUIT ALTEl senyal "A" del sensor és alt
P0407P0407SENSOR EGR B CIRCUIT BAIXEl senyal "B" del sensor és baix
P0408P0408SENSOR EGR B CIRCUIT ALTEl senyal "B" del sensor és alt
P0409P0409Circuit del sensor de recirculació de gasos d'escapament "A"Circuit “A” del sensor de recirculació de gasos d'escapament
P0410P0410MALFUNCIÓ DEL SISTEMA D'INJECCIÓ D'AIRE SECUNDÀRIAEl sistema de subministrament d’aire (injecció) secundari és defectuós
P0411P0411CAUDAL INCORRECTE D'INJECCIÓ D'AIRE SECUNDÀRIAEl flux erroni passa pel sistema de subministrament d’aire secundari
P0412P0412LA VÀLVULA INJ D'AIRE SECUNDÀRIA UNA FALSAVàlvula de subministrament d'aire secundari “A” defectuosa
P0413P0413VÀLVULA INJ D'AIR SECUNDÀRIA A OBERTALa vàlvula de subministrament d'aire secundari "A" està sempre oberta
P0414P0414VÀLVULA INJ SECUNDÀRIA D'ACCIÓ ALa vàlvula de subministrament d'aire secundari “A” està sempre tancada
P0415P0415MALFUNCIÓ DE VÀLVULA INJ D'AER SECUNDÀRIAVàlvula de subministrament d'aire secundari “B” defectuosa
P0416P0416VÀLVULA INJ D'AER SECUNDÀRIA OBERTALa vàlvula de subministrament d'aire secundari “B” està sempre oberta
P0417P0417VÀLVULA INJ SECUNDÀRIA D'ACCIÓ BLa vàlvula de subministrament d'aire secundari “B” sempre està tancada
P0418P0418Mal funcionament del relé del sistema d'injecció d'aire secundari AMal funcionament del relé A del sistema d'injecció d'aire secundari
P0419P0419Mal funcionament del relé B del sistema d'injecció d'aire secundariMal funcionament del relé B del sistema d'injecció d'aire secundari
P0420P0420CAT SYS EFFIC B1 SOTA EL LLIMARL'eficiència del sistema catalitzador "B1" està per sota del llindar
P0421P0421ESCALFAMENT DEL CAT EFFIC B1 SOTA EL LLIMIEficiència de calefacció del catalitzador "B1" per sota del llindar
P0422P0422CAT EFFIC PRINCIPAL B1 SOTA EL LLIMARIL'eficiència del catalitzador principal "B1" està per sota del llindar
P0423P0423EFICIÈNCIA DE GAT ESCALFAT B1 SOTA EL LLIMIEficiència de l'escalfador del catalitzador "B1" per sota del llindar
P0424P0424TEMP DE GAT ESCALFAT B1 SOBRE EL LLIMARTemperatura de l'escalfador del catalitzador "B2" per sota del llindar
P0425P0425Mal funcionament del circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)Mal funcionament del circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)
P0426P0426Rendiment del circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)Rendiment del circuit del sensor de temperatura del catalitzador (Banc 1 Sensor 1)
P0427P0427Circuit del sensor de temperatura del catalitzador baix (banc 1, sensor 1)Nivell de senyal baix al circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)
P0428P0428Senyal alt al circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)Alt nivell de senyal al circuit del sensor de temperatura del catalitzador (banc 1, sensor 1)
P0429P0429Circuit de control de l'escalfador del catalitzador (banc 1)Circuit de control de l'escalfador catalitzador (banc 1)
P0430P0430CAT SYS EFFIC B2 SOTA EL LLIMARL'eficiència del sistema catalitzador "B2" està per sota del llindar
P0431P0431ESCALFAMENT DEL CAT EFFIC B2 SOTA EL LLIMIEficiència de calefacció del catalitzador "B2" per sota del llindar
P0432P0432CAT EFFIC PRINCIPAL B2 SOTA EL LLIMARIL'eficiència del catalitzador principal "B2" està per sota del llindar
P0433P0433EFICIÈNCIA DE GAT ESCALFAT B2 SOTA EL LLIMIEficiència de l'escalfador del catalitzador "B2" per sota del llindar
P0434P0434TEMP DE GAT ESCALFAT B2 SOBRE EL LLIMARTemperatura de l'escalfador del catalitzador "B2" per sota del llindar
P0440P0440MALFUNCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL EVAPControl de sistema de recuperació de vapor de gasolina defectuós
P0441P0441CONTROL EVAP MAL FLUX DE PURGEEl sistema de recuperació de vapor de gasolina està poc bufat
P0442P0442CONTROL EVAP PETITA FUGA DETECTADAPetita fuita detectada al sistema de recuperació de vapor
P0443P0443CONTROL EVAP VÀLVULA CONT PURGE MALFUNCMal funcionament del control de la vàlvula de purga EVAP
P0444P0444CIRCUIT DE VÀLVULA DE PURGA EVAP OBERTVàlvula de purga EVAP sempre oberta
P0445P0445CIRCUIT DE VÀLVULA DE PURGA EVAP CURTAVàlvula de purga EVAP sempre tancada
P0446P0446MALFUNCIÓ DE CONTROL EVENT VENTEl control de la vàlvula d'aire del sistema "EVAP" no funciona correctament
P0447P0447CONTROL EVAP VENT OBERTLa vàlvula d'aire EVAP està sempre oberta
P0448P0448CONTROL DE LA VENTILACIÓ DE L’EVAP SHORTLa vàlvula d'aire del sistema EVAP està sempre tancada
P0450P0450MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE PREMSA EVAPSensor de pressió de vapor de gasolina defectuós
P0451P0451GAMMA DE PRESSA DE CONTROL EVAP / RENDIMENTEl senyal del sensor de pressió de vapor de gasolina va més enllà de la suma. abast
P0452P0452SENSOR DE PREMSA DE CONTROL EVAP BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de pressió de vapor de gasolina és baix
P0453P0453SENSOR DE PREMSA DE CONTROL EVAP ENTRADA ALTAEl senyal del sensor de pressió de vapor de gasolina és elevat
P0454P0454SENSOR DE PREMSA DE CONTROL EVAP INTERMITENTSenyal de sensor de pressió de vapor de gasolina intermitent
P0455P0455CONTROL EVAP SYS FUIGA BRUTA DETECTADAFuga bruta detectada al sistema de recuperació de vapor
P0456P0456Sistema d'emissions per evaporació: s'han detectat petites fuitesSistema d'emissió de vapor de combustible: s'han detectat petites fuites
P0457P0457Detecció de fuites del sistema de control d’emissions evaporativesS'han detectat fuites al sistema de control de vapor de combustible
P0458P0458Circuit de la vàlvula de control de purga del sistema d'emissions EVAP baixCircuit de la vàlvula de control de purga EVAP baix
P0459P0459Una velocitat alta del circuit de la vàlvula de purga del sistema d'emissió de vapor de combustibleCircuit de la vàlvula de purga del sistema d'emissió evaporativa alta
P0460P0460MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE NIVELL DE COMBUSTIBLECircuit del sensor de nivell de combustible defectuós
P0461P0461GAMMA / RENDIMENT DEL SENSOR DE NIVELL DE COMBUSTIBLESenyal del sensor de nivell de combustible fora del rang
P0462P0462CIRCUIT SENSOR NIVELL COMBUSTIBLE BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de nivell de combustible és baix
P0463P0463CIRCUIT SENSOR NIVELL COMBUSTIBLE ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de nivell de combustible és alt
P0464P0464SENSOR DE NIVELL DE COMBUSTIBLE CKT INTERMITENTSenyal del sensor de nivell de combustible intermitent
P0465P0465MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE FLUX PURGECircuit del sensor de flux d'aire de purga defectuós
P0466P0466GAMMA / RENDIMENT DEL SENSOR DE CAUDAL DE PURGAEl senyal del sensor de flux d'aire de purga està fora d'afegir. els límits
P0467P0467CIRCUIT DEL SENSOR DE CAUDAL DE PURGA BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de flux d'aire de purga és baix
P0468P0468CIRCUIT DEL SENSOR DE CAUDAL DE PURGA ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de flux d'aire de purga és elevat
P0469P0469SENSOR DE FLUX PURGE CKT INTERMITENTSenyal del sensor de flux d'aire de purga intermitent
P0470P0470MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE PRESSIÓ D'ESCAPAMENTSensor de pressió de gasos d’escapament defectuós
P0471P0471GAMMA DE SENSORS DE PRESSIÓ D'ESCAPAMENT / PERFEl senyal del sensor de pressió no està disponible. abast
P0472P0472SENSOR DE PRESSIÓ D'ESCAPAMENT BAIXEl senyal del sensor de pressió és baix
P0473P0473SENSOR DE PRESSIÓ D'ESCAPAMENT ALTEl senyal del sensor de pressió és elevat
P0474P0474SENSOR DE PRESSIÓ D'ESCAPAMENT INTERMITSenyal del sensor de pressió intermitent
P0475P0475MALFUNCIÓ DE CONTROL DE VÀLVULES DE PREMSA D'ESCAPAMENTVàlvula del sensor de pressió de gasos d’escapament defectuosa
P0476P0476GAMMA DE CONTROL DE VÀLVULES DE PREMSA D'ESCAPAMENT / PERFEl senyal de la vàlvula del sensor de pressió està fora de suma. abast
P0477P0477CONTROL DE VÀLVULA DE PREMSA D'ESCAPAMENT BAIXEl senyal de la vàlvula del sensor de pressió és baix
P0478P0478CONTROL DE VÀLVULA DE PREMSA D'ESCAPAMENT ALTSenyal de vàlvula del sensor de pressió alt
P0479P0479CONTROL DE VÀLVULA DE PREMSA D'ESCAPAMENT INTERMITSenyal de vàlvula del sensor de pressió intermitent
P0480P0480Circuit de control del relé 1 del ventilador de refrigeracióCircuit de control del relé 1 del ventilador de refrigeració
P0481P0481Circuit de control del relé 2 del ventilador de refrigeracióCircuit de control del relé 2 del ventilador de refrigeració
P0482P0482Circuit de control del relé 2 del ventilador de refrigeracióCircuit de control del relé 2 del ventilador de refrigeració
P0483P0483Mal funcionament de la comprovació de la racionalitat del ventilador de refrigeracióError en la comprovació de la racionalitat del ventilador de refrigeració
P0484P0484Sobrecàrrega del circuit del ventilador de refrigeracióSobrecàrrega del circuit del ventilador de refrigeració
P0485P0485Mal funcionament del circuit de terra / potència del ventilador de refrigeracióMal funcionament del circuit de terra i alimentació del ventilador de refrigeració
P0486P0486Circuit del sensor de recirculació de gasos d'escapament "B"Circuit “B” del sensor de recirculació de gasos d'escapament
P0487P0487Circuit obert del control de la vàlvula d'acceleració del sistema de recirculació de gasos d'escapamentCircuit obert per al control de la vàlvula d'acceleració del sistema de recirculació de gasos d'escapament
P0488P0488Interval/Rendiment de control de posició de l'accelerador EGRControl de posició de l'accelerador EGR Interval/Rendiment
P0489P0489Sistema "A" de recirculació de gasos d'escapament (EGR) - Circuit baixSistema "A" de recirculació de gasos d'escapament (EGR) - Senyal baix
P0490P0490Circuit de control "A" de recirculació de gasos d'escapament (EGR) altCircuit de control "A" de la recirculació de gasos d'escapament (EGR).
P0491P0491Sistema d'injecció d'aire secundari Banc de flux insuficient 1Flux insuficient del sistema d'injecció d'aire secundari, banc 1
P0492P0492Sistema d'injecció d'aire secundari Banc de flux insuficient 2Flux insuficient del sistema d'injecció d'aire secundari, banc 2
P0493P0493Sobrevelocitat del ventiladorSobrevelocitat del ventilador
P0494P0494Velocitat baixa del ventiladorBaixa velocitat del ventilador
P0495P0495Velocitat del ventilador altaAlta velocitat del ventilador
P0496P0496Flux EVAP en absència de condicions de purgaConsum de SUPS en absència de purga
P0497P0497Baix cabal de purga del sistema de recuperació de vapor de combustible
P0498P0498Baixa velocitat del circuit de control de la vàlvula de ventilació del sistema EVAPCircuit de control de la vàlvula de ventilació del sistema d'emissió evaporativa baixa
P0499P0499Alt nivell de senyal en el circuit de control de la vàlvula de ventilació del sistema EVAPAlt nivell de senyal al circuit de control de la vàlvula de ventilació del sistema de recuperació de vapors de combustible
P05XXP05XXVELOCITAT DEL VEHICLE, CONTROL DEL RALENT I ENTRADES AUXILIARSSENSOR DE VELOCITAT, CONTROL DEL RALENT I ENTRADES AUXILIARS
P0500P0500MALFUNCIÓ DEL SENSOR VSSSensor de velocitat del vehicle defectuós
P0501P0501GAMMA / RENDIMENT DEL SENSOR VSSEl senyal del sensor de velocitat del vehicle supera la suma. els límits
P0502P0502CIRCUIT SENSOR VSS BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de velocitat del vehicle és baix
P0503P0503SENSOR VSS INTERMIT / ERRATIC / HISenyal del sensor intermitent o alt
P0504P0504Codi de correlació de l'interruptor de fre A / BCodi de correlació A/B de l'interruptor de fre
P0505P0505MALFUNCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RALENTIEl sistema de ralentí és defectuós
P0506P0506RPM DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RALENTI MASSA BAIXLa velocitat del motor sota el control del sistema és massa baixa
P0507P0507RPM DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RALENT MÀS ALTLa velocitat del motor sota el control del sistema és massa alta
P0508P0508Indicador baix del circuit de control d'aire al ralentíCircuit de control d'aire en ralent baix
P0509P0509Circuit de control de ralentí altCircuit de control de ralentí alt
P0510P0510MALFUNCIÓ DEL COMMUTADOR TPS TANCATL'interruptor final de la indicació de la posició tancada de l'accelerador és defectuós
P0511P0511Circuit de control d'aire en ralentíCircuit de control d'aire al ralentí
P0512P0512Circuit de petició d'arrencadaCircuit de sol·licitud d’arrencada
P0513P0513Clau d'immobilització incorrectaClau immobilitzadora incorrecta
P0514P0514Interval del circuit del sensor de temperatura de l'ateriaInterval del circuit del sensor de temperatura de la bateria
P0515P0515Circuit del sensor de temperatura de la bateriaCircuit del sensor de temperatura de la bateria
P0516P0516Circuit del sensor de temperatura baixa de la bateriaCircuit del sensor de temperatura de la bateria baixa
P0517P0517Circuit sensor d'alta temperatura de la bateriaCircuit del sensor de temperatura de la bateria alta
P0518P0518Mal funcionament del circuit de control de velocitat en ralentíMal funcionament del circuit de control de velocitat en ralentí
P0519P0519Rendiment del sistema de control de velocitat en ralentíRendiment del sistema de control d'aire en ralentí
P0520P0520Circuit del sensor/interruptor de pressió d'oli del motorSensor de pressió d’oli del motor / Circuit de commutació
P0521P0521Sensor de pressió d'oli del motor / rang d'interruptor / rendimentSensor de pressió d’oli del motor / rang d’interruptors / rendiment
P0522P0522Entrada del sensor/interruptor de baixa pressió d'oli del motorEntrada baixa del sensor/interruptor de pressió d'oli del motor
P0523P0523Entrada alta del sensor/interruptor de pressió d'oli del motorNivell alt d'entrada del sensor/interruptor de pressió d'oli del motor
P0524P0524Pressió de l'oli del motor massa baixaPressió de l'oli del motor massa baixa
P0525P0525Circuit servo del control de creuer fora del rang de rendimentServocircuit de control de velocitat fora del rang de rendiment
P0526P0526Circuit del sensor de velocitat del ventilador de refrigeracióCircuit del sensor de velocitat del ventilador de refrigeració
P0527P0527Interval / rendiment del circuit del sensor de velocitat del ventiladorInterval / rendiment del circuit del sensor de velocitat del ventilador
P0528P0528No hi ha cap senyal al circuit del sensor de velocitat del ventiladorNo hi ha cap senyal al circuit del sensor de velocitat del ventilador
P0529P0529Circuit del sensor de velocitat del ventilador intermitentMal funcionament del circuit del sensor de velocitat del ventilador
P0530P0530MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE PRESSIÓ DE REFRIG A / CSensor de pressió del refrigerant de l’aire condicionat defectuós
P0531P0531GAMMA / RENDIMENT DE PRESSIÓ DE REFRIG A / CEl senyal del sensor de pressió del refrigerant està fora d’addició. abast
P0532P0532SENSOR DE PRESSIÓ DE REFRIG A / C BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de pressió del refrigerant és baix
P0533P0533SENSOR DE PRESSIÓ DE REFRIG A / C ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de pressió del refrigerant és elevat
P0534P0534PÈRDUA DE CÀRREGA FRIGORÍFICA A / CGran pèrdua de refrigerant a l’aire condicionat
P0550P0550MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR PSPSensor de pressió de direcció assistida defectuós
P0551P0551GAMA / RENDIMENT DEL SENSOR PSPSenyal del sensor de pressió fora del rang
P0552P0552CIRCUIT DEL SENSOR PSP BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de pressió és baix
P0553P0553CIRCUIT DEL SENSOR PSP ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de pressió és elevat
P0554P0554CIRCUIT DEL SENSOR PSP INTERMITENTSenyal del sensor de pressió intermitent
P0560P0560MALFUNCIÓ DE TENSIÓ DEL SISTEMASensor de tensió incorporat defectuós
P0561P0561TENSIÓ DEL SISTEMA INSTABLELa tensió a bord és inestable
P0562P0562TENSIÓ DEL SISTEMA BAIXALa tensió a bord és baixa
P0563P0563TENSIÓ DEL SISTEMA ALTALa tensió a bord és alta
P0564P0564Circuit d'entrada A multifunció del control de creuerEntrada multifunció Un circuit del control de velocitat
P0565P0565CONTROL DE CREUERES SOBRE MALFUNCIÓ DE SENYALEl circuit d'inclusió "control de creuer" és defectuós
P0566P0566MALFUNCIÓ DEL SENYAL DE CONTROL DE CREUERESCircuit d'apagat del "control de creuer" defectuós
P0567P0567CRUISE CTRL MALFUNCIÓ DEL SENYAL DE RESUMCircuit de continuïtat del control de creuer defectuós
P0568P0568MALFUNCIÓ DE SENYAL DE CONJUNT DE CONTROL DE CREUERESEl circuit de configuració de velocitat "control de creuer" és defectuós
P0569P0569CRUISE CTRL MALFUNCIÓ DE SENYAL DE COSTACircuit de suport a la superació "control de creuer" defectuós
P0570P0570MAL FUNCIONAMENT DEL SENYAL D'ACCEL CTRL CREUEREl circuit de suport del "control de creuer" d'"acceleració" és defectuós
P0571P0571CRUISE CTRL / BRK SW CKT A MALFUNCTIONL'interruptor d'inclusió de frens "control de creuer" és defectuós
P0572P0572CREUER CTRL / BRK SW CKT A BAIXL'interruptor sempre està tancat
P0573P0573CRUISE CTRL / BRK SW CKT A HIGHEl commutador sempre està obert
P0574P0574Sistema de control de creuer: velocitat del vehicle massa alta.Sistema de control de creuer: la velocitat del vehicle és massa alta.
P0575P0575Circuit d'entrada del control de creuerCircuit d'entrada del control de creuer
P0576P0576Circuit d'entrada del control de creuer baixCircuit d'entrada del control de creuer baix
P0577P0577Circuit d'entrada del control de creuer altCircuit d'entrada del control de creuer alt
P0578P0578Mal funcionament de l'entrada del control de creuer multifunció: circuit bloquejatMal funcionament de l'entrada multifunció del control de creuer: circuit bloquejat
P0579P0579Interval / rendiment del circuit d'entrada multifunció del control de creuerControl de creuer Interval/rendiment del circuit multifunció
P0580P0580Circuit d'entrada multifunció del control de creuer senyal baixControl de creuer, circuit d'entrada multifunció, nivell de senyal baix
P0581P0581Senyal d'entrada multifunció d'alt nivell de senyal A control de creuerEntrada multifunció del control de creuer Un alt nivell de senyal
P0582P0582Circuit de control de buit del control de creuer / obertCircuit de control de buit de control de velocitat / obert
P0583P0583Circuit de control de buit del control de creuer baixCircuit de control de buit del control de creuer baix
P0584P0584Senyal alt al circuit de control de buit del control de creuerCircuit de control de buit del control de creuer alt
P0585P0585Correlació A/B d'entrada multifunció del control de creuerCorrelació A / B de l'entrada de control de velocitat multifunció
P0586P0586Circuit de control de ventilació del control de creuer/obertCircuit de control de ventilació del control de creuer/obert
P0577P0587Baixa velocitat del circuit de control de la ventilació del control de creuerCircuit de control de ventilació del control de creuer baix
P0588P0588Una taxa alta del circuit de control de la ventilació del control de creuerCircuit de control de ventilació del control de creuer alt
P0589P0589Circuit d'entrada B multifunció del control de creuerCircuit d'entrada B multifunció del control de creuer
P0590P0590Circuit d'entrada "B" multifunció del control de creuer bloquejatCircuit d'entrada "B" multifunció del control de creuer bloquejat
P0591P0591Mal funcionament / rendiment del circuit d'entrada B multifunció del control de creuerMal funcionament/Rendiment del circuit de l'entrada multifunció del control de creuer
P0592P0592Circuit d'entrada B multifunció del control de creuer baixCircuit d'entrada B multifunció del control de creuer baix
P0593P0593Circuit d'entrada B multifunció del control de creuer altCircuit d'entrada B multifunció del control de creuer alt
P0594P0594Circuit servo del control de creuer obert: la vostra reparacióCircuit obert del servo del control de creuer - YourRepair
P0595P0595Baixa velocitat del circuit de control de servocontrol de creuerCircuit servo control de creuer baix
P0596P0596Una taxa alta del circuit de control de servocontrol de creuerCircuit de control de servocontrol de creuer alt
P0597P0597Circuit de control de l'escalfador del termòstat obertCircuit de control de la calefacció del termòstat obert
P0598P0598Baixa velocitat del circuit de control de l'escalfador del termòstatCircuit de control de l'escalfador del termòstat baix
P0599P0599Una velocitat alta del circuit de control de l'escalfador del termòstatCircuit de control de l'escalfador del termòstat alt
P06XXP06XXSORTIDES INFORMÀTIQUES I AUXILIARSUNITAT DE CONTROL ELECTRONNIC I SORTIDES AUXILIARS
P0600P0600MALFUNCIÓ SERIAL COMM LINKLa línia de dades sèrie és defectuosa
P0601P0601ERROR DE SUMA DE COMPROVACIÓ DE MEMORYRIA INTERNAError de suma de comprovació de la memòria interna
P0602P0602ERROR DE PROGRAMACIÓ DEL MUDUL DE CONTROLError de programari del mòdul de control
P0603P0603CONTROL INTERN CONTRE L’ERROR DE CAMError de memòria reprogramable
P0604P0604CONTROL INTERN MOD ERROR RAMError de memòria d'accés aleatori
P0605P0605ERROR DE MOD DE CONTROL INTERNError de memòria de només lectura
P0606P0606FALLA DEL PROCESSADOR PCMError del mòdul de control d’estalvi d’energia
P0607P0607Rendiment del mòdul de controlFuncionament del mòdul de control
P0608P0608Mal funcionament de la sortida A del mòdul de control VSSError de sortida A del mòdul de control VSS
P0609P0609Mal funcionament de la sortida B del mòdul de control VSSMal funcionament de la sortida B del mòdul de control VSS
P0610P0610Error d'opcions del mòdul de control del cotxeError d'opcions del mòdul de control del vehicle
P0611P0611Rendiment del mòdul de control de l'injector de combustibleFuncionament del mòdul de control de l'injector de combustible
P0612P0612Control de relé del mòdul de control d'injectors de combustibleControl del relé del mòdul de control d’injectors de combustible
P0613P0613Processador TCMProcessador TCM
P0614P0614ECM/TCM incompatiblesECM/TCM incompatibles
P0615P0615Circuit de relé d'arrencadaCircuit de relés d'arrencada
P0616P0616Indicador baix del circuit del relé d'arrencadaCircuit de relé d'arrencada baix
P0617P0617Indicador alt del circuit del relé d'arrencadaCircuit de relé d'arrencada alt
P0618P0618Error KAM del mòdul de control de combustible alternatiuError KAM del mòdul de control de combustible alternatiu
P0619P0619Error de RAM / ROM del mòdul de control de combustible alternatiuError de RAM / ROM del mòdul de control de combustible alternatiu
P0620P0620Mal funcionament del circuit de control del generadorMal funcionament del circuit de control del generador
P0621P0621Mal funcionament del circuit de control de la làmpada del generador LMal funcionament d'un circuit de control d'una làmpada L del generador
P0622P0622Mal funcionament del circuit de control del camp F del generadorCamp del generador F Mal funcionament del circuit de control
P0623P0623Circuit de control de llum del generadorCircuit de control de làmpada d’alternador
P0624P0624Circuit de control del llum de la tapa del dipòsit de combustibleCircuit de control de la làmpada del tap de combustible
P0625P0625Camp del generador / Circuit de terminal F baixCamp del generador / Circuit de terminal F baix
P0626P0626Mal funcionament del circuit d'excitació del generadorMal funcionament del circuit d'excitació del generador
P0627P0627Circuit de control de la bomba de combustible A / obertCircuit de control de la bomba de combustible A / obert
P0628P0628Circuit de control de la bomba de combustible A baixCircuit de control de la bomba de combustible A baix
P0629P0629Circuit de control de la bomba de combustibleCircuit de control de la bomba de combustible A alt
P0630P0630VIN no programat o incompatible: ECM/PCMVIN no programat o incompatible - ECM/PCM
P0631P0631VIN no programat o incompatible - TCMVIN no programat o incompatible - TCM
P0632P0632Odòmetre no programat - ECM/PCMOdòmetre no programat - ECM/PCM
P0633P0633Clau immobilitzador no programada – ECM/PCMClau immobilitzador no programada - ECM/PCM
P0634P0634Temperatura interna PCM / ECM / TCM massa altaTemperatura interna massa alta del PCM / ECM / TCM
P0635P0635Circuit de control de la direcció assistidaCircuit de control de la direcció assistida
P0636P0636Circuit de control de la direcció assistida baixaCircuit de control de la direcció assistida baixa
P0637P0637Un circuit de control de la direcció d'alta potènciaCircuit de control de la direcció assistida alt
P0638P0638Interval / rendiment de l'actuador de l'accelerador B1Interval/Rendiment de l'actuador de l'accelerador B1
P0639P0639Interval/Rendiment de control de l'actuador de l'accelerador B2Interval/paràmetres de control de l'actuador de l'accelerador B2
P0640P0640Circuit de control de l'escalfador d'aire d'admissióCircuit de control de l'escalfador d'aire d'admissió
P0641P0641Circuit obert de la tensió de referència del sensor ASensor Un circuit obert de tensió de referència
P0642P0642Circuit de referència del sensor de baixa tensióCircuit de referència del sensor de baixa tensió
P0643P0643Circuit d'alta tensió del sensor de tensió de referènciaCircuit del sensor de referència d'alta tensió
P0644P0644Circuit de comunicació en sèrie de la pantalla del controladorCircuit de comunicació sèrie de la pantalla del controlador
P0645P0645Circuit de control del relé d'embragatge A / CCircuit de control de relés d'embragatge A / C
P0646P0646Indicador baix del circuit de control del relé de l'embragatge de l'aire condicionatP0646 Indicador baix del circuit de control del relé d'embragatge de la climatització
P0647P0647Alt nivell de senyal al circuit de control del relé de l'embragatge de l'aire condicionatAlt nivell de senyal al circuit de control del relé de l'embragatge de l'aire condicionat
P0648P0648Circuit de control de la làmpada immobilitzadoraCircuit de control de la làmpada d'immobilitzador
P0649P0649Circuit de control de llum de control de velocitatCircuit de control de llum de control de velocitat
P0650P0650Circuit de control del llum d'advertència de mal funcionament (MIL).Llum indicador de mal funcionament (MIL) Circuit de control
P0651P0651Circuit obert del sensor de tensió de referència BCircuit obert de tensió de referència del sensor B
P0652P0652Circuit B de referència del sensor de baixa tensióCircuit de voltatge de referència del sensor B baix
P0653P0653Tensió de referència Sensor B Circuit d'alta tensióSensor de referència B Circuit d'alta tensió
P0654P0654Mal funcionament del circuit de sortida de velocitat del motorMal funcionament del circuit de sortida de girs del motor
P0655P0655Mal funcionament del circuit de control de sortida de la llum calenta del motorMal funcionament del circuit de control de la sortida de la làmpada calenta del motor
P0656P0656Mal funcionament del circuit de sortida de nivell de combustibleMal funcionament del circuit de sortida de nivell de combustible
P0657P0657Circuit de tensió d'alimentació de l'accionament / obertTensió d'alimentació de l'accionament del circuit/Obert
P0658P0658Circuit de tensió d'alimentació baixaTensió d'alimentació de l'accionament del circuit baixa
P0659P0659Tensió d'alimentació de l'actuador, alta tensió del circuitTensió d'alimentació de l'actuador, alta tensió del circuit
P0660P0660Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió / banc obert 1Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió/banc obert 1
P0661P0661Senyal baix al circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió, banc 1Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió baix, banc 1
P0662P0662Alt nivell del circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió, banc 1Banc de circuits de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió 1 alt
P0663P0663Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió / banc obert 2Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió/banc obert 2
P0664P0664Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió Banc baix 2Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió baix, banc 2
P0665P0665Circuit de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió Banc alt 2Banc de circuits de control de la vàlvula de sintonització del col·lector d'admissió 2 alt
P0666P0666Circuit del sensor de temperatura interna PCM / ECM / TCMCircuit del sensor de temperatura intern PCM / ECM / TCM
P0667P0667Sensor de temperatura interna PCM / ECM / TCM fora de rang / rendimentSensor de temperatura interna PCM/ECM/TCM fora de rang/rendiment
P0668P0668Senyal baix al circuit del sensor de temperatura intern PCM / ECM / TCMSenyal baix al circuit del sensor de temperatura intern PCM / ECM / TCM
P0669P0669Senyal alt al circuit del sensor de temperatura intern PCM / ECM / TCMNivell de senyal elevat al circuit del sensor de temperatura intern PCM / ECM / TCM
P0670P0670Mal funcionament del circuit del mòdul de control de la bujía incandescent DTCMal funcionament del circuit del mòdul de control de la bugia
P0671P0671Codi del circuit de la bujía del cilindre 1Codi del circuit de la bujía del cilindre 1
P0672P0672Codi del circuit de la bujía del cilindre 2Codi del circuit de la bujía del cilindre 2
P0673P0673Codi del circuit de la bujía del cilindre 3Codi del circuit de la bujía del cilindre 3
P0674P0674Codi del circuit de la bujía del cilindre 4Codi del circuit de la bujía del cilindre 4
P0675P0675Codi del circuit de la bujía del cilindre 5Codi del circuit de la bujía del cilindre 5
P0676P0676Codi del circuit de la bujía del cilindre 6Codi del circuit de la bujía del cilindre 6
P0677P0677Codi del circuit de la bujía del cilindre 7Codi del circuit de la bujía del cilindre 7
P0678P0678Codi del circuit de la bujía del cilindre 8Codi del circuit de la bujía del cilindre 8
P0679P0679DTC del circuit de la bujía del cilindre #9DTC del circuit de la bujía del cilindre #9
P0680P0680Cilindre del circuit de la bugia incandescent DTC 10DTC del circuit de la bujía del cilindre 10
P0681P0681Cilindre del circuit de la bugia incandescent DTC 11DTC del circuit de la bujía del cilindre 11
P0682P0682DTC del circuit de la bujía del cilindre #12DTC del circuit de la bujía del cilindre #12
P0683P0683Codi del circuit de comunicació del mòdul de control de bujías incandescents PCMMòdul de control de la bugia incandescent al codi del circuit de comunicació PCM
P0684P0684Interval / rendiment del circuit de comunicació entre PCM i PCMInterval/rendiment del circuit de comunicació entre PCM i PCM
P0685P0685Circuit de control obert del relé de potència ECM / PCMCircuit obert al circuit de control del relé de potència ECM/PCM
P0686P0686Circuit de control del relé de potència ECM / PCM baixSenyal baix del circuit de control del relé de potència ECM/PCM
P0687P0687Circuit de control del relé de potència ECM/PCM altAlt nivell de senyal al circuit de control del relé de potència ECM/PCM
P0688P0688Circuit obert del relé de potència de la unitat de control ECM / PCMCircuit obert del relé de potència de la unitat de control ECM/PCM
P0689P0689Circuit de detecció de relés de potència ECM / PCM baixCircuit del sensor del relé de potència ECM/PCM baix
P0690P0690Alt nivell de senyal al circuit de relé de potència de la unitat de control ECM / PCMAlt nivell de senyal al circuit de relé de potència ECM/PCM
P0691P0691Indicador baix del circuit de control del relé del ventilador 1Circuit de control del relé del ventilador 1 baix
P0692P0692Senyal alt al circuit de control del relé del ventilador 1Circuit de control del relé del ventilador 1 alt
P0693P0693Indicador baix del circuit de control del relé del ventilador 2Circuit de control del relé del ventilador 2 baix
P0694P0694Circuit de control del relé del ventilador de refrigeració 2 altCircuit de control del relé del ventilador de refrigeració 2 alt
P0695P0695Indicador baix del circuit de control del relé del ventilador 3Circuit de control del relé del ventilador 3 baix
P0696P0696Senyal alt al circuit de control del relé del ventilador 3Circuit de control del relé del ventilador 3 alt
P0697P0697Tensió de referència del sensor C Circuit obertTensió de referència del sensor C circuit obert
P0698P0698Circuit de baixa tensió C Tensió de referència del sensorCircuit de voltatge de referència del sensor C baix
P0699P0699Tensió de referència del sensor C Circuit altaSensor C Circuit d'alta tensió de referència
P0700P0700Mal funcionament del sistema de control de transmissióMal funcionament del sistema de control de la transmissió
P0701P0701Gamma / rendiment del sistema de control de la transmissióSistema de control de la transmissió: Gamma/Rendiment
P0702P0702Sistema de control de transmissió elèctricaSistema de control de transmissió elèctrica
P0703P0703Interruptor de parell/fre B Mal funcionament del circuitMal funcionament del circuit de l'interruptor de par/fre B
P0704P0704Mal funcionament del circuit d'entrada de l'interruptor de l'embragatgeCircuit d’entrada d’interruptor d’embragatge defectuós
P0705P0705Mal funcionament del circuit del sensor TRS del rang de transmissióMal funcionament del circuit del sensor TRS del rang de transmissió
P0706P0706Interval de transmissió Sensor "A" Interval/Rendiment del circuitInterval de transmissió Sensor "A" Interval/Rendiment del circuit
P0707P0707Circuit del sensor "A" del rang d'engranatges baixCircuit "A" del sensor de rang de transmissió baix
P0708P0708Sensor de rang de transmissió "A" Circuit altAlt nivell de senyal al circuit del sensor de rang de transmissió "A"
P0709P0709Circuit "A" del sensor de rang de transmissió altSensor de rang de transmissió "A" Circuit alt
P0710P0710Mal funcionament del sensor de temperatura del fluid trans AMal funcionament del circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió
P0711P0711Sensor de temperatura del fluid trans A Rendiment del rang del circuitRendiment del circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió
P0712P0712Circuit del sensor del sensor de temperatura del fluid de transmissió d’entrada baixaEntrada baixa del circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió
P0713P0713Entrada alta del circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissióEntrada alta del circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió
P0714P0714Circuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió intermitentCircuit del sensor de temperatura del fluid de transmissió intermitent
P0715P0715Sensor de velocitat de la turbina / circuit d'entradaCircuit d’entrada / sensor de velocitat de turbina
P0716P0716Senyal d'entrada / Sensor de velocitat de la turbina Interval / rendiment del circuitEntrada de velocitat de la turbina / Interval / rendiment del circuit del sensor
P0717P0717No hi ha cap senyal al circuit del sensor de velocitat de la turbina / senyal d'entradaNo hi ha senyal al circuit del sensor de velocitat d'entrada/velocitat de la turbina
P0718P0718Circuit intermitent del sensor de velocitat d'entrada/turbinaCircuit del sensor de velocitat d'entrada/turbina erràtic
P0719P0719Circuit B de l'interruptor de parell baix/freInterruptor de parell/fre B Circuit baix
P0720P0720Mal funcionament del circuit del sensor de velocitat de sortidaMal funcionament del circuit del sensor de velocitat de sortida
P0721P0721Rang / rendiment del sensor de velocitat de sortidaInterval/paràmetres del sensor de velocitat de sortida
P0722P0722Sense senyal del sensor de velocitat de sortidaNo hi ha cap senyal de sensor de velocitat de sortida
P0723P0723Senyal del sensor de velocitat de sortida intermitentSenyal de sensor de velocitat de sortida intermitent
P0724P0724Circuit B de l'interruptor de parell alt/freInterruptor de par/fre B Circuit alt
P0725P0725Mal funcionament del circuit d’entrada de velocitat del motorMal funcionament del circuit d'entrada de la velocitat del motor
P0726P0726Interval de rendiment del circuit d'entrada de velocitat del motorInterval de funcionament del circuit d'entrada de velocitat del motor
P0727P0727Circuit d'entrada de velocitat del motor sense senyalCircuit d'entrada de velocitat del motor, sense senyal
P0728P0728Circuit d’entrada de velocitat del motor intermitentBucle d'entrada de velocitat del motor intermitent
P0729P0729Engranatge 6 Relació de transmissió incorrectaMarxa 6 Relació de transmissió incorrecta
P0730P0730Relació de transmissió incorrectaRelació d’engranatges incorrecta
P0731P0731ENGRANATGE 1 RELACIÓ INCORRECTALa relació de transmissió de la transmissió a la primera velocitat és incorrecta
P0732P0732ENGRANATGE 2 RELACIÓ INCORRECTALa relació de transmissió de la transmissió a la primera velocitat és incorrecta
P0733P0733ENGRANATGE 3 RELACIÓ INCORRECTALa relació de transmissió de la transmissió a la primera velocitat és incorrecta
P0734P0734ENGRANATGE 4 RELACIÓ INCORRECTALa relació de transmissió de la transmissió a la primera velocitat és incorrecta
P0735P0735ENGRANATGE 5 RELACIÓ INCORRECTALa relació de transmissió de la transmissió a la primera velocitat és incorrecta
P0736P0736INVERTEIX LA RATIO INCORRECTARelació de transmissió en marxa enrere el moviment és incorrecte
P0737P0737Circuit de sortida de velocitat del motor TCMCircuit de sortida de velocitat del motor TCM
P0738P0738Circuit de sortida de velocitat del motor TCM baixaCircuit de sortida de velocitat del motor TCM baixa
P0739P0739Circuit de sortida de velocitat del motor TCM altaAlta velocitat de sortida del motor TCM
P0740P0740Mal funcionament del circuit d'embragatge del convertidor de parellMal funcionament del circuit d'embragatge del convertidor de parell
P0741P0741PERFECCIÓ DE TCC O ENCATEl diferencial sempre està desactivat (desbloquejat)
P0742P0742EL CIRCUIT TCC ENGANXATEl diferencial sempre està activat (bloquejat)
P0743P0743CIRCUIT ELECTRIC TCCEl circuit de control de bloqueig diferencial té una falla elèctrica.
P0744P0744CIRCUIT TCC INTERMITENTCondició diferencial inestable
P0745P0745CONTROL DE PREMSA MALFUNCIÓ SOLSolenoide de control de pressió defectuós
P0746P0746PREMENU PERF SOLENOID CONT O VEURESolenoide de control de pressió sempre apagat
P0747P0747EL SOLENOIDE A PRESSIÓ ENCASTATSolenoide de control de pressió sempre encès
P0748P0748CONTROL DE PRESSIÓ SOLENOIDE ELÈCTRICEl solenoide de control de pressió té un defecte elèctric
P0749P0749CONTROL DE PRESSIÓ SOL INTERMITENTL’estat del solenoide de control de pressió és inestable
P0750P0750MUDA EL SOLENOIDE PER UNA FALSASolenoide de canvi "A" defectuós
P0751P0751MUDEU EL SOLENOIDE A PERF O ENVOLUU-LOEl solenoide "A" sempre està apagat
P0752P0752MUDA EL SOLENOIDE AMB UNA PEGADAEl solenoide "A" està sempre encès
P0753P0753MAJOR SOLENOIDE A ELÈCTRICEl solenoide "A" té un problema elèctric
P0754P0754MUDA EL SOLENOIDE A INTERMITTENTL'estat del solenoide "A" és inestable
P0755P0755MALFUNCIÓ DE SOLENOIDE B SHIFTSolenoide de canvi "B" defectuós
P0756P0756SHIFT SOLENOID B PERF O ENCASTATEl solenoide "B" sempre està apagat
P0757P0757MAJOR SOLENOID B ENCASTATSolenoide "B" sempre encès
P0758P0758MAJOR SOLENOIDE B ELÈCTRICEl solenoide "B" té un problema elèctric
P0759P0759SHIFT SOLENOID B INTERMITENTL'estat del solenoide "B" és inestable
P0760P0760SHIFT SOLENOID C MALFUNCIÓSolenoide de canvi "C" defectuós
P0761P0761MAJÚS SOLENOIDE C PERF O ENCASTATEl solenoide "C" sempre està apagat
P0762P0762SHIFT SOLENOID C ENCASTATSolenoide "C" sempre encès
P0763P0763MAJOR SOLENOIDE C ELÈCTRICEl solenoide "C" té un problema elèctric
P0764P0764SHIFT SOLENOID C INTERMITENTL'estat del solenoide "C" és inestable
P0765P0765SHIFT SOLENOID D MALFUNCIÓSolenoide de canvi "D" defectuós
P0766P0766MAJÚS SOLENOIDE D PERF O PEGATEl solenoide "D" sempre està apagat
P0767P0767MAJÚS EL SOLENOIDE D ENCASTATSolenoide "D" sempre encès
P0768P0768SHIFT SOLENOID D ELÈCTRICEl solenoide "D" té un problema elèctric
P0769P0769SHIFT SOLENOID D INTERMITENTL'estat del solenoide "D" és inestable
P0770P0770SOLENOIDE DE CANVI I MAL FUNCIONAMENTSolenoide de canvi "E" defectuós
P0771P0771MAJÚS SOLENOID E PERF O PEGATEl solenoide "E" sempre està apagat
P0772P0772MANTENEU EL SOLENOIDE MAJÚSEl solenoide "E" està sempre encès
P0773P0773MAJOR SOLENOIDE E ELÈCTRICEl solenoide "E" té un problema elèctric
P0774P0774SOLENOIDE DE CANVI I INTERMITTENTL'estat del solenoide "E" és inestable
P0780P0780MAL FUNCIONAMENT DEL TORNSEl canvi de marxa no funciona
P0781P07811-2 MALFUNCIÓ DE MAJUSTAEl canvi de marxa del primer al segon no funciona
P0782P07822-3 MALFUNCIÓ DE MAJUSTAEl canvi de marxa del 2n al 3r no funciona
P0783P07833-4 MALFUNCIÓ DE MAJUSTAEl canvi de marxa de la tercera a la quarta no funciona
P0784P07844-5 MALFUNCIÓ DE MAJUSTAEl canvi de marxa de la tercera a la quarta no funciona
P0785P0785SHIFT / TIMING SOL MALFUNCTIONSolenoide de control del sincronitzador defectuós
P0786P0786MAJÚS / TEMPORITZACIÓ GAMMA SOL / RENDIMENTEl solenoide de control del sincronitzador té un mal funcionament del rang / rendiment
P0787P0787SHIFT / TIMING SOL BAIXEl solenoide de control del sincronitzador sempre està apagat
P0788P0788SHIFT / TIMING SOL HIGHEl solenoide de control del sincronitzador sempre està activat
P0789P0789SHIFT / TIMING SOL INTERMITENTEl solenoide de control del sincronitzador és inestable
P0790P0790MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE COMMUTADOR NORM / PERFORMCircuit de commutació del mode de conducció defectuós
P0791P0791Circuit del sensor de velocitat de l'eix intermediCircuit del sensor de velocitat de l'eix intermedi
P0792P0792Intermedi del sensor de velocitat de l'eixIntermedi del sensor de velocitat de l'eix
P0793P0793Sensor de velocitat de l'eix intermedi Sense senyal al circuitSensor de velocitat de l'eix intermedi Sense senyal al circuit
P0794P0794Mal funcionament del circuit del sensor de velocitat de l'eix intermediMal funcionament del circuit del sensor de velocitat de l'eix intermedi
P0795P0795Mal funcionament del solenoide de control de pressió CMal funcionament del solenoide C de control de pressió
P0796P0796Solenoide de control de pressió C Perf / OffSolenoide de control de pressió C Perf/Off
P0797P0797Solenoide de control de pressió C enganxatVàlvula solenoide de control de pressió C enganxada
P0798P0798Electrovàlvula C de control de pressió elèctricaElectrovàlvula de control de pressió C, elèctrica
P0799P0799Solenoide de control de pressió C intermitentSolenoide C de control de pressió intermitent
P0800P0800Sistema de control de caixa de transferència (sol·licitud MIL)Sistema de control de casos de transferència (sol·licitud MIL)
P0801P0801Mal funcionament del circuit de control antiretornMal funcionament del circuit de control d'enclavament invers
P0802P0802Circuit de petició del llum de control de la transmissió / ObertCircuit de sol·licitud de llum d'advertència de transmissió/obert
P0803P0803Mal funcionament del circuit de control del solenoide d'overdrive 1-4 (omet el canvi)1-4 Mal funcionament del circuit de control del solenoide de sobremarcha (canvi de salt)
P0804P0804Mal funcionament del circuit de control de la llum sobremarcha 1-4 (saltar el canvi de marxa)1-4 Mal funcionament del circuit de control de la llum de sobremarxa (saltar canvis)
P0805P0805Circuit del sensor de posició de l'embragatgeCircuit del sensor de posició d’embragatge
P0806P0806Circuit del sensor de posició de l'embragatge fora de rang / rendimentCircuit del sensor de posició de l'embragatge fora de rang/rendiment
P0807P0807Circuit del sensor de posició de l'embragatge baixCircuit del sensor de posició de l'embragatge baix
P0808P0808Un circuit de sensor de posició d'embragatge altCircuit del sensor de posició de l'embragatge alt
P0809P0809Circuit intermitent del sensor de posició de l'embragatgeCircuit del sensor de posició de l'embragatge erràtic
P0810P0810Error de control de posició de l'embragatgeError de control de la posició de l'embragatge
P0811P0811Lliscament excessiu de l'embragatgeLliscament excessiu de l'embragatge
P0812P0812Circuit d'entrada inversaCircuit d'entrada de retorn
P0813P0813Circuit de sortida inversaCircuit de sortida de retorn
P0814P0814Circuit de visualització del rang de transmissióCircuit de visualització del rang de transmissió
P0815P0815Circuit de commutació d'overdriveCircuit de commutació d’overdrive
P0816P0816Circuit de commutació de baixadaCircuit de commutador de desplaçament descendent
P0817P0817Circuit de desconnexió de l'arrencadaCircuit de desconnexió d’arrencada
P0818P0818Circuit d'entrada de l'interruptor de desconnexió de la transmissióCircuit d'entrada del commutador de desconnexió de la transmissió
P0819P0819Interruptor de canvi de marxa cap amunt i cap avall per a la correlació del rang de transmissióInterruptor de canvi amunt i avall per a la correlació de la gamma d'engranatges
P0820P0820Circuit del sensor de posició XY de la palanca de canvisCircuit del sensor de posició XY de la palanca de canvis
P0821P0821Circuit de posició X de la palanca de canvisP0821 Circuit de posició X de canvi
P0822P0822Circuit de posició Y de la palanca de canvisCircuit de posició Y de la palanca de canvis
P0823P0823Circuit de posició X de la palanca de canvis intermitentInterrupcions en la cadena de posició X de la palanca de canvis
P0824P0824Circuit de posició Y de la palanca de canvis intermitentInterrupcions en la cadena de posició Y de la palanca de canvis
P0825P0825Interruptor push-pull de la palanca de canvis (anticipació de canvis)Interruptor de la palanca de canvis push-pull (esperant el canvi de marxa)
P0826P0826Circuit de commutació de canvi amunt i avallCircuit de commutació de canvi amunt i avall
P0827P0827Circuit de commutació de canvi amunt i avall baixCircuit de commutació de canvi amunt/baix baix
P0828P0828Circuit de commutació de canvi amunt i avall altCircuit de commutació de canvi amunt/baix alt
P0829P0829Mal funcionament del canvi de marxa 5-6Error de canvi de marxa 5-6
P0830P0830Circuit de commutació del pedal de l'embragatgeCircuit de commutació del pedal de l'embragatge
P0831P0831Circuit de commutació del pedal de l'embragatge baixCircuit de commutació del pedal de l'embragatge baix
P0832P0832Circuit d'interruptor de pedal d'embragatge altCircuit de commutació del pedal de l'embragatge alt
P0833P0833Circuit B del commutador del pedal de l'embragatgeCircuit de commutació del pedal d'embragatge
P0834P0834Interruptor del pedal de l'embragatge B Circuit baixInterruptor del pedal de l'embragatge B Circuit de baixa tensió
P0835P0835Interruptor del pedal de l'embragatge "B" Circuit altInterruptor del pedal de l'embragatge B circuit alt
P0836P0836Circuit d'interruptor de tracció a les quatre rodes (4WD).Cadena de commutació de quatre rodes motrius (4WD)
P0837P0837Circuit de commutació a les quatre rodes (4WD) Interval / rendimentCircuit de canvi de rendiment/abast de tracció a les quatre rodes (4WD).
P0838P0838Circuit de commutació de baixa tracció a les quatre rodes (4WD)Circuit de commutació a les quatre rodes (4WD) baix
P0839P0839Circuit d'interruptor de tracció a les quatre rodes (4WD) altCircuit d'interruptor de tracció a les quatre rodes (4WD) alt
P0840P0840Circuit del sensor de pressió del fluid de transmissió / interruptor ACircuit del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor A
P0841P0841Circuit "A" del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissióCircuit del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor A
P0842P0842Pressió del fluid de transmissió del sensor / interruptor de velocitat baixaSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió baixa
P0843P0843Un sensor/interruptor de pressió de fluid d'alta transmissióSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió alta
P0844P0844Mal funcionament del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptorMal funcionament del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0845P0845Circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0846P0846Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor B Interval de rendiment del circuitSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor B Interval de rendiment del circuit
P0847P0847Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor B Circuit baixSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor B Circuit baix
P0848P0848Un sensor/interruptor de pressió de fluid d'alta transmissióSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió alta
P0849P0849Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor B Circuit intermitentMal funcionament del circuit del sensor/interruptor B de pressió del fluid de transmissió
P0850P0850Codi de problema OBD-II del circuit d'entrada del commutador d'estacionament/neutreCodi d'error del circuit d'entrada de l'interruptor d'estacionament/neutre OBD-II
P0851P0851Circuit d'entrada del commutador de posició d'estacionament/neutre (PNP) baixCircuit d'entrada del commutador de posició d'estacionament/neutre baix
P0852P0852Circuit d'entrada d'interruptor d'estacionament/neutre Codi de problemes OBD-II altCodi d'error del circuit d'entrada de l'interruptor d'estacionament/neutre alt
P0853P0853P0853 - Circuit d'entrada de l'interruptor d'accionamentCircuit d'entrada de l'interruptor d'accionament
P0854P0854Circuit d'entrada de l'interruptor d'accionament baixCircuit d'entrada de l'interruptor d'accionament baix
P0855P0855Circuit d'entrada de l'interruptor d'accionament altEntrada de l'interruptor d'accionament: senyal alt
P0856P0856Senyal d'entrada de control de traccióEntrada de control de tracció
P0857P0857Interval/Rendiment del senyal d'entrada del control de traccióInterval/paràmetres d'entrada del control de tracció
P0858P0858Senyal d'entrada de control de tracció baixSenyal d'entrada del control de tracció baix
P0859P0859Senyal d'entrada de control de tracció altEntrada alta de control de tracció
P0860P0860Circuit de comunicació del canvi de marxaCircuit de comunicació de torn
P0861P0861Circuit de comunicació del mòdul de canvi de marxa baixNivell de senyal baix al circuit de comunicació del mòdul de transmissió
P0862P0862Circuit de comunicació del mòdul de canvi de marxa altAlt nivell de senyal al circuit de comunicació del mòdul de transmissió
P0863P0863Circuit de comunicació TCMCircuit de comunicació TCM
P0864P0864Circuit de comunicació TCM fora del rang de rendimentCircuit de comunicació TCM fora del rang de rendiment
P0865P0865Circuit de comunicació TCM baixCircuit de comunicació TCM baix
P0866P0866Circuit de comunicació TCM altAlt nivell de senyal al circuit de comunicació TCM
P0867P0867Pressió del fluid de transmissióPressió del fluid de transmissió
P0868P0868baixa pressió del fluid de transmissióBaixa pressió del fluid de transmissió
P0869P0869Pressió del fluid de transmissió altaFluid de transmissió d'alta pressió
P0870P0870Circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissióCircuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0871P0871Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor "C" Interval/rendiment del circuitSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor "C" Interval/rendiment del circuit
P0872P0872Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor C Circuit baixSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió "C" - Circuit baix
P0873P0873Un sensor/interruptor de pressió de fluid d'alta transmissióSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió alta
P0874P0874Mal funcionament del circuit del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor CMal funcionament del circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió C
P0875P0875Circuit del sensor de pressió del fluid de transmissió / interruptor DCircuit del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor D
P0876P0876Sensor de pressió del fluid de transmissió / Interruptor D Interval de rendiment del circuitSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor D Interval de rendiment del circuit
P0877P0877Un circuit sensor de pressió de fluid de transmissió baixa / interruptor DSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor D Circuit baix
P0878P0878Pressió del fluid de transmissió del sensor / interruptor D d'alta velocitatSensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió D alt
P0879P0879Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor D Circuit intermitentSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor D Mal funcionament del circuit
P0880P0880Senyal d'entrada d'alimentació del TCMEntrada d'alimentació TCM
P0881P0881Interval/Rendiment del senyal d'entrada d'alimentació del TCMInterval/Paràmetres d'entrada de potència del TCM
P0882P0882Senyal d'entrada de potència del TCM baixEntrada de potència TCM baixa
P0883P0883Potència d'entrada alta del TCMEntrada de potència TCM alta
P0884P0884TCM Entrada de potència intermitentTCM Entrada de potència intermitent
P0885P0885Circuit de control del relé de potència TCM/ObertCircuit de control del relé de potència TCM/Obert
P0886P0886Circuit de control del relé de potència TCM baixCircuit de control del relé de potència TCM baix
P0887P0887Circuit de control del relé de potència TCM altCircuit de control del relé de potència TCM alt
P0888P0888Circuit del sensor del relé de potència del TCMCircuit del sensor del relé de potència del TCM
P0889P0889Interval/Rendiment del circuit de detecció del relé de potència TCMInterval/Rendiment del circuit de mesura del relé de potència TCM
P0890P0890Circuit de detecció del relé de potència del TCM baixNivell de senyal baix al circuit del sensor del relé de potència TCM
P0891P0891Circuit de detecció del relé de potència del TCM altNivell de senyal elevat al circuit del sensor de relé de potència TCM
P0892P0892Circuit de detecció del relé de potència TCM intermitentCircuit de detecció del relé de potència intermitent TCM
P0893P0893Múltiples marxes engranadesMúltiples engranatges inclosos
P0894P0894Component de transmissió lliscantComponent de la transmissió lliscant
P0895P0895Temps de torn massa curtEl temps de commutació és massa curt
P0896P0896Temps de canvi massa llargTemps de canvi massa llarg
P0897P0897Fluid de transmissió deterioratDeteriorament de la qualitat del fluid de transmissió
P0898P0898Circuit de petició MIL del sistema de control de la transmissió baixaCircuit de petició MIL del sistema de control de la transmissió baixa
P0899P0899Circuit de petició MIL del sistema de control de la transmissió altaCircuit de petició MIL del sistema de control de la transmissió alta
P0900P0900Circuit actuador d'embragatge / obertCadena d'embragatge/circuit obert
P0901P0901Interval/Rendiment del circuit de l'actuador d'embragatgeInterval/Rendiment del circuit de l'actuador d'embragatge
P0902P0902Circuit d'accionament d'embragatge baixCadena d'embragatge baixa
P0903P0903Un circuit d'accionament d'embragatge altAlta velocitat de la cadena d'embragatge
P0904P0904Circuit de selecció de posició de la portaCodi d'error del circuit de selecció de la posició de la porta
P0905P0905Interval/Rendiment del circuit de selecció de la portaInterval/Rendiment del circuit de selecció de la posició de la porta
P0906P0906Circuit de posició de selecció de porta baixaNivell de senyal baix al circuit de selecció de la posició de la porta
P0907P0907Circuit de posició de selecció de porta altaAlt nivell de senyal al circuit de selecció de la posició de la porta
P0908P0908Circuit de posició de selecció de porta intermitentCircuit de selecció de posició de porta intermitent
P0909P0909Error de control de selecció de la portaError de control de selecció de la porta
P0910P0910Circuit actuador de selecció de porta/ObertCircuit d'accionament de selecció de porta/circuit obert
P0911P0911Interval/Rendiment del circuit de l'actuador de selecció de la portaGamma/rendiment del circuit d'accionament de selecció de la porta
P0912P0912Circuit de l'actuador de selecció de la porta baixaNivell de senyal baix al circuit d'accionament de selecció de la porta
P0913P0913Circuit de l'actuador de selecció de la porta altaAlt nivell de senyal al circuit d'accionament de selecció de la porta
P0914P0914Circuit de posició de canvi de marxaCircuit de posició de canvi
P0915P0915Interval/Rendiment del circuit de posició de canvi de marxaInterval/Rendiment del circuit de posició de canvi
P0916P0916Circuit de posició de canvi de marxa baixaCircuit de posició de canvi baix
P0917P0917Circuit de posició de canvi de marxa altCircuit de posició de la palanca de canvis alt
P0918P0918Circuit de posició de canvi de marxa intermitentCircuit de posició de canvi intermitent
P0919P0919Error de control de posició del canvi de marxaError de control de posició de canvi
P0920P0920Circuit de l'actuador cap endavant del canvi de marxa/ObertCircuit de conducció de canvi de marxa endavant/Obert
P0921P0921Interval/Rendiment del circuit de l'actuador de canvi de marxaGamma/Rendiment de la cadena de transmissió del canvi davanter
P0922P0922Circuit de l'actuador cap endavant del canvi de marxa baixNivell de senyal baix al circuit d'accionament de l'engranatge davanter
P0923P0923Circuit de l'actuador cap endavant del canvi de marxa altAlt nivell de senyal al circuit d'accionament de l'engranatge davanter
P0924P0924Circuit de l'actuador invers del canvi de marxa/ObertCadena de transmissió inversa/circuit obert
P0925P0925Interval/Rendiment del circuit de l'actuador invers del canvi de marxaCircuit de conducció de canvi de rang invers / rendiment
P0926P0926Circuit de l'actuador invers del canvi de marxa baixNivell de senyal baix al circuit de conducció inversa del canvi de marxa
P0927P0927Circuit de l'actuador invers del canvi de marxa altAlt nivell de senyal al circuit d'accionament invers
P0928P0928Circuit de control del solenoide/accionador de bloqueig del canvi de marxa "A"/ObertSolenoide de bloqueig de canvis/Control d'accionament Circuit "A"/Obert
P0929P0929Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide/accionador de bloqueig del canvi de marxa "A".Solenoide de bloqueig de canvis/Circuit de control d'accionament "A" Interval/Rendiment
P0930P0930Circuit de control del solenoide/accionador de bloqueig del canvi de marxa "A" baixSolenoide de bloqueig de canvi/Circuit de control d'accionament "A" baix
P0931P0931Circuit de control del solenoide/accionador de bloqueig del canvi de marxa "A" altSolenoide de bloqueig de canvi/Circuit de control "A" alt
P0932P0932Circuit del sensor de pressió hidràulicaCircuit del sensor de pressió hidràulica
P0933P0933Interval/Rendiment del sensor de pressió hidràulicaInterval/Rendiment del sensor de pressió hidràulica
P0934P0934Circuit del sensor de pressió hidràulica baixaNivell de senyal baix al circuit del sensor de pressió hidràulica
P0935P0935Circuit del sensor de pressió hidràulica altaAlt nivell de senyal al circuit del sensor de pressió hidràulica
P0936P0936Circuit del sensor de pressió hidràulica intermitentCircuit del sensor de pressió hidràulica intermitent
P0937P0937Circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulicCircuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic
P0938P0938Interval/Rendiment del sensor de temperatura d'oli hidràulicInterval/Rendiment del sensor de temperatura d'oli hidràulic
P0939P0939Circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic baixNivell de senyal baix al circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic
P0940P0940Circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic altAlt nivell de senyal al circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic
P0941P0941Circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic intermitentMal funcionament del circuit del sensor de temperatura de l'oli hidràulic
P0942P0942Unitat de pressió hidràulicaBloc de pressió hidràulica
P0943P0943Període de cicle de la unitat de pressió hidràulica massa curtEl temps de cicle de la unitat de pressió hidràulica és massa curt
P0944P0944Unitat de pressió hidràulica Pèrdua de pressióPèrdua de pressió a la unitat hidràulica
P0945P0945Circuit de relé de la bomba hidràulica/ObertCircuit de relé de la bomba hidràulica/Obert
P0946P0946Interval/Rendiment del circuit de relé de la bomba hidràulicaInterval/Rendiment del circuit de relé de la bomba hidràulica
P0947P0947Circuit de relé de la bomba hidràulica baixaCircuit de relé de la bomba hidràulica baixa
P0948P0948Circuit de relé de bomba hidràulica altCircuit de relé de la bomba hidràulica alt
P0949P0949No s'ha completat l'entrenament adaptatiu del canvi de marxa automàtic manualL'aprenentatge adaptatiu per al canvi de marxa automàtic manual no està complet
P0950P0950Circuit de control manual de canvi automàticMal funcionament del circuit de control de la transmissió automàtica manual
P0951P0951Interval/Rendiment del circuit de control manual de canvi automàticInterval/Rendiment del circuit de control de canvi manual
P0952P0952Circuit de control manual de canvi automàtic baixNivell de senyal baix al circuit de control manual per al canvi de marxa automàtic
P0953P0953Circuit de control manual de canvi automàtic altAlt nivell de senyal al circuit de control de la transmissió manual
P0954P0954Circuit de control manual de canvi automàtic intermitentCircuit de control de transmissió manual intermitent
P0955P0955Circuit de mode manual de canvi automàticCircuit manual de canvi automàtic
P0956P0956Interval/Rendiment del circuit del mode manual de canvi automàticInterval/Rendiment del circuit de commutació manual automàtica
P0957P0957Circuit de mode manual de canvi automàtic baixNivell de senyal baix al circuit de mode manual de canvi de marxa automàtic
P0958P0958Circuit de mode manual de canvi automàtic altAlt nivell de senyal al circuit de canvi automàtic de marxa en mode manual
P0959P0959Circuit de mode manual de canvi automàtic intermitentCircuit intermitent de commutació automàtica a mode manual
P0960P0960Solenoide de control de pressió A Circuit de control / obertCircuit de control del solenoide A de control de pressió/Obert
P0961P0961Solenoide de control de pressió A Interval / rendiment del circuit de controlVàlvula solenoide de control de pressió A Interval/Rendiment del circuit de control
P0962P0962Vàlvula solenoide de control de pressió, senyal baix al circuit de controlVàlvula solenoide de control de pressió, circuit de control baix
P0963P0963Senyal alt al circuit de control del solenoide de control de pressió ASolenoide de control de pressió A Circuit de control alt
P0964P0964Mal funcionament del circuit del solenoide B de control de pressió / obertMal funcionament/obert del circuit de la vàlvula solenoide de control de pressió B
P0965P0965Control de pressió del solenoide B Interval / rendiment del circuit de controlInterval/Rendiment del circuit de control de la vàlvula solenoide de control de pressió B
P0966P0966Circuit de control del solenoide B de control de baixa pressióCircuit de control del solenoide B de control de pressió baixa
P0967P0967Un circuit de control del solenoide B de control d'alta pressióCircuit de control del solenoide B de control de pressió alta
P0968P0968Circuit de control del solenoide C de control de pressió / obertObriu el circuit de control de la vàlvula solenoide de control de pressió “C”.
P0969P0969Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de control de pressió "C".Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de control de pressió "C".
P0970P0970Circuit de control del solenoide C de control de baixa pressióCircuit de control del solenoide C de control de baixa pressió
P0971P0971Senyal alt al circuit de control del solenoide de control de pressió CCircuit de control del solenoide C de control de pressió alta
P0972P0972Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "A".Circuit de control de la vàlvula solenoide de canvi "A" Interval/Rendiment del codi de problemes
P0973P0973P0973: Circuit de control del solenoide de canvi "A" baixNivell de senyal baix al circuit de control "A" del solenoide de canvi de marxa.
P0974P0974Circuit de control del solenoide "A" de canvi altCircuit de control de la vàlvula solenoide de canvi "A" alt
P0975P0975Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "B".Circuit de control de la vàlvula solenoide de canvi "B" Interval/Rendiment del codi de problemes
P0976P0976Circuit de control del solenoide "B" de canvi baixCircuit de control del solenoide de canvi "B" baix
P0977P0977Circuit de control del solenoide "B" de canvi altCircuit de control del solenoide B alt
P0978P0978Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "C".Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "C".
P0979P0979Circuit de control del solenoide de canvi "C" baixCircuit de control del solenoide de canvi "C" baix
P0980P0980Circuit de control del solenoide "C" de canvi altCircuit de control del solenoide de canvi "C" alt
P0981P0981Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "D".Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "D".
P0982P0982Circuit de control del solenoide "D" de canvi baixCircuit de control del solenoide "D" de canvi baix
P0983P0983Circuit de control del solenoide "D" de canvi altCircuit de control del solenoide "D" de canvi alt
P0984P0984Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "E".Interval/Rendiment del circuit de control de la vàlvula solenoide de canvi "E".
P0985P0985Circuit de control del solenoide de canvi "E" baixCircuit de control del solenoide de canvi "E" baix
P0986P0986Circuit de control del solenoide "E" de canvi altCircuit de control del solenoide "E" de canvi alt
P0987P0987Circuit del sensor de pressió del fluid de transmissió / interruptor ECircuit E del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor
P0988P0988Sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió fora de rang per al rendiment del circuitSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor fora del rang de rendiment del circuit
P0989P0989Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor E Circuit baixSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor baix del circuit E
P0990P0990Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor E Circuit altSenyal alt del circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0991P0991Sensor de pressió del fluid de transmissió / circuit de commutació intermitentCircuit de circuit intermitent del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0992P0992Circuit del sensor de pressió del fluid de transmissió / interruptor FCircuit del sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F
P0993P0993Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F Rendiment del rang del circuitSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F Interval de rendiment del circuit
P0994P0994Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F Circuit baixSensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F Circuit baix
P0995P0995Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor F Circuit altSenyal alt del circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió
P0996P0996Sensor de pressió del fluid de transmissió/interruptor 'F' Circuit intermitentMal funcionament del circuit del sensor/interruptor de pressió del fluid de transmissió "F".
P0997P0997Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "F".Interval/Rendiment del circuit de control del solenoide de canvi "F".
P0998P0998Circuit de control "F" del solenoide de canvi baixCircuit de control del solenoide de canvi "F" baix
P0999P0999Circuit de control del solenoide de canvi "F" altCircuit de control del solenoide de canvi "F" alt
P1000P1000El diagnòstic del sistema no s'ha completatEl diagnòstic del sistema no s'ha completat
P1001P1001Clau encès/motor en marxa, no es pot completarClau encès/motor en marxa, no es pot completar
P1002P1002Rendiment del temporitzador d'apagat de la clau d'encesa massa lentEl temporitzador d'apagada de la clau d'encesa és massa lent
P1003P1003Senyals de composició del combustible Comptador de missatges incorrecteEl comptador de missatges de composició del combustible és incorrecte
P1004P1004Guia del sensor d'eix excèntric de ValvetronicGuia del sensor d'eix excèntric Valvetronic
P1005P1005Rendiment del control de la vàlvula de sintonització del col·lectorCaracterístiques de control de la vàlvula de sintonització del col·lector
P1006P1006Guia del sensor d'eix excèntric de ValvetronicGuia del sensor d'eix excèntric Valvetronic
P1007P1007Circuit d’encesa baixNivell de senyal baix al circuit d'encesa
P1008P1008El comptador de missatges del senyal de comandament de la vàlvula de derivació del refrigerant del motor és incorrecteComptador de senyal de comandament de la vàlvula de derivació del refrigerant del motor incorrecte
P1009P1009Mal funcionament del control de temporització variable de la vàlvulaMal funcionament del control avançat de temporització de vàlvules
P1010P1010Mal funcionament del circuit de flux d'aire massiu (MAF) o problema de rendimentMal funcionament del circuit de flux d'aire massiu (MAF) o problema de rendiment
P1011P1011La pressió d'alimentació de la bomba de combustible és massa baixaLa pressió d'alimentació de la bomba de combustible és massa baixa.
P1012P1012Pressió d'alimentació de la bomba de combustible massa altaPressió d'alimentació de la bomba de combustible massa alta
P1013P1013Posició d'estacionament de l'actuador de la posició de l'arbre de lleves d'admissió, banc 2Posició d'estacionament de l'accionament de la posició de l'arbre de lleves d'admissió, banc 2
P1014P1014Actuador de posició de l'arbre de lleves d'escapament Banc de posició d'estacionament 2Posició d'estacionament de l'actuador de la posició de l'arbre de lleves d'escapament, banc 2
P1015P1015Circuit de comunicació en sèrie del sensor del mòdul de control reductor de baixa tensióCircuit de comunicació en sèrie del sensor del mòdul de control reductor de baixa tensió
P1016P1016Circuit de comunicació en sèrie del sensor del mòdul de control reductor d'alta tensióCircuit de comunicació en sèrie del sensor del mòdul de control reductor d'alta tensió
P1017P1017Versibilitat del sensor d'eix excèntric ValvetronicFiabilitat del sensor d'eix excèntric Valvetronic
P1018P1018Mòdul de control reductor Sensor Comunicació Tensió Circuit de subministrament Baixa tensióCircuit d'alimentació del sensor del mòdul de control reductor de baixa tensió
P1019P1019Font d'alimentació del sensor d'eix excèntric Valvetronic AltaSensor d'eix excèntric Valvetronic d'alta potència
P1020P1020Font d'alimentació del sensor d'eix excèntric ValvetronicFont d'alimentació del sensor d'eix excèntric Valvetronic
P1021P1021Banc de circuits de la vàlvula de control d'oli del motor 1Banc de circuits de la vàlvula de control d'oli del motor 1
P1022P1022Sensor/interruptor de posició del pedal de l'accelerador (TPS) A Entrada baixa del circuitSensor/interruptor de posició del pedal de l'accelerador (TPS) Circuit A d'entrada baixa

P1023P1023Vàlvula de control de pressió de combustible curt a terraCurtcircuit de la vàlvula de control de pressió de combustible a terra
P1024P1024(Volkswagen) Circuit obert de la vàlvula de control de pressió de combustible(Volkswagen) Circuit obert de la vàlvula de control de pressió de combustible
P1025P1025
P1026P1026
P1027P1027
P1028P1028
P1029P1029
P1030P1030
P1031P1031
P1032P1032
P1033P1033
P1034P1034
P1035P1035
P1036P1036
P1037P1037
P1038P1038
P1039P1039
P1040P1040
P1041P1041
P1042P1042
P1043P1043
P1044P1044
P1045P1045
P1046P1046
P1047P1047
P1048P1048
P1049P1049
P1050P1050
P1051P1051
P1052P1052
P1053P1053
P1054P1054
P1055P1055
P1056P1056
P1057P1057
P1058P1058
P1059P1059
P1060P1060
P1061P1061
P1062P1062
P1063P1063
P1064P1064
P1065P1065
P1066P1066
P1067P1067
P1068P1068
P1069P1069
P1070P1070
P1071P1071
P1072P1072
P1073P1073
P1074P1074
P1075P1075
P1076P1076
P1077P1077
P1078P1078
P1079P1079
P1080P1080
P1081P1081
P1082P1082
P1083P1083
P1084P1084
P1085P1085
P1086P1086
P1087P1087
P1088P1088
P1089P1089
P1090P1090
P1091P1091
P1092P1092
P1093P1093
P1094P1094
P1095P1095
P1096P1096
P1097P1097
P1098P1098
P1099P1099
P1100P1100
P1101P1101
P1102P1102
P1103P1103
P1104P1104
P1105P1105
P1106P1106
P1107P1107
P1108P1108
P1109P1109
P1110P1110
P1111P1111
P1112P1112
P1113P1113
P1114P1114
P1115P1115
P1116P1116
P1117P1117
P1118P1118
P1119P1119
P1120P1120
P1121P1121
P1122P1122
P1123P1123
P1124P1124
P1125P1125
P1126P1126
P1127P1127
P1128P1128
P1129P1129
P1130P1130
P1131P1131
P1132P1132
P1133P1133
P1134P1134
P1135P1135
P1136P1136
P1137P1137
P1138P1138
P1139P1139
P1140P1140
P1141P1141
P1142P1142
P1143P1143
P1144P1144
P1145P1145
P1146P1146
P1147P1147
P1148P1148
P1149P1149
P1150P1150
P1151P1151
P1152P1152
P1153P1153
P1154P1154
P1155P1155
P1156P1156
P1157P1157
P1158P1158
P1159P1159
P1160P1160
P1161P1161
P1162P1162
P1163P1163
P1164P1164
P1165P1165
P1166P1166
P1167P1167
P1168P1168
P1169P1169
P1170P1170
P1171P1171
P1172P1172
P1173P1173
P1174P1174
P1175P1175
P1176P1176
P1177P1177
P1178P1178
P1179P1179
P1180P1180
P1181P1181
P1182P1182
P1183P1183
P1184P1184
P1185P1185
P1186P1186
P1187P1187
P1188P1188
P1189P1189
P1190P1190
P1191P1191
P1192P1192
P1193P1193
P1194P1194
P1195P1195
P1196P1196
P1197P1197
P1198P1198
P1199P1199
P1200P1200
P1201P1201
P1202P1202
P1203P1203
P1204P1204
P1205P1205
P1206P1206
P1207P1207
P1208P1208
P1209P1209
P1210P1210
P1211P1211
P1212P1212
P1213P1213
P1214P1214
P1215P1215
P1216P1216
P1217P1217
P1218P1218
P1219P1219
P1220P1220
P1221P1221
P1222P1222
P1223P1223
P1224P1224
P1225P1225
P1226P1226
P1227P1227
P1228P1228
P1229P1229
P1230P1230
P1231P1231
P1232P1232
P1233P1233
P1234P1234
P1235P1235
P1236P1236
P1237P1237
P1238P1238
P1239P1239
P1240P1240
P1241P1241
P1242P1242
P1243P1243
P1244P1244
P1245P1245
P1246P1246
P1247P1247
P1248P1248
P1249P1249
P1250P1250
P1251P1251
P1252P1252
P1253P1253
P1254P1254
P1255P1255
P1256P1256
P1257P1257
P1258P1258
P1259P1259
P1260P1260
P1261P1261
P1262P1262
P1263P1263
P1264P1264
P1265P1265
P1266P1266
P1267P1267
P1268P1268
P1269P1269
P1270P1270
P1271P1271
P1272P1272
P1273P1273
P1274P1274
P1275P1275
P1276P1276
P1277P1277
P1278P1278
P1279P1279
P1280P1280
P1281P1281
P1282P1282
P1283P1283
P1284P1284
P1285P1285
P1286P1286
P1287P1287
P1288P1288
P1289P1289
P1290P1290
P1291P1291
P1292P1292
P1293P1293
P1294P1294
P1295P1295
P1296P1296
P1297P1297
P1298P1298
P1299P1299
P1300P1300
P1301P1301
P1302P1302
P1303P1303
P1304P1304
P1305P1305
P1306P1306
P1307P1307
P1308P1308
P1309P1309
P1310P1310
P1311P1311
P1312P1312
P1313P1313
P1314P1314
P1315P1315
P1316P1316
P1317P1317
P1318P1318
P1319P1319
P1320P1320
P1321P1321
P1322P1322
P1323P1323
P1324P1324
P1325P1325
P1326P1326
P1327P1327
P1328P1328
P1329P1329
P1330P1330
P1331P1331
P1332P1332
P1333P1333
P1334P1334
P1335P1335
P1336P1336
P1337P1337
P1338P1338
P1339P1339
P1340P1340
P1341P1341
P1342P1342
P1343P1343
P1344P1344
P1345P1345
P1346P1346
P1347P1347
P1348P1348
P1349P1349
P1350P1350
P1351P1351
P1352P1352
P1353P1353
P1354P1354
P1355P1355
P1356P1356
P1357P1357
P1358P1358
P1359P1359
P1360P1360
P1361P1361
P1362P1362
P1363P1363
P1364P1364
P1365P1365
P1366P1366
P1367P1367
P1368P1368
P1369P1369
P1370P1370
P1371P1371
P1372P1372
P1373P1373
P1374P1374
P1375P1375
P1376P1376
P1377P1377
P1378P1378
P1379P1379
P1380P1380
P1381P1381
P1382P1382
P1383P1383
P1384P1384
P1385P1385
P1386P1386
P1387P1387
P1388P1388
P1389P1389
P1390P1390
P1391P1391
P1392P1392
P1393P1393
P1394P1394
P1395P1395
P1396P1396
P1397P1397
P1398P1398
P1399P1399
P1400P1400
P1401P1401
P1402P1402
P1403P1403
P1404P1404
P1405P1405
P1406P1406
P1407P1407
P1408P1408
P1409P1409
P1410P1410
P1411P1411
P1412P1412
P1413P1413
P1414P1414
P1415P1415
P1416P1416
P1417P1417
P1418P1418
P1419P1419
P1420P1420
P1421P1421
P1422P1422
P1423P1423
P1424P1424
P1425P1425
P1426P1426
P1427P1427
P1428P1428
P1429P1429
P1430P1430
P1431P1431
P1432P1432
P1433P1433
P1434P1434
P1435P1435
P1436P1436
P1437P1437
P1438P1438
P1439P1439
P1440P1440
P1441P1441
P1442P1442
P1443P1443
P1444P1444
P1445P1445
P1446P1446
P1447P1447
P1448P1448
P1449P1449
P1450P1450
P1451P1451
P1452P1452
P1453P1453
P1454P1454
P1455P1455
P1456P1456
P1457P1457
P1458P1458
P1459P1459
P1460P1460
P1461P1461
P1462P1462
P1463P1463
P1464P1464
P1465P1465
P1466P1466
P1467P1467
P1468P1468
P1469P1469
P1470P1470
P1471P1471
P1472P1472
P1473P1473
P1474P1474
P1475P1475
P1476P1476
P1477P1477
P1478P1478
P1479P1479
P1480P1480
P1481P1481
P1482P1482
P1483P1483
P1484P1484
P1485P1485
P1486P1486
P1487P1487
P1488P1488
P1489P1489
P1490P1490
P1491P1491
P1492P1492
P1493P1493
P1494P1494
P1495P1495
P1496P1496
P1497P1497
P1498P1498
P1499P1499
P1500P1500
P1501P1501
P1502P1502
P1503P1503
P1504P1504
P1505P1505
P1506P1506
P1507P1507
P1508P1508
P1509P1509
P1510P1510
P1511P1511
P1512P1512
P1513P1513
P1514P1514
P1515P1515
P1516P1516
P1517P1517
P1518P1518
P1519P1519
P1520P1520
P1521P1521
P1522P1522
P1523P1523
P1524P1524
P1525P1525
P1526P1526
P1527P1527
P1528P1528
P1529P1529
P1530P1530
P1531P1531
P1532P1532
P1533P1533
P1534P1534
P1535P1535
P1536P1536
P1537P1537
P1538P1538
P1539P1539
P1540P1540
P1541P1541
P1542P1542
P1543P1543
P1544P1544
P1545P1545
P1546P1546
P1547P1547
P1548P1548
P1549P1549
P1550P1550
P1551P1551
P1552P1552
P1553P1553
P1554P1554
P1555P1555
P1556P1556
P1557P1557
P1558P1558
P1559P1559
P1560P1560
P1561P1561
P1562P1562
P1563P1563
P1564P1564
P1565P1565
P1566P1566
P1567P1567
P1568P1568
P1569P1569
P1570P1570
P1571P1571
P1572P1572
P1573P1573
P1574P1574
P1575P1575
P1576P1576
P1577P1577
P1578P1578
P1XXXP1XXX1995- Chrysler / Jeep1995- Chrysler / Jeep
P1291P1291PRESA D'AIRE CALENTATAire sobreescalfat a l’entrada
P1292P1292CN GAS ALTA PRESSIÓLa pressió del gas (gasolina) a "CN" és alta
P1293P1293CN GAS BAIXA PRESSIÓLa pressió del gas (gasolina) a "CN" és baixa
P1294P1294RENDIMENT DE VELOCITAT OCULTAEl ralentí és inestable
P1295P1295SENSOR TPS SENSE ALIMENTACIÓ DE 5VEl sensor de posició de l’accelerador no té potència de 5 V.
P1296P1296SENSOR MAPA SENSE ALIMENTACIÓ 5VAl sensor de pressió d'aire de la quantitat d'admissió. no hi ha font d'alimentació de 5V
P1297P1297CANVI PNEUMÀTIC DE MAPAPressió del sensor baixa
P1298P1298AMPLI OBERT PLEGANT D'ACCESSORIL’accelerador obert és molt pobre
P1298P1298NO ES DETECTA VARIACIÓ EN EL SENYAL DEL MAPANo s'ha detectat cap canvi en el senyal del sensor de pressió d'aire
P1299P1299FLUX D'AIRE MASSA ALTEl cabal d’aire és massa gran
P1390P1390TEMPORITZACIÓ CAM / CRANKError de sincronització de l’eix del cigonyal
P1391P1391PÈRDUA DEL SENSOR CAM / CRANKPèrdua de senyal del sensor de rotació de cigonyal
P1391P1391SENSE PIC PRI # 1 AMB MÀXIM TEMPS D'ESTADAL'absència del senyal número 1 del "punt de referència" és més gran que el terra. temps
P1392P1392SENSE PIC PRI # 2 AMB MÀXIM TEMPS D'ESTADAL'absència del senyal "punt de referència" núm. 2 és més gran que el terra. temps
P1393P1393SENSE PIC PRI # 3 AMB MÀXIM TEMPS D'ESTADAL'absència del senyal "punt de referència" núm. 3 és més gran que el terra. temps
P1394P1394SENSE PIC PRI # 4 AMB MÀXIM TEMPS D'ESTADAL'absència del senyal "punt de referència" núm. 4 és més gran que el terra. temps
P1395P1395SENSE PIC PRI # 5 AMB MÀXIM TEMPS D'ESTADAL'absència del senyal número 5 del "punt de referència" és més gran que el terra. temps
P1398P1398SENSOR DE MANIVELASensor de posició de cigonyal
P1399P1399ESPERA A STRT LMP CKTHo sentim, encara no hi ha traducció
P1486P1486MÀNEGA EVAP PINÇADABraç d'evaporació pessigat
P1487P1487HI SPD FAN # 2 CKTCircuit de ventilador d'alta velocitat # 2
P1488P1488SORTIDA BAIXA AUX 5 VOLTSNo es subministren sensors de 5V
P1489P1489CIRCUIT DE RELAIS HI SPD FANCircuit de relés de ventilador d'alta velocitat
P1490P1490LO SPD FAN CIRCUIT DE RELÈCircuit de relés de ventilador de baixa velocitat
P1491P1491CIRCUIT DE RELAIS DE VENTILADORS DE RADIADORSCircuit de relés del ventilador del radiador
P1492P1492SENSOR TEMP AMBIENT ALTEl senyal del sensor de temperatura exterior sempre és elevat
P1493P1493SENSOR TEMP AMBIENT BAIXEl senyal del sensor de temperatura exterior sempre és baix
P1494P1494INTERRUPTOR DE PRESSIÓ DE BOMBA PER DETECCIÓ DE FUITESFugides detectades al circuit del commutador de pressió de la bomba
P1495P1495FUGA DETECTEU EL CIRCUIT DE SOLENOIDE DE LA BOMBAFuga detectada al circuit de solenoide de la bomba
P1496P1496SORTIDA BAIXA DE 5 VOLTSNo hi ha sortida de 5V
P1596P1596POWER STEEPING SW. MAL ESTAT D'ENTRADAEl potent interruptor de pas és incorrecte. aviat posició
P1598P1598SENSOR DE PREMSA A / C ENTRADA VOLT MASSA BAIXAEl senyal del sensor de pressió A / C sempre és baix
P1599P1599SENSOR DE PREMSA A / C ENTRADA VOLT MASSA ALTAEl senyal del sensor de pressió A / C sempre és alt
P1698P1698SENSE COD MESGS RECVD TRANS CNTRL MODNo s'ha rebut cap codi de missatge al "mode de control de transmissió"
P1699P1699SENSE MESGS CVD RECW PWRTRAIN CNTRL MODNo s'ha rebut cap codi de missatge al "mode de control del tren motriu"
P1761P1761SISTEMA DE CONTROL GOVSistema de control de control
P1762P1762COMPENSACIÓ DEL SENSOR DE PREMSA GOVSenyal del sensor de pressió GOV esbiaixat
P1763P1763SENSOR DE PREMSA GOV ALTEl senyal del sensor de pressió GOV sempre és alt
P1764P1764SENSOR DE PREMSA GOV BAIXEl senyal del sensor de pressió GOV sempre és baix
P1765P1765CIRCUIT DE RELÉS DE TENSIÓ TRANSCanvi de tensió al circuit del relé
P1899P1899INTERRUPTOR PARC / NEUTRAL ESTAT D'ENTRADA MALEl commutador estacionament / neutral es troba en una posició incorrecta
P1XXXP1XXX1995- Ford1995- Ford
P10P1000COMPROBACIÓ DE SYS INCOMP REQ'D MÉS CONDUCTORAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1100P1100SENSOR MAF INTERMITENTSenyal del sensor de cabal d’aire intermitent
P1101P1101SENSOR MAF FORA DE GAMMAEl senyal del sensor de flux d’aire surt de l’addició. abast
P1112P1112SENSOR IAT INTERMITENTSenyal del sensor de temperatura de l’aire d’admissió intermitent
P1116P1116SENSOR ECT FORA DE GAMMASenyal del sensor de temperatura de refrigeració Jueu. surt d'afegir. abast
P1117P1117SENSOR ECT INTERMITENTSenyal del sensor de temperatura de refrigeració Jueu. Intermitent
P1120P1120CIRCUIT TP Fora de gamma baixaEl senyal del sensor de posició de l’accelerador sempre és baix
P1121P1121SENSOR TP INCONSISTENT AMB MAFEl senyal del sensor de posició de l’accelerador és incompatible amb el sensor de flux d’aire de massa
P1124P1124SENSOR TP FORA DE GAMMAEl senyal del sensor de posició de l’accelerador no està disponible. abast
P1125P1125SENSOR TP INTERMITENTSenyal del sensor de posició de l’accelerador intermitent
P1130P1130HO2 SENSE INTERRUPTOR B1 SI LÍMIT DE COMBUSTIBLE ADAPTATHo sentim, encara no hi ha traducció
P1131P1131HO2 SENSE INTERRUPTOR B1 SIGNIFICA LA PRESTACIÓHo sentim, encara no hi ha traducció
P1132P1132HO2 SENSE INTERRUPTORS B1 SÍNDICATSHo sentim, encara no hi ha traducció
P1150P1150HO2 SENSE INTERRUPTOR B2 SI LÍMIT DE COMBUSTIBLE ADAPTATHo sentim, encara no hi ha traducció
P1151P1151HO2 SENSE INTERRUPTOR B2 SIGNIFICA LA PRESTACIÓHo sentim, encara no hi ha traducció
P1152P1152HO2 SENSE INTERRUPTORS B2 SÍNDICATSHo sentim, encara no hi ha traducció
P1220P1220MALFUNCIÓ DE CONTROL DE L’ACCEL·LIOR DE LA SÈRIEEl control de l’accelerador en sèrie és defectuós
P1224P1224TPS B PROVA AUTELNOMA FORA DE GAMMALa prova interna del sensor de posició de l’accelerador no està disponible.
P1233P1233MUDUL DE CONDUCTOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE OFFLINE-MILEl controlador del mòdul de la bomba de combustible està apagat i el LED està encès. llum
P1234P1234M MODDUL DE CONDUCTOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE SENSE LÍNIAEl controlador del mòdul de la bomba de combustible està desactivat
P1235P1235CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE FORA DE RANGE-MILEl controlador del mòdul de la bomba de combustible surt add. abast
P1236P1236CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE FORA DE GAMMAEl controlador del mòdul de la bomba de combustible surt add. abast
P1237P1237CIRCUIT SECUNDARI BOMBA DE COMBUSTIBLE MITJA-MILEl circuit secundari de la bomba de combustible està defectuós i l'indicador està encès. llum
P1238P1238MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT SECUNDARI DE BOMBA DE COMBUSTIBLEEl circuit secundari de la bomba de combustible està defectuós
P1260P1260MOTOR DETECTAT PER ROBO DESACTIVATEl motor està apagat pel sistema antirobatori (es detecta un lladre)
P1270P1270S'arriba al limitador de velocitat RPM o VEHVelocitat o velocitat del motor no arribeu al limitador
P1299P1299CONDICIÓ DE SOBRETEMPAMENT DEL MOTORSobrecalentament del motor
P1351P1351MALFUNCIÓ D'INTRADA DIAGNOSTSTICA IGNEntrada de diagnòstic d’encesa defectuosa
P1352P1352IGN COIL UNA MALFUNCIÓ PRIMÀRIACircuit primari de la bobina d'encesa "A" defectuós
P1353P1353IGN COIL B MALFUNCIÓ PRIMÀRIACircuit primari de la bobina d'encesa "B" defectuós
P1354P1354IGN COIL C MALFUNCIÓ PRIMÀRIACircuit primari de la bobina d'encesa "C" defectuós
P1355P1355IGN COIL D MALFUNCIÓ PRIMÀRIACircuit primari de la bobina d'encesa "D" defectuós
P1356P1356PIP MENTRE L'IDM PULSE DIU ENG NOT TURNINEls impulsos de la roda dentada indiquen que el motor no funciona.
P1357P1357AMPLADA D'IMPULS IDM NO DEFINIDAL'amplada del pols "IDM" no està definida
P1358P1358SENYAL IDM Fora de gammaAmple de pols "IDM" fora de rang
P1359P1359SPARK OUTPUT CKT MALFUNCIÓCircuit de sortida d’encesa defectuós
P1364P1364MALFUNCIÓ PRIMÀRIA IGN COILBobina d’encesa primària defectuosa
P1390P1390AJUSTAR EL PIN D'OCÀNCIA A L'ÚS / CIRCUIT OBERTPin de potenciómetre d'octan o circuit obert
P1400P1400SENSOR DPFE BAIXA TENSIÓEl senyal del sensor "DPFE" sempre és baix
P1401P1401SENSOR DPFE ALTA TENSIÓEl senyal del sensor "DPFE" sempre és alt
P1403P1403MÀNEGUES SENSOR DPFE INVERTIDESSenyal del sensor "DPFE" a la mànega invertida
P1405P1405SENSOR DPFE MÀNIGA AMB CAP D'AIGUA DESACTIVATEl senyal del sensor "DPFE" a la mànega de retorn no funciona
P1406P1406SENSOR DPFE DOWNSTREAM MÀNEGA DESACTIVADAEl senyal del sensor "DPFE" a la mànega recta no funciona
P1407P1407EGR SENSE FLUX DETECTATNo s’ha detectat cap flux de gasos d’escapament al sistema de recirculació
P1408P1408FLUIX EGR SORTIT DE LA GAMMA DE PROVAFlux de recirculació de gasos d’escapament fora del rang de prova
P1409P1409MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE CONTROL EGRCircuit de control EGR defectuós
P1413P1413CIRCUIT INJ D'AER SECUNDARI BAIXA TENSIÓCircuit d'injecció d'aire secundari baix
P1414P1414CIRCUIT INJ D'AIR SECUNDARI Hola TENSIÓCircuit d'injecció d'aire secundari alt
P1443P1443MAL FUNCIONAMENT DE LA PURGA EVAPLa purga del sistema de recuperació de vapor de gasolina és defectuosa
P1444P1444CIRCUIT DEL SENSOR DE CAUDAL DE PURGA BAIXA ENTRADACircuit del sensor de cabal de purga del contenidor baix
P1445P1445CIRCUIT DEL SENSOR DE CAUDAL DE PURGA ALTA ENTRADACircuit del sensor de cabal de purga de canister alt
P1460P1460FALLA DE TALLA A / C AMPLI OBERTL’aire condicionat no s’apaga quan l’accelerador està completament obert
P1461P1461PRESSIÓ A / C CKT ALTA ENTRADALa cadena de pressió de l’aire condicionat sempre és alta
P1462P1462PRESSIÓ A / C CKT BAIXA ENTRADAEl circuit de pressió d’aire condicionat sempre és baix
P1463P1463CANVI INSUFICIENT DE LA PRESSIÓ A / CLa pressió de l’aire condicionat no canvia prou
P1464P1464DEMANDA A / C Fora de gammaLa sol·licitud d’encesa de l’aire condicionat està fora de l’abast
P1469P1469PERÍODE DE CICLISME A / C BAIXEl període de repetició de l’aire condicionat és reduït
P1473P1473FAN MONITOR HIGH / W FANS DESACTIVATSEl control del ventilador és alt i el ventilador està apagat
P1474P1474CONTROL DEL VENTILADOR FALLA DE BAIXA VELOCITATControl de ventilador d'alta velocitat defectuós
P1479P1479CONTROL DEL VENTILADOR FALLA D'ALTA VELOCITATControl de ventilador de baixa velocitat defectuós
P1480P1480MONITOR DEL VENTILADOR BAIX / N BAIX VENTILADOR ENCEl control del ventilador és baix i el ventilador està apagat
P1481P1481MONITOR DEL VENTILADOR BAIX / W ALT VENTILADOR ACTIVATEl control del ventilador és baix i el ventilador està apagat
P1500P1500VSS INTERMITENTSenyal del sensor de velocitat del vehicle defectuós
P1505P1505IAC A CLIP ADAPTATIUAdaptació errònia del controlador de ralentí
P1518P1518HOME D'ENTRADA. RUNNER STUCK OBERTHo sentim, encara no hi ha traducció
P1519P1519HOME D'ENTRADA. RUNNER STUCK TANCATHo sentim, encara no hi ha traducció
P1520P1520HOME D'ENTRADA. MALFUNCIÓ DEL CORREDORHo sentim, encara no hi ha traducció
P1550P1550PSP Fora de gammaLa pressió de la direcció assistida està fora del rang
P1605P1605LA PROVA ROM / KAM MANTÉ AL VIU FALL DEL MEMLa prova completa ROM / KAM mostra un error
P1610P1610ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1611P1611ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1612P1612ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1613P1613ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1614P1614ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1615P1615ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1616P1616ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1617P1617ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1618P1618ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1619P1619ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1620P1620ERROR DE REPROG. FLASH EPROMEEPROM reprogramable defectuosa
P1650P1650SENSOR PSP FORA DE GAMMAEl sensor de direcció assistida està fora d’abast
P1651P1651MALFUNCIÓ D'ENTRADA DEL SENSOR PSPSensor de direcció assistida defectuós
P1701P1701ERROR DE COMPROMÍS INVERTITError de compromís invers
P1703P1703INTERRUPTOR DE FREN Fora de gammaInterruptor de fre fora de gamma
P1705P1705SENSOR DE GAMMA TRANS FORA DE GAMMAEl mode de transmissió selecciona el sensor fora del rang
P1709P1709COMMUTADOR PNP FORA DE GAMMAInterruptor estacionament / neutral fora de l'abast
P1711P1711SENSOR TFT Fora de gammaSensor "TFT" fora de rang
P1729P1729ERROR DE COMMUTADOR 4X4LInterruptor 4X4 defectuós
P1730P1730ERROR BAIX 4X4Error de nivell baix 4X4
P1731P17311-2 ERROR MAJÚSError en canviar de 1a a 2a marxa
P1732P17322-3 ERROR MAJÚSError en canviar de 2a a 3a marxa
P1733P17333-4 ERROR MAJÚSError en canviar de 3a a 4a marxa
P1741P1741ERROR DE CONTROL TCCError de control d'embragatge
P1742P1742TCC PWM SOL FALLA ACTIVATEl solenoide de l'embragatge no s'encén
P1743P1743TCC PWM SOL FALLA ACTIVATEl solenoide de l'embragatge no s'encén
P1744P1744RENDIMENT DEL SISTEMA TCCFuncionament lent d’embragatge
P1746P1746CIRCUIT OBERT EPEN SOLENOIDCircuit de solenoide "EPC" obert
P1747P1747CIRCUIT CURT DE SOLENOIDE EPCCircuit del solenoide "EPC" en curtcircuit
P1749P1749EPC SOLENOID HA FALLAT BAIXEl solenoide "EPC" no es mou
P1751P1751SHIFT SOLENOID UNA ACTUACIÓSolenoide de canvi "A" Lent
P1754P1754MALFUNCIÓ DE COCT CLUTCH CKTEl circuit de fixació de l’embragatge molet no funciona
P1756P1756SHIFT SOLENOID B RENDIMENTSolenoide de canvi "B" Lent
P1761P1761SHIFT SOLENOID C RENDIMENTSolenoide de canvi "C" Lent
P1766P1766SHIFT SOLENOID D ACTUACIÓSolenoide de canvi "D" Lent
P1780P1780TCS FORA DE GAMMATCS fora de l'abast
P1781P1781COMMUTADOR 4X4L Fora de gamma4X4L: canvia fora de rang
P1783P1783SOBRETEMPERATURA DE LA TRANSMISSIÓTransmissió sobreescalfada
P1784P1784TRANS 1ST I REV. FALLA MECÀNICALa primera marxa o la marxa enrere és mecànicament defectuosa
P1785P1785TRANS 1ª I 2ª FALLA MECÀNICALa primera o la segona marxa són mecànicament defectuoses
P1788P1788CIRCUIT OBERT VFS # 2La cadena VFS # 2 està trencada
P1789P1789VFS # 2 CURCUIT CURTCircuit VFS # 2 tancat
U139U1039FALLA VSSSensor de velocitat del vehicle defectuós
U151U1051INTERRUPTOR DE FRENES SIG. FALLAInterruptor de la llum de fre defectuós
U1135U1135IGN SWITCH SIG. FALLAL’interruptor d’encesa (bloqueig) està defectuós
U1451U1451M MODDUL DE PATS NO RESP / ENG DESACTIVATAlguns dels mòduls no responen o el motor està apagat
P1XXXP1XXX1995- GM (General Motors)1995- GM (General Motors)
P12P1002VAC AMPLIADOR DE FRENES ESCURÇATBooster de fre de buit endollat
P13P1003VAC AMPLIADOR DE FRENES OBERTEl reforç de fre al buit està obert
P15P1005VAC AMPLIADOR DE FRENOS A BAIXEl reforç de fre de buit té un baix nivell de buit
P17P1007PROBLEMA ENLLAÇ DE DADES PCMProblema amb la transferència de dades des de la unitat de control
P137P1037PÈRDUA DE DADES ABS / TCSL’ABS o la unitat de control de transmissió està perdent dades
P1106P1106MAPA INTERM. ALTA ENSensor de pressió d'aire d'admissió intermitent alt
P1107P1107MAPA INTERM. BAIX ENSensor de pressió d'aire d'admissió intermitent baix
P1111P1111INTERMITZACIÓ D'AIR TEMP INTERM. ALTA ENTRADASensor de temperatura de l’aire d’admissió intermitent alt
P1112P1112INTERMETRE SENSOR IAT. BAIXA ENTRADASensor de temperatura d'aire d'admissió intermitent baix
P1114P1114ECT INTERM. BAIXA ENTRADASensor de temperatura de refrigeració fluid alt nivell intermitent
P1115P1115ECT INTERM. ALTA ENTRADASensor de temperatura de refrigeració fluid intermitent baix
P1121P1121TPS INTERM. ALTA ENTRADASensor de posició de l’accelerador intermitent alt
P1122P1122TPS INTERM. BAIXA ENTRADASensor de posició de l’accelerador intermitent baix
P1133P1133COMMUTADOR DEL MOTOR O2 B1 SIEl sensor d'oxigen "B1" canvia lentament
P1134P1134MOTOR O2 B1 SI RATIOEl sensor d'oxigen "B1" té un valor de commutació baix
P1135P1135MOTOR O2 B1 SI VOLTS MITJANSEl sensor d'oxigen "B1" té un desplaçament del senyal mitjà
P1153P1153COMMUTADOR DEL MOTOR O2 B2 SIEl sensor d'oxigen "B2" canvia lentament
P1154P1154MOTOR O2 B2 SI RATIOEl sensor d'oxigen "B2" té un valor de commutació baix
P1155P1155MOTOR O2 B2 SI VOLTS MITJANSEl sensor d'oxigen "B2" té un desplaçament del senyal mitjà
P1257P1257SUPER CARREGADOR SOBRE BOOSTEl sobrealimentador ha generat una pressió d’aire excessiva
P1274P1274CABLEAT DE L'INJECTOR INCORRECTEEls cables d’injecció no estan connectats correctament
P1350P1350MONITOR DE LÍNIA BYPASSLínia de control d’emergència
P1361P1361EST NO HI HABITALITZACIÓ DE TOGGLE AFT"EST" no gira després d'activar-se
P1374P1374CRANK LOW RES CORRELATNivell de senyal relativament baix del sensor de cigonyal
P1381P1381ABS SYS ROUGH ROAD DETECT COMM FALLEl sensor de carretera accidentat del sistema ABS està defectuós
P1406P1406ERROR DE POSICIÓ DE PINTURA EGR LINEALLa linealitat del sistema de recirculació de gasos d’escapament es trenca
P1441P1441SYS EVAPORATIU FLUX DE PURGE OBERTSistema de recuperació de vapor de gasolina obert al flux de purga
P1442P1442PURGE DE MALFUNCIÓ DE COMMUTADOR DE SOLENOIDE VACL'interruptor del solenoide de purga no funciona
P1508P1508CONTROL DE RALENTI SYS BAIXEl sistema de ralentí no s’obre
P1509P1509CONTROL DE RALENTI SYS ALTEl sistema de ralentí no tanca
P1520P1520PN FALL DEL CIRCUIT DEL COMMUTADOREl circuit de l'interruptor "PN" és defectuós
P1554P1554CRUISE STEPPER MTR LINK FALLAComunicació perduda amb motor pas a pas de control de velocitat
P1571P1571TRACTION CNTRL PWM LINK FALLALa comunicació amb el control de tracció es trenca
P1573P1573TRACTION CNTRL ABS PERDUT DADES DE SERIES'ha perdut la comunicació amb el sistema de frenada antiblocatge
P1619P1619FALL DEL CIRCUIT DE REINICIACIÓ DEL CANVI D'OLICircuit de sol·licitud de canvi d’oli defectuós
P1626P1626EL COMBUSTIBLE PASSKEY HABILITAT PERDUTS'ha perdut la clau d'activació del combustible
P1629P1629FREQÜÈNCIA DE PASSKEY INVÀLIDALa freqüència de la clau és incorrecta
P1635P1635FALLA DEL CIRCUIT DE TENSIÓ VSBAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1639P1639FALTA DEL CIRCUIT DE TENSIÓ VSBBHo sentim, encara no hi ha traducció
P1641P1641ODMA OUTPUT 1 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1642P1642ODMA OUTPUT 2 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1643P1643ODMA OUTPUT 3 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1644P1644ODMA OUTPUT 4 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1645P1645ODMA OUTPUT 5 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1646P1646ODMA OUTPUT 6 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1647P1647ODMA OUTPUT 7 CIRCUIT FALLHo sentim, encara no hi ha traducció
P1651P1651SORTIDA ODMB 1 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1652P1652SORTIDA ODMB 2 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1653P1653SORTIDA ODMB 3 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1654P1654SORTIDA ODMB 4 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1655P1655SORTIDA ODMB 5 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1656P1656SORTIDA ODMB 6 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1657P1657SORTIDA ODMB 7 CIRCUIT FALLAHo sentim, encara no hi ha traducció
P1661P1661SORTIDA ODMC 1 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1662P1662SORTIDA ODMC 2 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1663P1663SORTIDA ODMC 3 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1664P1664SORTIDA ODMC 4 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1665P1665SORTIDA ODMC 5 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1666P1666SORTIDA ODMC 6 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1667P1667SORTIDA ODMC 7 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1671P1671SORTIDA ODMD 1 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1672P1672SORTIDA ODMD 2 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1673P1673SORTIDA ODMD 3 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1674P1674SORTIDA ODMD 4 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1675P1675SORTIDA ODMD 5 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1676P1676SORTIDA ODMD 6 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1677P1677SORTIDA ODMD 7 FALL DEL CIRCUITHo sentim, encara no hi ha traducció
P1801P1801SELECCIONA UN INTERRUPTOR DE REALITZACIÓ DEL COMMUTADOR (HMD)Interruptor de mode de funcionament defectuós
P1810P1810MALFUNCIÓ PSS MANIFOLDLa canonada “PSS” defectuosa
P1811P1811MÀXIMA ADAPTACIÓ I CAMP LLARG (HMD)Ho sentim, encara no hi ha traducció
P1812P1812TRANS (HMD) CALENTTransmissió sobreescalfada
P1814P1814CONVERTIDOR DE TORQUE SOBRE TENSATEmbragatge sobrecarregat (càrrega de xoc)
P1860P1860CIRCUIT DE SOLENOIDE TCC PWM (HMD)Ho sentim, encara no hi ha traducció
P1864P1864CIRCUIT DE SOLENOIDE TCC (HMD)Ho sentim, encara no hi ha traducció
P1870P1870SUPORT DE COMPONENTS DE TRANSMISSIÓ (HMD)Ho sentim, encara no hi ha traducció
P1871P1871RELACIÓ DE L’ENGRANAMENT SENSE DEFINIRTransferència no definida
P1886P18863 A 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDEEl circuit de solenoide de canvi de la 3a a la 2a marxa està defectuós
P1889P1889INTERRUPTOR DE PREMSA DEL TROXI EMPLEGAMENT (HMD)Ho sentim, encara no hi ha traducció
B0100B0100MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE BOSSA D'AIRE CONDUCTORACircuit de coixins de seguretat del conductor defectuós
B0101B0101GAMMA DE CIRCUIT BOSSES D'AIRE CONDUCTOR / PERFEl senyal del circuit de l'airbag s'apaga per afegir-se. abast
B0102B0102CIRCUIT DE BOSSA D'AIRE CONDUCTOR BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit de coixins de seguretat sempre és baix
B0103B0103CIRCUIT DE BOSSA D'AIRE CONDUCTORA D'ALTA ENTRADASenyal del circuit de coixí de seguretat sempre elevat
B0105B0105MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE BOSSA D'AIR PER A PASSATGERSCircuit de coixins de seguretat del passatger defectuós
B0106B0106BAGSA DE CIRCUIT PER A PASSATGERS / PERFEl senyal del circuit de l'airbag s'apaga per afegir-se. abast
B0107B0107CIRCUIT DE BOSSA D'AIR PER A PASSATGERS BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit de coixins de seguretat sempre és baix
B0108B0108CIRCUIT DE BOSSA D'AIRE PER A PASSATGERS D'ALTA ENTRADASenyal del circuit de coixí de seguretat sempre elevat
B0110B0110MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE BOSSA D'AIRE DRVR-SIDECadena inflable de coixí lateral sense. conductor defectuós
B0111B0111DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT GAMMA / PERFEl senyal del circuit de l'airbag s'apaga per afegir-se. abast
B0112B0112DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit de coixins de seguretat sempre és baix
B0113B0113DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT ALTA ENTRADASenyal del circuit de coixí de seguretat sempre elevat
B0115B0115MAL FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT DE LA BOSSA D'AIR LATERAL PSNGRCadena inflable de coixí lateral sense. el passatger és defectuós
B0116B0116GAMMA DE CIRCUITS / PERF DE BOSSES D'AIRE PSNGR-SIDEEl senyal del circuit de l'airbag s'apaga per afegir-se. abast
B0117B0117PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit de coixins de seguretat sempre és baix
B0118B0118PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT ALTA ENTRADASenyal del circuit de coixí de seguretat sempre elevat
B0120B0120SEATBELT # 1 SW MON. MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl pestell del cinturó de seguretat núm. 1 és defectuós
B0121B0121SEATBELT # 1 SW MON. GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl pestell del cinturó de seguretat núm. 1 és lent
B0122B0122SEATBELT # 1 SW MON. ENTRADA BAIXA DEL CIRCUITEl pestell del cinturó núm. 1 té una entrada baixa
B0123B0123SEATBELT # 1 SW MON. CIRCUIT ALTA ENTRADAEl pestell del cinturó núm. 1 té una entrada alta
B0125B0125SEATBELT # 2 SW MON. MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl pestell del cinturó de seguretat núm. 2 és defectuós
B0126B0126SEATBELT # 2 SW MON. GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl pestell del cinturó de seguretat núm. 2 és lent
B0127B0127SEATBELT # 2 SW MON. ENTRADA BAIXA DEL CIRCUITEl pestell del cinturó núm. 2 té una entrada baixa
B0128B0128SEATBELT # 2 SW MON. CIRCUIT ALTA ENTRADAEl pestell del cinturó núm. 2 té una entrada alta
B0130B0130SEATBELT # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE RETRACCIÓEl mecanisme de tensió del cinturó de seguretat núm. 1 és defectuós
B0131B0131SEATBELT # 1 RETRACCIÓ DEL CIRCUIT GAMMA / PERFEl tensor del cinturó de seguretat # 1 és lent
B0132B0132SEATBELT # 1 CIRCUIT DE RETRACCIÓ BAIXA ENTRADAEl tensor del cinturó de seguretat # 1 té una entrada baixa
B0133B0133SEATBELT # 1 CIRCUIT DE RETRACCIÓ D'ALTA ENTRADAEl tensor del cinturó de seguretat # 1 té una entrada alta
B0135B0135SEATBELT # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE RETRACCIÓEl mecanisme de tensió del cinturó de seguretat núm. 2 és defectuós
B0136B0136SEATBELT # 2 RETRACCIÓ DEL CIRCUIT GAMMA / PERFEl tensor del cinturó de seguretat # 2 és lent
B0137B0137SEATBELT # 2 CIRCUIT DE RETRACCIÓ BAIXA ENTRADAEl tensor del cinturó de seguretat # 2 té una entrada baixa
B0138B0138SEATBELT # 2 CIRCUIT DE RETRACCIÓ D'ALTA ENTRADAEl tensor del cinturó de seguretat # 2 té una entrada alta
B0300B0300MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 1El circuit de ventilador núm. 1 no funciona
B0301B0301GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit del ventilador # 1 que funciona lentament
B0302B0302CIRCUIT DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 1 BAIXA ENTRADAEl circuit del ventilador de refrigeració # 1 té un senyal baix
B0303B0303VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 1 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del ventilador de refrigeració # 1 té un senyal elevat
B0305B0305MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 2El circuit de ventilador núm. 2 no funciona
B0306B0306GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit del ventilador # 2 que funciona lentament
B0307B0307CIRCUIT DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 2 BAIXA ENTRADAEl circuit del ventilador de refrigeració # 2 té un senyal baix
B0308B0308VENTILADOR DE REFRIGERACIÓ # 2 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del ventilador de refrigeració # 2 té un senyal elevat
B0310B0310MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT EMBRAGAT A / CEl circuit d'activació de l'aire condicionat és defectuós
B0311B0311GAMMA DE CIRCUITS EMBRAÇAMENT A / C / PERFEl circuit d’activació de l’aire condicionat és lent
B0312B0312CIRCUIT EMBRATGE A / C BAIXA ENTRADAEl circuit d’activació de l’aire condicionat té un senyal baix
B0313B0313CIRCUIT EMBRAGATGE A / C D'ALTA ENTRADAEl circuit d’activació de l’aire condicionat té un senyal elevat
B0315B0315MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT A PRESSIÓ A / C # 1El circuit núm. 1 del compressor de l’aire condicionat és defectuós
B0316B0316PRESSIÓ A / C # 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit # 1 del compressor de l’aire condicionat funciona lentament
B0317B0317CIRCUIT DE PRESSIÓ A / C # 1 BAIXA ENTRADAEl circuit de compressor A / C # 1 té un senyal baix
B0318B0318CIRCUIT A PRESSIÓ A / C # 1 ALTA ENTRADAEl circuit de compressor A / C # 1 té un senyal elevat
B0320B0320MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT A PRESSIÓ A / C # 2El circuit núm. 2 del compressor de l’aire condicionat és defectuós
B0321B0321PRESSIÓ A / C # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit # 2 del compressor de l’aire condicionat funciona lentament
B0322B0322CIRCUIT DE PRESSIÓ A / C # 2 BAIXA ENTRADAEl circuit de compressor A / C # 2 té un senyal baix
B0323B0323CIRCUIT A PRESSIÓ A / C # 2 ALTA ENTRADAEl circuit de compressor A / C # 2 té un senyal elevat
B0325B0325A / C PRESS REF (SIG) CIRCUIT MALFUNCTIONHo sentim, encara no hi ha traducció
B0326B0326A / C PRESS REF (SIG) CIRCUIT GAMMA / PERFHo sentim, encara no hi ha traducció
B0327B0327A / C PRESS REF (SIG) CIRCUIT BAIXA ENTRADAHo sentim, encara no hi ha traducció
B0328B0328A / C PRESS REF (SIG) CIRCUIT ALTA ENTRADAHo sentim, encara no hi ha traducció
B0330B0330MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE TEMP D'AIRE EXTERIORCircuit del sensor de temperatura de l'aire exterior defectuós
B0331B0331GAMMA DE CIRCUITS EXTERIORS / PERFEl circuit del sensor de temperatura és lent
B0332B0332CIRCUIT EXTERIOR DE TEMP D'AIRE INFERIOR BAIXEl circuit del sensor de temperatura té un senyal baix
B0333B0333CIRCUIT EXTERIOR DE TEMP D'AIRE D'ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de temperatura té un senyal elevat
B0335B0335EN AER TEMP SENS # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITMal funcionament del circuit núm. 1 del sensor de temperatura de l'aire intern.
B0336B0336EN ELS SENSORS DE TEMPORITZACIÓ D'AIRE GAMMA DE CIRCUITS 1 / PERFEl circuit del sensor de temperatura # 1 funciona lentament
B0337B0337EN CIRCUIT SENSIBLE N ° 1 EN AER TEMP BAIXA ENTRADAEl circuit del sensor de temperatura # 1 té un senyal baix
B0338B0338AIR TEMP SENS # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de temperatura # 1 té un senyal elevat
B0340B0340EN AER TEMP SENS # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITMal funcionament del circuit núm. 2 del sensor de temperatura de l'aire intern.
B0341B0341EN ELS SENSORS DE TEMPORITZACIÓ D'AIRE GAMMA DE CIRCUITS 2 / PERFEl circuit del sensor de temperatura # 2 funciona lentament
B0342B0342EN CIRCUIT SENSIBLE N ° 2 EN AER TEMP BAIXA ENTRADAEl circuit del sensor de temperatura # 2 té un senyal baix
B0343B0343AIR TEMP SENS # 2 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de temperatura # 2 té un senyal elevat
B0345B0345SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 1 CIRCUIT MALFUNCIÓCircuit del sensor de llum (plaques solars) núm. 1 defectuós.
B0346B0346SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 1 CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit del sensor de llum # 1 funciona lentament
B0347B0347SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 1 CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl circuit del sensor de llum # 1 té un senyal baix
B0348B0348SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 1 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de llum # 1 té un senyal elevat
B0350B0350SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 2 CIRCUIT MALFUNCIÓCircuit del sensor de llum (plaques solars) núm. 2 defectuós.
B0351B0351SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 2 CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit del sensor de llum # 2 funciona lentament
B0352B0352SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 2 CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl circuit del sensor de llum # 2 té un senyal baix
B0353B0353SENSOR DE CÀRREGA SOLAR 2 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de llum # 2 té un senyal elevat
B0355B0355BLOWER MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATEl circuit de control de velocitat del ventilador # 1 és defectuós
B0356B0356BLOWER MTR # 1 RÀPID DE CIRCUIT DE VELOCITAT / PERFEl circuit de control del ventilador # 1 funciona lentament
B0357B0357BLOWER MTR # 1 CIRCUIT DE VELOCITAT BAIXA ENTRADAEl circuit de control del ventilador # 1 té un senyal baix
B0358B0358BLOWER MTR # 1 CIRCUIT DE VELOCITAT D'ALTA ENTRADAEl circuit de control del ventilador # 1 té un senyal elevat
B0360B0360BLOWER MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE POTÈNCIAEl circuit d'alimentació del ventilador # 1 està defectuós
B0361B0361BLOWER MTR # 1 GAMMA DE CIRCUIT DE POTÈNCIA / PERFEl circuit de subministrament d’alimentació del ventilador núm. abast
B0362B0362BLOWER MTR # 1 CIRCUIT DE POTÈNCIA BAIXA ENTRADAEl circuit d'alimentació del ventilador # 1 té un senyal baix
B0363B0363BLOWER MTR # 1 CIRCUIT DE POTÈNCIA D'ALTA ENTRADAEl circuit d'alimentació del ventilador # 1 té un senyal elevat
B0365B0365BLOWER MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT GNDEl circuit de connexió a terra del ventilador # 1 està defectuós
B0366B0366BLOWER MTR # 1 GND CIRCUIT GND / PERFEl circuit de connexió a terra del ventilador # 1 està fora d'afegir. abast
B0367B0367BLOWER MTR # 1 CIRCUIT GND BAIXA ENTRADAEl circuit de terra del ventilador # 1 té un senyal baix
B0368B0368BLOWER MTR # 1 CIRCUIT GND ALTA ENTRADAEl circuit de terra del ventilador # 1 té un senyal elevat
B0370B0370MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE TEMP LATERAL A / CEl sensor de temperatura del punt més alt de l’aire condicionat és defectuós
B0371B0371GAMMA SENSOR TEMP LATERAL A / C ALTA / PERFSenyal del sensor de temperatura fora del rang
B0372B0372SENSOR TEMP LATERAL A / C ALTA ENTRADA BAIXAEl senyal del sensor de temperatura és baix
B0373B0373SENSOR TEMP LATERAL A / C ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de temperatura és elevat
B0375B0375MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE TEMP D'ENTRADA A / C EVAPSensor de temperatura a l’entrada del respirador. aire condicionat defectuós
B0376B0376GAMMA DE SENSORS DE TEMP D'ENTRADA A / C EVAP / PERFSenyal del sensor de temperatura fora del rang
B0377B0377SENSOR DE TEMP D'ENTRADA EVAP A / C BAIXA ENTRADAEl senyal del sensor de temperatura és baix
B0378B0378SENSOR TEMP TEMP D'ENTRADA EVAP A / C ALTA ENTRADAEl senyal del sensor de temperatura és elevat
B0380B0380SUBPRESSIÓ FRIGORÍFICA A / CLa pressió del refrigerant de l’aire condicionat no és suficient
B0381B0381SOBREPRESSIÓ FRIGORÍFICA A / CLa pressió del refrigerant de l’aire condicionat és excessiva
B0400B0400MALFUNCIÓ DE DESGELACIÓ DE CONTROL DE FLUX D'AIRE # 1Control. el flux d'aire del descongelador # 1 és defectuós
B0401B0401CONTROL DE FLUX D'AIR # 1 GAMMA DE DESGELACIÓ / PERFControl. el descongelador núm. 1 funciona lentament
B0402B0402CONTROL DE FLUX D'AIRE # 1 ENTRADA BAIXA DE DESGELADAControl. el descongelador núm. 1 té un senyal baix
B0403B0403CONTROL DE FLUX D'AIRE INTRADA ALTA DE DESGELADA # 1Control. el descongelador núm. 1 té un senyal elevat
B0405B0405MALFUNCIÓ DEL CALENTADOR CONTROL DE FLUX D'AIRE # 2Control. el flux d'aire de l'escalfador núm. 2 és defectuós
B0406B0406CONTROL DE FLUX D'AIRE # 2 GAMMA / PERFControl. l'escalfador núm. 2 funciona lentament
B0407B0407CONTROL DE FLUX D'AIRE # 2 CALENTA ENTRADA BAIXAControl. l'escalfador núm. 2 té un senyal baix
B0408B0408CONTROL DE CAUDAL D'AIR D'ALTA ENTRADA N ° 2Control. l'escalfador núm. 2 té un senyal elevat
B0410B0410MALFUNCIÓ DE MESSA DE CONTROL DEL FLUX D'AIRE # 3Control. el flux d'aire del mesclador núm. 3 és defectuós
B0411B0411CONTROL DE FLUX D'AIRE # 3 GAMMA / PERFControl. el mesclador núm. 3 funciona lentament
B0412B0412CONTROL DE FLUX D'AIRE # 3 BLEND LOW INPUTControl. El mesclador núm. 3 té un senyal baix
B0413B0413CONTROL DE FLUX D'AIRE # 3 BLEND INTRADA D'ALTAControl. El mesclador núm. 3 té un senyal elevat
B0415B0415CONTROL DE FLUX D'AIR # 4 MALFUNCIÓ DE VENTILACIÓControl. el flux d'aire de ventilació núm. 4 és defectuós
B0416B0416CONTROL DE FLUX D'AIR # 4 GAMMA DE VENTILACIÓ / PERFControl. la ventilació número 4 funciona lentament
B0417B0417CONTROL DE FLUX D'AIRE # 4 VENT ENTRADA BAIXAControl. la ventilació número 4 té un senyal baix
B0418B0418CONTROL DE FLUX D'AIRE # 4 ALTA ENTRADA DE VENTControl. la ventilació número 4 té un senyal elevat
B0420B0420CONTROL DE FLUX D'AIR # 5 MALFUNCIÓ A / CControl. El flux d’aire núm. 5 de l’aire condicionat és defectuós
B0421B0421CONTROL DE FLUX D'AIR # 5 GAMMA A / C / PERFControl. l’aire condicionat no 5 funciona lentament
B0422B0422CONTROL DE FLUX D'AIR # 5 BAIXA ENTRADA A / CControl. l’aire condicionat número 5 té un senyal baix
B0423B0423CONTROL DE FLUX D'AIR # 5 ALTA ENTRADA A / CControl. el condicionament número 5 té un senyal elevat
B0425B0425CONTROL DEL FLUX D'AIRE # 6 RECIRC MALFUNCIÓControl. la recirculació del cabal d’aire núm. 6 és defectuosa
B0426B0426CONTROL DE FLUX D'AIRE # 6 RECIRC RANGE / PERFControl. la recirculació núm. 6 és lenta
B0427B0427CONTROL DE FLUX D'AIR # 6 RECIRC ENTRADA BAIXAControl. la recirculació # 6 té un senyal baix
B0428B0428CONTROL DE FLUX D'AIR # 6 RECIRC ENTRADA ALTAControl. la recirculació número 6 té un senyal elevat
B0430B0430MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE DESGELADA POSTERIORCircuit de descongelació posterior defectuós
B0431B0431CIRCUIT DE DESGELACIÓ POSTERIOR / PERFEl circuit de descongelació posterior és lent
B0432B0432CIRCUIT DE DESGELADA POSTERIOR BAIXA ENTRADACircuit de descongelació de la luneta posterior baix
B0433B0433CIRCUIT DE DESGELADOR POSTERIOR D'ALTA ENTRADACircuit de descongelació posterior elevat
B0435B0435SOL·LICITUD D'A / C MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl circuit de sol·licitud d’activació de l’aire condicionat és defectuós
B0436B0436SOL·LICITUD D'A / C GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit de sol·licitud d’encesa de l’aire condicionat funciona lentament
B0437B0437A / C SOL·LICITA CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl circuit de sol·licitud d'activació de l'aire condicionat té un senyal baix
B0438B0438SOL·LICITUD A / C DE CIRCUIT D'ALTA ENTRADACircuit de sol·licitud d'activació de l'aire condicionat
B0440B0440MALFUNCIÓ DE FEEDBACK DE CAP DE CONTROL # 1Ho sentim, encara no hi ha traducció
B0441B0441CAP DE CONTROL GAMA DE RETRIBUCIÓ # 1 / PERFHo sentim, encara no hi ha traducció
B0442B0442RESPONSABILITAT DE CAP DE CONTROL # 1 INTRADA BAIXAHo sentim, encara no hi ha traducció
B0443B0443CAPITAL DE CONTROL # 1 INTRACIÓ ALTA DE FEEDBACKHo sentim, encara no hi ha traducció
B0445B0445MALFUNCIÓ DE FEEDBACK DE CAP DE CONTROL # 2Ho sentim, encara no hi ha traducció
B0446B0446CAP DE CONTROL GAMA DE RETRIBUCIÓ # 2 / PERFHo sentim, encara no hi ha traducció
B0447B0447RESPONSABILITAT DE CAP DE CONTROL # 2 INTRADA BAIXAHo sentim, encara no hi ha traducció
B0448B0448CAPITAL DE CONTROL # 2 INTRACIÓ ALTA DE FEEDBACKHo sentim, encara no hi ha traducció
B0500B0500MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SENYAL DE GIR RHCircuit del senyal de gir a la dreta defectuós
B0501B0501CIRCUIT DEL SENYAL DE GIR RH GAMMA / PERFEl circuit del senyal de gir a la dreta és lent
B0502B0502CIRCUIT DE SENYAL DE GIR RH BAIXA ENTRADAEl circuit de senyalització de la dreta té un senyal baix
B0503B0503CIRCUIT DE SENYAL DE GIR RH ALTA ENTRADAEl circuit de senyalització de la dreta té un senyal elevat
B0505B0505MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENYAL DE GIR LHCircuit del senyal de gir esquerre esquerre defectuós
B0506B0506CIRCUIT DEL SENYAL DE GIR LH / PERFEl circuit del senyal de gir a l’esquerra és lent
B0507B0507CIRCUIT DE SENYAL DE GIR LH ENTRADA BAIXACircuit de senyal de gir esquerre a senyal baix
B0508B0508CIRCUIT DE SENYAL DE GIR LH ALTA ENTRADAEl circuit de senyals de gir esquerre té un senyal elevat
B0510B0510INDICADORS DELS FARS DEL CIRCUIT MALFUNCIÓCircuit indicador de llum de cap defectuós
B0511B0511INDICADORS DELS FARS CIRCUIT GAMA / PERFEl circuit indicador de fars funciona lentament
B0512B0512ELS INDICADORS DELS FARS CIRCUIT ENTRADA BAIXAEl circuit indicador de fars té un senyal baix
B0513B0513ELS INDICADORS DELS FARS CIRCUITEN ALTA ENTRADAEl circuit indicador de fars té un senyal elevat
B0515B0515MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL CIRCUITCircuit del velocímetre defectuós
B0516B0516GAMMA DE CIRCUITS DE VELOCITÀMETRE / PERFEl circuit del velocímetre funciona lentament
B0517B0517CIRCUIT DE VELOCITÀMETRE BAIXA ENTRADAEl circuit de velocímetre té un senyal baix
B0518B0518CIRCUIT DE VELOCITÀMETRE D'ALTA ENTRADAEl circuit de velocímetre té un senyal elevat
B0520B0520MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL TACOMMETRECircuit del tacòmetre defectuós
B0521B0521GAMMA DE CIRCUITS TACOMMETRE / PERFEl circuit del tacòmetre funciona lentament
B0522B0522CIRCUIT TACOMMETRE BAIXA ENTRADAEl circuit del tacòmetre té un senyal baix
B0523B0523CIRCUIT DE TACETMETRE D'ALTA ENTRADAEl circuit del tacòmetre té un senyal elevat
B0525B0525MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DELS CALIBRADORS DE TEMPERATURACircuit del manòmetre de temperatura defectuós
B0526B0526CALIBRE DE TEMPERATURA CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit d’indicador de temperatura és lent
B0527B0527CALIBRE DE TEMPERATURA CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl circuit d’indicador de temperatura és baix
B0528B0528CALIBRE DE TEMPERATURA CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit d’indicador de temperatura té un senyal elevat
B0530B0530MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL MÀXIL DE NIVELL DE COMBUSTIBLECircuit d’indicador de nivell de combustible defectuós
B0531B0531GAMÈNIA DE CIRCUIT DE NIVELL DE COMBUSTIBLE / PERFEl circuit d’indicador de combustible funciona lentament
B0532B0532NIVELL DE COMBUSTIBLE CIRCUIT CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl circuit del mesurador de nivell de combustible té un senyal baix
B0533B0533NIVELL DE COMBUSTIBLE CIRCUIT CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit del mesurador de nivell de combustible té un senyal elevat
B0535B0535TURBO / SUPER BOOST GAUGE MALFUNCTIONTurbo / súper manòmetre defectuós
B0536B0536TURBO / SUPER BOOST GAUGE RANGE / PERFTurbo / super boost maneja lentament
B0537B0537TURBO / SUPER BOOST GAUGE INPUT BAIXL'indicador turbo / super boost és baix
B0538B0538TURBO / SUPER BOOST GAUGE INTRADA ALTAL'indicador turbo / super boost té un senyal elevat
B0540B0540MALFUNCIÓ INDICADOR DE CINTURA DE SEAT CLAUSIndicador de bloqueig del cinturó de seguretat defectuós
B0541B0541GAMMA INDICADOR DE CINTURA DE SEAT / PERFL’indicador de fixació del cinturó de seguretat és lent
B0542B0542INDICADOR DE CINTURA DE SEAT TANCAT BAIXA ENTRADAL’indicador de pestell del cinturó de seguretat és baix
B0543B0543INDICADOR DE CINTURA DE SEAT CLAVAT D'ALTA ENTRADAL’indicador de fixació del cinturó de seguretat és alt. senyal
B0545B0545PORTA AJAR # 1 MALFUNCIÓ INDICADORAL'indicador de la porta oberta núm. 1 està defectuós
B0546B0546PORTA AJAR # 1 GAMMA INDICADOR / PERFL'indicador 1 de la porta oberta funciona lentament
B0547B0547INDICADOR DE PORTA AJAR # 1 BAIXA ENTRADAL'indicador de la porta oberta núm. 1 té un senyal baix
B0548B0548PORTA AJAR # 1 INDICADOR D'ALTA ENTRADAL’indicador número 1 de la porta oberta té un senyal elevat
B0550B0550PORTA AJAR # 2 MALFUNCIÓ INDICADORAL'indicador de la porta oberta núm. 2 està defectuós
B0551B0551PORTA AJAR # 2 GAMMA INDICADOR / PERFL'indicador 2 de la porta oberta funciona lentament
B0552B0552INDICADOR DE PORTA AJAR # 2 BAIXA ENTRADAL'indicador de la porta oberta núm. 2 té un senyal baix
B0553B0553PORTA AJAR # 2 INDICADOR D'ALTA ENTRADAL’indicador número 2 de la porta oberta té un senyal elevat
B0555B0555MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT INDICADOR DE FRENESCircuit indicador de fre defectuós
B0556B0556INDICADOR DE FRENES GAMMA / PERFCircuit indicador de fre que funciona lentament
B0557B0557CIRCUIT INDICADOR DE FRENOS BAIXA ENTRADACircuit indicador de fre baix
B0558B0558CIRCUIT INDICADOR DE FRENOS D'ALTA ENTRADACircuit indicador de fre elevat
B0560B0560LÀMPADA AIR BAG # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITLa cadena del llum d’un coixí d’aire núm. 1 és defectuosa
B0561B0561LÀMPADA AIR BAG # 1 CIRCUIT GAMMA / PERFCircuit de llum de coixí de seguretat núm. 1 que funciona lentament
B0562B0562LÀMPARA AIR BAG # 1 CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit de llum de coixí de seguretat número 1 baix
B0563B0563LÀMPADA AIR BAG # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit # 1 de la làmpada de coixí de seguretat té un senyal elevat
B0565B0565SEGURETAT OP INFO CIRCUIT MALFUNCIÓLa cadena d'informació d'opcions secretes és defectuosa
B0566B0566SEGURETAT OP INFO CIRCUIT GAMMA / PERFLa cadena d'informació d'opcions secretes és lenta
B0567B0567SEGURETAT OP CIRCUIT INFO BAIXA ENTRADALa cadena d’informació d’opcions secretes és baixa
B0568B0568SEGURETAT OP CIRCUIT INFO ALTA ENTRADALa cadena d'informació d'opcions secretes és elevada
B0600B0600ERROR DE CONFIGURACIÓ DE L'OPCIÓLa configuració d’opcions és incorrecta
B0601B0601VA FER RESETRestableix el sensor "KAM".
B0602B0602MALFUNCIÓ DE LA COP OSC WATCHDOGL'alternador que controla el sistema "WATCHDOG" és defectuós
B0603B0603EEPROM ESCRIU ERRORError d'escriptura de memòria de només lectura (ROM)
B0604B0604ERROR DE CALIBRACIÓ EEPROMError de calibració de la ROM
B0605B0605ERROR EEPROM CHECKSUMError de suma de comprovació de la ROM
B0606B0606MALFUNCIÓ DE RAMLa memòria d'accés aleatori és defectuosa
B0607B0607ERROR INTERNError intern
B0608B0608ERROR D'INICIALITZACIÓError d'inicialització
B0800B0800DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl circuit d'alimentació núm. 1 està defectuós
B0801B0801DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 1 GAMMA / PERFEl senyal del circuit d'alimentació núm. 1 està fora del rang
B0802B0802DISPOSITIU POTÈNCIA # 1 CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit d'alimentació núm. 1 sempre és baix
B0803B0803DISPOSITIU POTÈNCIA # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de la font d'alimentació núm. 1 sempre és elevat
B0805B0805DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl circuit d'alimentació núm. 2 està defectuós
B0806B0806DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 2 GAMMA / PERFEl senyal del circuit d'alimentació núm. 2 està fora del rang
B0807B0807DISPOSITIU POTÈNCIA # 2 CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit d'alimentació núm. 2 sempre és baix
B0808B0808DISPOSITIU POTÈNCIA # 2 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de la font d'alimentació núm. 2 sempre és elevat
B0810B0810DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 3 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl circuit d'alimentació núm. 3 està defectuós
B0811B0811DISPOSITIU DE POTÈNCIA # 3 GAMMA / PERFEl senyal del circuit d'alimentació núm. 3 està fora del rang
B0812B0812DISPOSITIU POTÈNCIA # 3 CIRCUIT BAIXA ENTRADAEl senyal del circuit d'alimentació núm. 3 sempre és baix
B0813B0813DISPOSITIU POTÈNCIA # 3 CIRCUIT ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de la font d'alimentació núm. 3 sempre és elevat
B0815B0815MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL TERRITORI DE DISPOSITIUS # 1El circuit de connexió a terra dels dispositius núm. 1 és defectuós
B0816B0816DISPOSITIU TERRENY # 1 RÀPID DE CIRCUIT / PERFSenyal del circuit # 1 de terra fora de l'abast
B0817B0817DISPOSITIU DE TERRA # 1 CIRCUIT BAIX ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 1 sempre és baix
B0818B0818DISPOSITIU DE TERRA # 1 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 1 sempre és alt
B0820B0820MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL TERRITORI DE DISPOSITIUS # 2El circuit de connexió a terra dels dispositius núm. 2 és defectuós
B0821B0821DISPOSITIU TERRENY # 2 RÀPID DE CIRCUIT / PERFSenyal del circuit # 2 de terra fora de l'abast
B0822B0822DISPOSITIU DE TERRA # 2 CIRCUIT BAIX ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 2 sempre és baix
B0823B0823DISPOSITIU DE TERRA # 2 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 2 sempre és alt
B0825B0825MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL TERRITORI DE DISPOSITIUS # 3El circuit de connexió a terra dels dispositius núm. 3 és defectuós
B0826B0826DISPOSITIU TERRENY # 3 RÀPID DE CIRCUIT / PERFSenyal del circuit # 3 de terra fora de l'abast
B0827B0827DISPOSITIU DE TERRA # 3 CIRCUIT BAIX ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 3 sempre és baix
B0828B0828DISPOSITIU DE TERRA # 3 CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl senyal del circuit de terra # 3 sempre és alt
B0830B0830ACCIÓ 0 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit d’encesa 0 defectuós
B0831B0831IGNICIÓ 0 GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit d’encesa 0 funciona lentament
B0832B0832ENCENDIDA 0 CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit d'encesa 0 baix
B0833B0833ENCENDIDA 0 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit d’encesa 0 alt
B0835B0835ACCIÓ 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit d’encesa 1 defectuós
B0836B0836IGNICIÓ 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit d’encesa 1 funciona lentament
B0837B0837ENCENDIDA 1 CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit d'encesa 1 baix
B0838B0838ENCENDIDA 1 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit d’encesa 1 alt
B0840B0840ACCIÓ 3 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit d’encesa 3 defectuós
B0841B0841IGNICIÓ 3 GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit d’encesa 3 funciona lentament
B0842B0842ENCENDIDA 3 CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit d'encesa 3 baix
B0843B0843IGNICIÓ 3 CIRCUIT ALTCircuit d’encesa 3 alt
B0845B0845DISPOSITIU D'ENTRADA MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT REF 5 VOLTSAlimentació de 5 volts defectuosa
B0846B0846DISPOSITIU CIRCUIT REF 5 VOLTS GAMMA / PERFEl senyal de la font d'alimentació de 5 volts està fora de l'abast
B0847B0847DISPOSITIU 5 VOLT REF CIRCUIT ENTRADA BAIXAEl senyal de la font d'alimentació de 5 volts sempre és baix
B0848B0848DISPOSITIU 5 VOLT REF CIRCUIT ALTA ENTRADAEl senyal de la font d'alimentació de 5 volts sempre és elevat
B0850B0850(NET) MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE BATERIA(Net) Circuit de la bateria defectuós
B0851B0851(NET) GAMMA DE CIRCUITS DE BATERIES / PERF(Net) El circuit de la bateria no funciona bé
B0852B0852(NET) CIRCUIT DE BATERIA BAIXA ENTRADA(Net) El circuit de la bateria està baix
B0853B0853(NET) CIRCUIT DE BATERIA D'ALTA ENTRADA(Net) El circuit de la bateria és alt
B0855B0855MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE BATERIA (BRUT)(Brut) Circuit de la bateria defectuós
B0856B0856(BRUT) GAMMA DE CIRCUITS DE BATERIES / PERF(Brut) El circuit de la bateria no funciona bé
B0857B0857(BRUT) CIRCUIT DE BATERIA BAIXA ENTRADA(Brut) Circuit de bateria baix
B0858B0858(BRUT) CIRCUIT DE BATERIA D'ALTA ENTRADA(Brut) Circuit de bateria alt
B0860B0860TENSIÓ DEL SISTEMA ALTASistema d'alimentació d'alta tensió
B0856B0856TENSIÓ DEL SISTEMA BAIXABaixa tensió del sistema
C0200C0200MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SENSIBILITATS DE RODA RFEl circuit del sensor de velocitat de la roda davantera dreta està defectuós
C0201C0201RODA RF SPD SENS CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit del sensor de la roda davantera dreta no funciona bé
C0202C0202RODA RF SPD SENS CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit del sensor de la roda davantera dreta sempre baix
C0203C0203CIRCUIT DE RODA RF SPD SENS CIRCUIT ALTAEl circuit del sensor de la roda davantera dreta sempre és elevat. nivell
C0205C0205CIRCUIT DE MALFUNCIÓ DE SENSIBILITATS DE RODA LFEl circuit del sensor de velocitat de la roda davantera esquerra està defectuós
C0206C0206GAMMA DE CIRCUIT DE SENSIBILITATS DE RODA LF / PERFEl circuit del sensor de la roda davantera esquerra no funciona bé
C0207C0207LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit del sensor de la roda davantera esquerra sempre baix
C0208C0208LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT ENTRADA ALTAEl circuit del sensor de la roda davantera esquerra sempre és alt. nivell
C0210C0210MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT RENS DE RODA SPD SENSEl circuit del sensor de velocitat de la roda posterior dreta està defectuós
C0211C0211GAMMA DE CIRCUIT RENS DE RODA SPD SENS / PERFEl circuit del sensor de la roda posterior dreta no funciona bé
C0212C0212RR RODA SPD SENS CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit del sensor de la roda posterior dreta sempre baix
C0213C0213CIRCUIT RENS DE RODA SPD SENS CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de la roda posterior dreta sempre és elevat. nivell
C0215C0215CIRCUIT DE MALFUNCIÓ DE SENSIBILITATS DE RODA LREl circuit del sensor de velocitat de la roda posterior esquerra està defectuós
C0216C0216LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit del sensor de la roda posterior esquerra no funciona bé
C0217C0217LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit del sensor de la roda posterior esquerra sempre baix
C0218C0218LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT ENTRADA ALTAEl circuit del sensor de la roda posterior esquerra sempre és elevat. nivell
C0220C0220MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENS DE LA RODA POSTERIORCircuit del sensor de velocitat de la roda posterior defectuós
C0221C0221RODA POSTERIOR SPD SENS CIRCUIT GAMMA / PERFEl circuit del sensor de la roda posterior no funciona bé
C0222C0222CIRCUIT SENS RODA POSTERIOR SENS CIRCUIT BAIXA ENTRADACircuit del sensor de la roda posterior sempre baix
C0223C0223CIRCUIT SENS DE RODA POSTERIOR SENS CIRCUIT D'ALTA ENTRADAEl circuit del sensor de la roda posterior sempre és elevat. nivell
C0225C0225RODA SPD SENS ERROR DE FREQÜÈNCIALa freqüència del sensor de velocitat de la roda és incorrecta
C0226C0226RF ABS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 1. per. roda defectuosa
C0227C0227RF ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT GAMMA / PERFCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 1. per. rodes esclava. lent
C0228C0228RF ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit solenoide / Priv. No 1 Transmissió dreta ABS. Roda en un nivell baix
C0229C0229RF ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 ABS rodes per rodes altes. nivell
C0231C0231RF ABS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. per. roda defectuosa
C0232C0232RF ABS SOL / MTR # 2 CIRCUIT GAMMA / PERFCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. per. rodes esclava. lent
C0233C0233RF ABS SOL / MTR # 2 CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit solenoide / Priv. No 2 Transmissió dreta ABS. Roda en un nivell baix
C0234C0234RF ABS SOL / MTR # 2 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 ABS rodes per rodes altes. nivell
C0236C0236LF ABS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 1. per. roda defectuosa
C0237C0237LF ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT RANGE / PERFCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 1. per. rodes esclava. lent
C0238C0238CIRCUIT LF ABS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 ABS roda davantera esquerra a nivell baix
C0239C0239CIRCUIT LF ABS SOL / MTR # 1 ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 ABS roda davantera esquerra en alt. nivell
C0241C0241LF ABS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 2. per. roda defectuosa
C0242C0242LF ABS SOL / MTR # 2 CIRCUIT RANGE / PERFCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 2. per. rodes esclava. lent
C0243C0243CIRCUIT LF ABS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 ABS roda davantera esquerra a nivell baix
C0244C0244CIRCUIT LF ABS SOL / MTR # 2 ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 ABS roda davantera esquerra en alt. nivell
C0246C0246RR ABS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 1. esquena. roda defectuosa
C0247C0247RR ABS SOL / MTR # 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 1. esquena. rodes esclava. lent
C0248C0248CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 roda posterior dreta ABS a nivell baix
C0249C0249CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 1 ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 roda posterior dreta ABS en alta. nivell
C0251C0251RR ABS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. esquena. roda defectuosa
C0252C0252RR ABS SOL / MTR # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. esquena. rodes esclava. lent
C0253C0253CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 roda posterior dreta ABS a nivell baix
C0254C0254CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 2 ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 ABS dret. rodes en alt. nivell
C0256C0256LR ABS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 1. esquena. roda defectuosa
C0257C0257LR ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT GAMMA / PERFCircuit solenoide / Priv. Lleó ABS número 1. esquena. rodes esclava. lent
C0258C0258CIRCUIT LR ABS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 roda posterior esquerra ABS en nivell baix
C0259C0259LR ABS SOL / MTR # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 1 ABS roda posterior esquerra en alta. nivell
C0261C0261RR ABS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. esquena. roda defectuosa
C0262C0262RR ABS SOL / MTR # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit solenoide / Priv. Drets ABS número 2. esquena. rodes esclava. lent
C0263C0263CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 roda posterior dreta ABS a nivell baix
C0264C0264CIRCUIT RR ABS SOL / MTR # 2 ALTA ENTRADACircuit solenoide / Priv. No 2 ABS dret. rodes en alt. nivell
C0266C0266MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT MOTOR BOMBACircuit del motor de la bomba defectuós
C0267C0267GAMMA DE CIRCUITS DE MOTOR BOMBA / PERFEl circuit del motor de la bomba no funciona correctament
C0268C0268CIRCUIT MOTOR BOMBA BAIXA ENTRADAEl circuit del motor de la bomba sempre és baix
C0269C0269CIRCUIT MOTOR BOMBA ALTA ENTRADACircuit del motor de la bomba
C0271C0271MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL RELLEU MOTOR BOMBACircuit del relé del motor de la bomba defectuós
C0272C0272BÀSICA DE CIRCUIT DE RELÈ MOTOR BOMBA / PERFEl circuit del relé del motor de la bomba no funciona correctament
C0273C0273CIRCUIT DE RELÈ DEL MOTOR BOMBA BAIXA ENTRADAEl circuit del relé del motor de la bomba sempre és baix
C0274C0274BOMBA MOTOR RELÈ CIRCUIT ALTA ENTRADAEl circuit del relé del motor de la bomba sempre és alt
C0276C0276MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL RELLEU DE VÀLVULESCircuit de relé de vàlvula defectuós
C0277C0277GAMMA DE CIRCUITS DE RELÈVES DE VÀLVULA / PERFEl circuit del relé de la vàlvula no funciona correctament
C0278C0278CIRCUIT DE RELÈ DE VÀLVULA BAIXA ENTRADAEl circuit de relés de vàlvules sempre és baix
C0279C0279CIRCUIT DE RELÈVES DE VÀLVULA ALTA ENTRADAEl circuit de relés de vàlvules sempre és alt
C0300C0300RF TCS SOUMTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv El número 1 "TCS" és correcte. per. la roda està defectuosa
C0301C0301RF TCS SOL / MTR # 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv El número 1 "TCS" és correcte. per. rodes treballant. lentament
C0302C0302RF TCS SOL / MTR # 1 CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit de solenoide/Priv # 1 "TCS" roda davantera dreta baixa
C0303C0303RF TCS SOUMTR # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 1 "TCS" roda davantera dreta alta nivell
C0305C0305RF TCS SOUMTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. per. la roda està defectuosa
C0306C0306RF TCS SOL / MTR # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. per. rodes treballant. lentament
C0307C0307RF TCS SOL / MTR # 2 CIRCUIT ENTRADA BAIXACircuit de solenoide/Priv # 2 "TCS" roda davantera dreta baixa
C0308C0308RF TCS SOL / MTR # 2 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 2 "TCS" roda davantera dreta alta nivell
C0310C0310LF TCS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 1 que queda per. la roda està defectuosa
C0311C0311LF TCS SOL / MTR # 1 CIRCUIT RANGE / PERFCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 1 que queda per. rodes treballant. lentament
C0312C0312CIRCUIT LF TCS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #1 "TCS" roda davantera esquerra baixa
C0313C0313LF TCS SOL / MTR # 1 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #1 "TCS" roda davantera esquerra alta nivell
C0315C0315LF TCS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 2 que queda per. la roda està defectuosa
C0316C0316LF TCS SOL / MTR # 2 CIRCUIT RANGE / PERFCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 2 que queda per. rodes treballant. lentament
C0317C0317CIRCUIT LF TCS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #2 "TCS" roda davantera esquerra baixa
C0318C0318LF TCS SOL / MTR # 2 CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #2 "TCS" roda davantera esquerra alta nivell
C0320C0320RR TCS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv El número 1 "TCS" és correcte. cul la roda està defectuosa
C0321C0321RR TCS SOL / MTR # 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv El número 1 "TCS" és correcte. cul funcionen les rodes. lentament
C0322C0322CIRCUIT RR TCS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 1 "TCS" roda posterior dreta baixa
C0323C0323CIRCUIT RR TCS SOL / MTR # 1 ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 1 "TCS" roda posterior dreta alta nivell
C0325C0325RR TCS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. cul la roda està defectuosa
C0326C0326RR TCS SOL / MTR # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. cul funcionen les rodes. lentament
C0327C0327CIRCUIT RR TCS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 2 "TCS" roda posterior dreta baixa
C0328C0328CIRCUIT RR TCS SOL / MTR # 2 ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv No.2 "TCS" darrere dret rodes altes. nivell
C0330C0330LR TCS SOL / MTR # 1 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 1 que queda cul la roda està defectuosa
C0331C0331LR TCS SOL / MTR # 1 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv "TCS" número 1 que queda cul rodes treballant. lentament
C0332C0332CIRCUIT LR TCS SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #1 "TCS" roda posterior esquerra baixa
C0333C0333CIRCUIT LR TCS SOL / MTR # 1 ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv #1 "TCS" roda posterior esquerra alta nivell
C0335C0335RR TCS SOL / MTR # 2 MALFUNCIÓ DEL CIRCUITCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. cul la roda està defectuosa
C0336C0336RR TCS SOL / MTR # 2 GAMMA DE CIRCUITS / PERFCircuit de solenoide/Priv El número 2 "TCS" és correcte. cul funcionen les rodes. lentament
C0337C0337CIRCUIT RR TCS SOL / MTR # 2 BAIXA ENTRADACircuit de solenoide/Priv # 2 "TCS" roda posterior dreta baixa
C0338C0338CIRCUIT RR TCS SOUMTR # 2 ALTA ENTRADACircuit de solenoide/Priv No.2 "TCS" darrere dret rodes altes. nivell
C0340C0340ABS / TCS FREN SW. MALFUNCIÓ DEL CIRCUITEl circuit de canvi "ABS"/"TCS" és defectuós
C0341C0341ABS / TCS FREN SW. GAMMA DE CIRCUITS / PERFEl circuit de canvi "ABS"/"TCS" és lent
C0342C0342ABS / TCS FREN SW. ENTRADA BAIXA DEL CIRCUITCircuit de commutació "ABS"/"TCS" baix
C0343C0343ABS / TCS FREN SW. CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit de canvi "ABS"/"TCS" alt
C0345C0345MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT LÍQUID DE FRENES BAIXCircuit de sensor de líquid de fre baix defectuós
C0346C0346CIRCUIT DE FLUIDES DE FRENOS BAIX GAMMA / PERFEl circuit del sensor de nivell de líquid de frens no funciona correctament
C0347C0347CIRCUIT LÍQUID DE FRENOS BAIX ENTRADA BAIXACircuit del sensor de nivell de líquid de frens baix
C0348C0348CIRCUIT LÍQUID DE FREN BAIX ENTRADA ALTACircuit del sensor de nivell de líquid de frens alt
C0350C0350MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT POSTERIOR SOL / MTR # 1Circuit del solenoide posterior / actuador # 1 defectuós
C0351C0351GAMMA DE CIRCUITS SOLAR / MTR # 1 POSTERIOR / PERFEl circuit del solenoide posterior / actuador # 1 no funciona correctament
C0352C0352CIRCUIT POSTERIOR SOL / MTR # 1 BAIXA ENTRADASolenoide posterior / Circuit actuador # 1 baix
C0353C0353CIRCUIT POSTERIOR SOL / MTR # 1 ALTA ENTRADASolenoide posterior / Circuit actuador # 1 alt
C0355C0355MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT MTR DE REDUCCIÓ D'ACCEL·LLESEl circuit del motor de l’accelerador està defectuós
C0356C0356GAMMA DE CIRCUIT MTR DE REDUCCIÓ D'ACCEL·LLES / PERFEl circuit del motor de l’accelerador no funciona correctament
C0357C0357CIRCUIT MTR DE REDUCCIÓ D'ACCELENTS BAIXA ENTRADACircuit del motor de l’actuador de l’accelerador baix
C0358C0358CIRCUIT MTR DE REDUCCIÓ D'ACCEL·LACIONS D'ALTA ENTRADACircuit del motor de l’actuador de l’accelerador
C0360C0360MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE PRESSIÓ DEL SISTEMACircuit de sistemes de mesura de pressió defectuós
C0361C0361GAMMA DE CIRCUITS DE PRESSIÓ DEL SISTEMA / PERFEl circuit dels sistemes de mesura de pressió no funciona correctament
C0362C0362CIRCUIT DE PRESSIÓ DEL SISTEMA BAIXA ENTRADASistemes de mesura de pressió de baix nivell
C0363C0363CIRCUIT DE PRESSIÓ DEL SISTEMA ALTA ENTRADACircuit de sistemes de mesura de pressió d’alt nivell
C0365C0365MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT ACCELEROMTR LATERALCircuit de manòmetre d’acceleració lateral defectuós
C0366C0366GAMMA LATERAL D'ACCELEROMTR CIRCUIT / PERFEl circuit de manòmetre d’acceleració lateral no funciona correctament
C0367C0367CIRCUIT ACCELEROMTR LATERAL BAIXA ENTRADACircuit de comptador d’acceleració lateral baix
C0368C0368CIRCUIT ACCELEROMTR LATERAL D'ALTA ENTRADACircuit d’indicadors d’acceleració lateral d’alt nivell
C0370C0370MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE TARIFA YAWCircuit del sensor d’estabilitat defectuós
C0371C0371GAMMA DE CIRCUIT DE TARIFA YAW / PERFEl circuit del sensor d’estabilitat no funciona correctament
C0372C0372CIRCUIT DE TARIFA YAW BAIXA ENTRADACircuit del sensor d’estabilitat baix
C0373C0373CIRCUIT DE TAULA DE PULS ALTA ENTRADACircuit del sensor d’estabilitat elevat
C0500C0500MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDEEl circuit del solenoide (solenoide) és defectuós
C0501C0501RÀPID DE CIRCUIT DE SOLENOIDE PERFECTE / PERFEl circuit de solenoide de retracció no funciona correctament
C0502C0502CIRCUIT DE SOLENOIDE SENSE BAIXA ENTRADARetireu el circuit del solenoide baix
C0503C0503CIRCUIT DE SOLENOIDE D’ALTA ENTRADARetractiu el circuit del solenoide alt
C0505C0505MALFUNCIÓ DEL SENSOR DE POSICIÓ DE VEUREHo sentim, encara no hi ha traducció
C0506C0506GAMMA DE SENSORS DE POSICIÓ DE PERTURACIÓ / PERFHo sentim, encara no hi ha traducció
C0507C0507SENSOR DE POSICIÓ D’ENTRENAMENT BAIXA ENTRADAHo sentim, encara no hi ha traducció
C0508C0508SENSOR DE POSICIÓ D’ALTA ENTRADAHo sentim, encara no hi ha traducció
C0510C0510MALFUNCIÓ DEL SENSOR DEL CAMBIO DE LA VARIAGEHo sentim, encara no hi ha traducció
C0511C0511GAMMA SENSOR / PERFHo sentim, encara no hi ha traducció
C0512C0512SENSOR DE CAMBIO DE RETACIÓ DE SENSE BAIXA ENTRADAHo sentim, encara no hi ha traducció
C0513C0513SENSOR DE VELOCITAT DE CANVI D’ENTRADA ALTAHo sentim, encara no hi ha traducció
C0700C0700MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDE LFCircuit del solenoide davanter esquerre defectuós
C0701C0701GAMMA DE CIRCUITS LF SOLENOID / PERFEl circuit del solenoide davanter esquerre no funciona correctament
C0702C0702CIRCUIT LF SOLENOID BAIXA ENTRADACircuit del solenoide davanter esquerre baix
C0703C0703CIRCUIT LF SOLENOIDE ALTA ENTRADACircuit del solenoide davanter esquerre alt
C0705C0705MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDE RFCircuit del solenoide frontal dret defectuós
C0706C0706GAMMA DE CIRCUITS DE SOLENOIDE RF / PERFEl circuit del solenoide davanter dret no funciona correctament
C0707C0707CIRCUIT DE SOLENOIDE RF BAIXA ENTRADACircuit del solenoide davanter baix baix
C0708C0708CIRCUIT DE SOLENOIDE RF D'ALTA ENTRADACircuit del solenoide davanter dret alt
C0710C0710MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDE LRCircuit del solenoide posterior esquerre defectuós
C0711C0711CIRCUIT LR SOLENOID GAMMA / PERFEl circuit del solenoide posterior esquerre no funciona correctament
C0712C0712CIRCUIT LR SOLENOID BAIXA ENTRADACircuit del solenoide posterior esquerre baix
C0713C0713CIRCUIT LR DE SOLENOIDE ALTA ENTRADACircuit del solenoide posterior esquerre alt
C0715C0715MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DE SOLENOIDE RRCircuit del solenoide posterior dret defectuós
C0716C0716RÀRIA DEL CIRCUIT DE SOLENOIDE / PERFEl circuit del solenoide posterior dret no funciona correctament
C0717C0717CIRCUIT DE SOLENOIDE RR BAIXA ENTRADACircuit del solenoide posterior dret baix
C0718C0718CIRCUIT DE SOLENOIDE RR D'ALTA ENTRADACircuit del solenoide posterior dret alts
C0720C0720MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT LF ACCELEROMTRCircuit acceleròmetre davanter esquerre defectuós
C0721C0721GAMMA DE CIRCUITS LF ACCELEROMTR / PERFEl circuit de l’acceleròmetre davanter esquerre no funciona correctament
C0722C0722CIRCUIT LF ACCELEROMTR BAIXA ENTRADACircuit accelerador davanter esquerre baix
C0723C0723LF ACCELEROMTR CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit accelerador davanter esquerre alt
C0725C0725RF MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT ACCELEROMTRCircuit acceleròmetre davanter dret defectuós
C0726C0726GAMMA DE CIRCUITS ACCELEROMTR RF / PERFEl circuit acceleròmetre davanter dret no funciona correctament
C0727C0727CIRCUIT ACCELEROMTR RF BAIXA ENTRADACircuit accelerador del davant dret baix
C0728C0728CIRCUIT ACCELEROMTR RF D'ALTA ENTRADACircuit accelerador davanter dret alt
C0730C0730MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT LR ACCELEROMTRCircuit acceleròmetre posterior esquerre defectuós
C0731C0731GAMMA DE CIRCUITS LR ACCELEROMTR / PERFEl circuit de l’acceleròmetre posterior esquerre no funciona correctament
C0732C0732CIRCUIT LR ACCELEROMTR BAIXA ENTRADACircuit accelerador del darrere esquerre baix
C0733C0733LR ACCELEROMTR CIRCUIT ALTA ENTRADACircuit accelerador del darrere esquerre alt
C0735C0735RR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCIÓEl circuit de l’acceleròmetre posterior dret està defectuós
C0736C0736RÀRIA CIRCUIT ACCELEROMTR / PERFEl circuit de l’acceleròmetre posterior dret no funciona correctament
C0737C0737CIRCUIT RR ACCELEROMTR BAIXA ENTRADACircuit accelerador del darrere dret baix
C0738C0738CIRCUIT RR ACCELEROMTR D'ALTA ENTRADACircuit accelerador del darrere dret alt
C0740C0740MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE POSICIÓ LFCircuit del sensor de posició frontal esquerre defectuós
C0741C0741GAMMA DE CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LF / PERFEl circuit del sensor de posició frontal esquerre no funciona correctament
C0742C0742CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LF BAIXA ENTRADACircuit del sensor de posició frontal esquerre baix
C0743C0743CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LF ALTA ENTRADACircuit del sensor de posició frontal esquerre esquerre
C0745C0745MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE POSICIÓ RFCircuit del sensor de posició frontal dret defectuós
C0746C0746GAMMA DE CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RF / PERFEl circuit del sensor de posició frontal dreta no funciona correctament
C0747C0747CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RF BAIXA ENTRADACircuit del sensor de posició frontal dreta baix
C0748C0748CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RF D'ALTA ENTRADACircuit del sensor de posició frontal dreta alts
C0750C0750MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE POSICIÓ LRCircuit del sensor de posició posterior esquerre defectuós
C0751C0751GAMMA DE CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LR / PERFEl circuit del sensor de posició posterior esquerra no funciona correctament
C0752C0752CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LR BAIXA ENTRADACircuit del sensor de posició posterior esquerra baix
C0753C0753CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ LR D'ALTA ENTRADACircuit del sensor de posició posterior esquerra alt
C0755C0755MALFUNCIÓ DEL CIRCUIT DEL SENSOR DE POSICIÓ RRCircuit del sensor de posició posterior dret defectuós
C0756C0756GAMMA DE CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RR / PERFEl circuit del sensor de posició posterior dret no funciona correctament
C0757C0757CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RR BAIXA ENTRADACircuit del sensor de posició posterior dreta baix
C0758C0758CIRCUIT DE SENSOR DE POSICIÓ RR D'ALTA ENTRADACircuit del sensor de posició posterior dreta alts
Descodificació de tots els codis d'error del vehicle

Descodificació de codis OBD2 - Vídeo

Connector OBD II i codis d'error explicats

31 комментарий

Afegeix comentari